71 rocznica Powstania Warszawskiego

Towarzystwo Warszawskie wraz z wieloma innymi przybyłymi osobami obchodziło – 1-szego sierpnia 2015 roku, o godzinie 11am,  (o 17-tej w Polsce) pod Pomnikiem Katyńskim – 71-ta rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.  
Powstanie Warszawskie rozpoczęło się o godzinie 17-tej (godzina W), 1-go sierpnia 1944 roku, w okolicznościach  zbliżającego się końca okupacji niemieckiej, na rozkaz naczelnego dowództwa Armi Krajowej (w kraju i na uchodżctwie), w celu wyparcia  z Warszawy wojska niemieckiego, które brutalnie eksterminawało  ludność miasta podczas okrutnej okupacji.


Powstańcy walczyli na śmierć i życie we wszystkich dzielnicach Warszawy pomimo zbyt małej liczby i rodzajów broni (tylko co 10-ty powstaniec był uzbrojony), przeważających sił wroga oraz braku  solidnego wsparcia  ze strony aliantów (oprócz mało skutecznych zrzutów) oraz ze strony tzw. frontu wschodniego zatrzymanego na wschodnich obrzeżach Warszawy (oprócz próby desantu żołnierzy Wojska Polskiego).
Brutalne tłumienie przez Niemców powstania z użyciem broni pancernej i samolotów oraz barbarzynskie mordy (w tym w szpitalach) oraz niszczenie miasta bombami i miotaczami ognia przesądziły o losie powstania.
Powstanie zaplanowane na kilka dni trwało dwa miesiące i zakończyło się podpisaniem kapitulacji, oddaniem się do niewoli 15-tu tysięcy powstańców oraz wyprowadzeniem przez Niemców większości ludności cywilnej z Warszawy.
Warszawa,  w 85% bezwzględnie zniszczona i wypalona  przez Niemców, z resztkami ocalalej ludności,  została przejęta przez Sowietów dopiero 3 miesiące po powstaniu.
Przed wojną Warszawa, stolica Polski liczyła około 1.3 mln mieszkańców i nazywana była Paryżem Północy z powodu piękna architektonicznego, którego brakuje nawet dzisiejszej, odbudowanej, prawie 3-milionowej Warszawie.
Minione obchody 71-tej rocznicy powstania  rozpoczęto referatem historycznym na temat Powstania Warszawskiego (zarząd TW). Następnie głos zabrało dwoje żyjących, bezpośrednich  uczestników Powstania Warszawskiego: pani Maria Nowicka oraz pan Andrzej Łysakowski. Podzielili się oni z nami osobistymi wspomnieniami i przeżyciami z tragicznego okresu Powstania Warszawskiego. Byli wtedy bardzo młodymi powstańcami, którym udało się prawie cudem przeżyć powstanie.
Kilku innych uczestników obchodów zabrało także głos na temat Powstania Warszawskiego.
Następnie  poetka Wanda Bogusz wyrecytowala własny, wzruszajacy wiersz okolicznościowy na temat Powstania Warszawskiego.  Ładny wiersz o Warszawie przedstawiła także Ola Węsierska, która następnie śpiewała pieśni patriotyczne, mobilizując pozostałych uczestników obchodów do wspólnego śpiewania.
Ważnymi elementami obchodów 71-rocznicy było  złożenie kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim, oraz 71-sekundowa cisza.
Uczczono w ten sposób śmierć około 170 tysięcy osób w czasie trwania  powstania – powstańców, żołnierzy AK oraz ludności cywilnej, w tym młodzieży, dzieci i kobiet – w walce za stolicę, za Ojczyznę, za wolną i niepodległą Polskę.
Wspomniano totalne, systematyczne zniszczenie Warszawy przez niemieckie wojsko po upadku Powstania Warszawskiego 71 lat temu, Końcowe wspomnienia i rozmowy odbyły się przy kawie i ciastku w pobliskim parku.
Towarzystwo Warszawskie zyskało przy tym nowych członków, widocznych także na zdjęciach.

Z poważaniem
Zarząd Towarzystwa Warszawskiego.
 1-szy sierpnia 2015, Toronto

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.