6.02 – 12.02 2015

PIĄTEK 06.02.2015
0.10 A la show – Szymon Majewski
0.40 Alchemia zdrowia i urody
1.00 KucinAlina – (17)
1.30 Karrypel kontra Groszki – odc. 9
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.40 Sprawa na dziś – odc. 24
6.05 Na sygnale – s. 2 odc. 18
6.25 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1103
7.50 Paradoks – odc. 8* Profil
8.40 Zapiski Łazęgi
8.55 Jan Nowak Jeziorański
9.30 Szperacze.tv – Miłość na ekranie
10.00 Ex Libris – odc. 200; magazyn
10.20 A la show – Szymon Majewski
10.55 Sprawa na dziś – odc. 24
11.20 Polonia w Komie – (665)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 Kulturanek – odc. 3
12.55 Na sygnale – s. 2 odc. 18
13.25 Cafe Historia
13.45 Dobranocka – Kota Filemon
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka
14.50 Na dobre i na złe – odc. 578
15.45 Polonia w Komie – (666)
16.00 Chłopiec na galopującym koniu 17.25 Dobry wieczór, Opole! F
18.30 Kariera Nikodema Dyzmy
18.45 Sprawa na dziś – odc. 24
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Kot Filemon
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 578
21.45 Na sygnale – s. 2 odc. 18
22.10 Polonia w Komie – (666)
22.20 Chłopiec na galopującym koniu
23.30 Dobry wieczór, Opole!
0.35 Zakończenie dnia
SOBOTA 07.02.2015
0.35 Barwy szczęścia – odc. 1173
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1174
1.25 Barwy szczęścia – odc. 1175
1.55 Barwy szczęścia – odc. 1176
2.20 Na sygnale – s. 2 odc. 18
2.50 Przyjaciele lasu – odc. 18
3.05 Kulturanek – odc. 4
3.35 ABC Wszystko wie – odc. 6
3.55 I kudłate i łaciate – odc. 3
4.10 Dlaczego? Po co? Jak?
4.25 Szperacze.tv
5.00 Czarne chmury – odc. 10/10
6.00 Regiony z Historią
6.15 Łamigłówka – Zagadka /90/
6.20 Pamiętaj o mnie
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 104
7.30 KucinAlina – (18)
8.00 Na dobre i na złe – odc. 578
9.00 Rejs 1989; film dokumentalny
10.00 Kulturalni PL – (231); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.25 Łamigłówka – Zagadka /90/
11.30 Muzeum Polskiej Piosenki
11.40 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1104
12.50 Kabaret Moralnego Niepokoju
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Czas honoru – Powstanie
15.35 Pamiętaj o mnie
16.00 Polacy tu i tam – magazyn
16.40 Skutki noszenia kapelusza
18.15 Słownik polsko@polski
18.45 Łamigłówka – Zagadka /90/
18.50 M jak miłość – odc. 1104
19.40 Dobranocka – Baśnie i bajki
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Czas honoru – Powstanie
21.25 Pamiętaj o mnie
21.45 Polacy tu i tam –  magazyn
22.25 Skutki noszenia kapelusza
0.00 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 08.02.2015
0.00 Biesiada studencka  cz. 1
0.45 Gala piosenki studenckiej cz. 2
1.50 1200 Muzeów – odc. 2
2.20 Polacy tu i tam –  magazyn
2.50 Zapiski Łazęgi –
3.00 Łamigłówka – Zagadka /90/
3.05 Petersburski Music Show
3.40 Ziarno – Św. Wacław
4.10 Komediantka – odc. 3
5.15 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.30 Wielkopolskie Rezerwaty
5.45 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.10 Między ziemią a niebem
6.45 Pod Tatrami; cykl reportaży
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.20 Recital Ryszarda Rynkowskiego
9.20 Okrasa łamie przepisy
9.50 Alchemia zdrowia i urody
10.05 Skarby prowincji. II odc. 8
10.25 Łowy na drobną zwierzynę
10.55 Made in Poland; teleturniej
11.25 Łamigłówka – Zagadka /90/
11.30 Teleexpress
11.35 Kariera Nikodema Dyzmy
11.50 M jak miłość – odc. 1105
12.50 Pod dachami Paryża.
13.45 Dobranocka – Zwierzojeż
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Chichot losu – odc. 10/13
15.40 Pamiętaj o mnie
16.00 Tygodnik.pl; magazyn
17.00 Komediantka – odc. 3
18.05 Petersburski Music Show – 12
18.30 Pod Tatrami; cykl reportaży
18.45 Łamigłówka – Zagadka /90/
18.50 M jak miłość – odc. 1105
19.45 Dobranocka – Zwierzojeża
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.40 Chichot losu – odc. 10/13
21.30 Pamiętaj o mnie
21.50 Tygodnik.pl; magazyn
22.45 Kulturalni PL – (231); magazyn
23.40 Łowy na drobną zwierzynę
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 09.02.2015
0.10 Magazyn kulturalny
0.40 Szlakiem Kolberga
1.05 Nad Niemnem
1.25 Janka – odc. 10 – Balbina
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Made in Poland; teleturniej
5.40 Baron24 – odc. 16
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1177
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 Chichot losu – odc. 10/13
7.45 Tygodnik.pl; magazyn
8.40 Kulturalni PL – (231); magazyn
9.50 Notacje – Irena Anders
10.05 Szlakiem Kolberga
10.35 Libera – Przewodnik po sztuce
10.55 Baron24 – odc. 16
11.20 Polonia w Komie – (667)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku –
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1177
13.25 Nad Niemnem
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka
14.50 Miłość nad rozlewiskiem
15.40 Telekamery Tele Tygodnia 2015
18.10 I kudłate i łaciate – odc. 4
18.25 Dlaczego? Po co? Jak?
18.45 Baron24 – odc. 16
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Miłość nad rozlewiskiem
21.35 Polonia w Komie – (667)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1177
22.20 Było, nie minęło
22.45 Stefan Norblin; film dok.
23.40 Małe ojczyzny – Lwów
0.05 Zakończenie dnia
WTOREK 10.02.2015
0.05 Tygodnik Kulturalny
0.55 Słownik polsko@polski
1.25 Urwisy z Doliny Młynów
1.40 Urwisy z Doliny Młynów
2.00 Pytanie na śniadanie
4.50 Informacje kulturalne;
5.05 Było, nie minęło
5.40 Sprawa na dziś – odc. 25
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1178
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 Czas honoru – Powstanie
7.50 Łowy na drobną zwierzynę
8.25 Stefan Norblin; film dok.
9.35 Małe ojczyzny – Lwów
10.05 Tygodnik Kulturalny
10.55 Sprawa na dziś – odc. 25
11.20 Polonia w Komie – (667)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 Petersburski Music Show
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1178
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 105
15.45 Polonia w Komie – (668)
16.00 Halo Polonia; magazyn
16.45 Muzyka Młodej Generacji
17.40 Jan Nowak Jeziorański
18.10 Made in Poland; teleturniej
18.45 Sprawa na dziś – odc. 25
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 105
21.35 Polonia w Komie – (668)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1178
22.15 Halo Polonia; magazyn
22.55 Muzyka Młodej Generacji
23.40 Nad Niemnem
0.05 Zakończenie dnia
ŚRODA 11.02.2015
0.05 Hala odlotów – Hala odlotów
1.00 Rezerwaty krajobrazowe
1.25 Gruby – odc. 2/7 Szkoła
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.40 Sprawa na dziś – odc. 26
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1179
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 Miłość nad rozlewiskiem
7.50 Teatr Telewizji – Bezdech
9.10 Sztuka życia – odc. 72
9.35 1200 Muzeów – odc. 3
10.05 Hala odlotów – Hala odlotów
10.55 Sprawa na dziś – odc. 26
11.20 Polonia w Komie – (668)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 I kudłate i łaciate – odc. 4
12.35 Dlaczego? Po co? Jak?
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1179
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Proszę słonia odc.4
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka
14.50 Teatr Telewizji – Bezdech
16.15 Recital Edyty Geppert
16.50 Egzamin z życia – odc. 6/112
17.50 Program Tomasza Sekielskiego
18.45 Sprawa na dziś – odc. 26
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Proszę słonia
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Egzamin z życia – odc. 6/112
21.35 Polonia w Komie – (669)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1179
22.20 Teatr Telewizji – Bezdech
23.35 Recital Edyty Geppert; koncert
23.55 Zapiski Łazęgi
0.05 Zakończenie dnia
CZWARTEK 12.02.2015
0.05 Kocham Kino – magazyn
0.40 Skarby prowincji. II odc. 8
1.00 W obliczu globalizacji; reportaż
1.25 Słoneczna włócznia – odc. 5
2.00 Pytanie na śniadanie
4.50 Ex Libris – odc. 201; magazyn
5.05 Dzika Polska
5.40 Sprawa na dziś – odc. 27
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1180
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1104
7.45 Egzamin z życia – odc. 6/112
8.35 Wilnoteka (Wilnoteka); magazyn
8.55 Program Tomasza Sekielskiego
9.45 Regiony z Historią
10.05 Kocham Kino – magazyn
10.35 Flesz historii; cykl reportaży
10.55 Sprawa na dziś – odc. 27
11.20 Polonia w Komie – (669)
11.30 Teleexpress
11.45 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 KucinAlina – (18)
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1180
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka –  Koziołka Matołka
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka
14.50 Paradoks – odc. 9
15.45 Polonia w Komie – (670)
16.00 Halo Polonia; magazyn
16.45 Instynkt – odc. 9* „Sąsiedzi”
17.40 Tajemnice początków Polski
18.30 Notacje – Krystyna Sienkiewicz
18.45 Sprawa na dziś – odc. 27
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Koziołka Matołka
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Paradoks – odc. 9
21.35 Polonia w Komie – (670)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1180
22.15 Halo Polonia; magazyn
22.55 Tajemnice początków Polski
23.45 Wilnoteka; magazyn
0.05 Zakończenie dnia

PIĄTEK 13.02.2015
0.05 A la show – (3) – Maria Czubaszek; talk-show
0.40 Alchemia zdrowia i urody; magazyn
1.00 KucinAlina – (18) (KucinAlina); magazyn kulinarny kraj prod.Włochy (2015)
1.30 Tajemnice Wiklinowej Zatoki – odc. 1/7 – Zasiedliny
2.00 Pytanie na śniadanie
4.45 Informacje kulturalne; informator kulturalny
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.40 Sprawa na dziś – odc. 28
6.05 Na sygnale – s. 2 odc. 19 „Leśny zabójca”
6.25 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1105
7.50 Paradoks – odc. 9* Oaza spokoju
8.40 Zapiski Łazęgi – Węgorzyno; felieton
8.55 Jan Nowak Jeziorański – kulisy zdarzeń – odc. 6
9.30 Szperacze.tv – Komputerowa prehistoria (6); program rozrywkowy
10.00 Ex Libris – odc. 201; magazyn
10.20 A la show – (3) – Maria Czubaszek; talk-show
10.55 Sprawa na dziś – odc. 28
11.20 Polonia w Komie – (670)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku – Tunele wojny, cz. 2
12.25 Kulturanek – odc. 4 „Warsztat malarza”; magazyn
12.55 Na sygnale – s. 2 odc. 19 „Leśny zabójca”
13.25 Cafe Historia – Internetowy Polski Słownik Biograficzny; program publicystyczny
13.45 Dobranocka – Dziwny świat kota Filemona – odc. 5 – Miejsce na zapiecku; film animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka
14.50 Na dobre i na złe – odc. 579 Detoks
15.45 Polonia w Komie – (671)
16.00 Enak (Enak)  81′; dramat kraj prod.Polska, Niemcy (1992); reż.:Sławomir Idziak; wyk.:Irene Jacob, Edward Żentara, Joanna Szczepkowska, Piotr Machalica, Jerzy Bińczycki, Zbigniew Zapasiewicz, Artur Żmijewski, Marek Walczewski
17.35 Musicale. Śpiewa Zdzisława Sośnicka; koncert
18.45 Sprawa na dziś – odc. 28
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku – Tunele wojny, cz. 2
19.45 Dobranocka za oceanem – Dziwny świat kota Filemona – odc. 5 – Miejsce na zapiecku; film animowany
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 579 Detoks
21.45 Na sygnale – s. 2 odc. 19 „Leśny zabójca”
22.10 Polonia w Komie – (671)
22.20 Enak (Enak); dramat kraj prod.Polska, Niemcy (1992); reż.:Sławomir Idziak; wyk.:Irene Jacob, Edward Żentara, Joanna Szczepkowska, Piotr Machalica, Jerzy Bińczycki, Zbigniew Zapasiewicz, Artur Żmijewski, Marek Walczewski
23.45 Musicale. Śpiewa Zdzisława Sośnicka; koncert
0.35 Zakończenie dnia

SOBOTA 14.02.2015
0.35 Barwy szczęścia – odc. 1177
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1178
1.25 Barwy szczęścia – odc. 1179
1.55 Barwy szczęścia – odc. 1180
2.20 Na sygnale – s. 2 odc. 19 „Leśny zabójca”
2.50 Przyjaciele lasu – odc. 19; cykl reportaży
3.05 Kulturanek – odc. 5 „To jest napad! Pakuj kasę!”; magazyn
3.35 ABC Wszystko wie – odc. 7; program dla dzieci
3.55 I kudłate i łaciate – odc. 4; program dla dzieci
4.10 Dlaczego? Po co? Jak? – odc. 4; magazyn
4.25 Szperacze.tv – Osobowości TVP (7); program rozrywkowy
5.00 Kopernik – odc. 1 – Niebo
5.55 Regiony z Historią – tradycje balonowe w Legionowie
6.10 Łamigłówka
6.20 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 105 (seria VIII odc. 10) – Artykuł –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
7.30 KucinAlina – (19) (KucinAlina); magazyn kulinarny kraj prod.Włochy (2015)
8.00 Na dobre i na złe – odc. 579 Detoks
9.00 Tajemnice początków Polski – Wyspa władców
10.00 Kulturalni PL – (232); magazyn; STEREO, 10.9, Bez ograniczeń wiekowych
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (252)
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1106
12.45 Zakochani są wśród nas
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki polskie – odc. 16 – Zimowe wróżki; film animowany
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Czas honoru – Powstanie – odc. 8* „Kanały”
15.35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (86); magazyn
16.40 Uwaga – Premiera! – Janosik. Prawdziwa historia (Janosik. Prawdziwa historia) –  txt. str. 777  137′; film przygodowy kraj prod.Polska, Węgry, CZECHY, Słowacja (2013); reż.:Agnieszka Holland, Kasia Adamik; wyk.:Vaclav Jiracek, Ivan Martinka, Michał Żebrowski, Sarah Zoe Canner, Andrzej Beja – Zaborski
19.00 Łamigłówka
19.05 M jak miłość – odc. 1106
19.55 Dobranocka za oceanem – Baśnie i bajki polskie – odc. 16 – Zimowe wróżki; film animowany
20.15 Wiadomości
20.35 Sport
20.40 Pogoda
20.50 Czas honoru – Powstanie – odc. 8* „Kanały”
21.35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.55 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (86); magazyn
22.30 Głos  65′; film TVP kraj prod.Polska (1991); reż.:Janusz Kondratiuk; wyk.:Andrzej Mastalerz, Marek Walczewski
23.35 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (252)
0.00 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 15.02.2015
0.00 Gala Piosenki Biesiadnej – Piosenki o mojej Warszawie cz. 1
0.55 Gala Piosenki Biesiadnej – Piosenka o mojej Warszawie cz. 2
1.55 1200 Muzeów – odc. 3 Prywatne muzea regionalne; cykl reportaży
2.20 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (86); magazyn
2.55 Zapiski Łazęgi – Węgorzyno; felieton
3.00 Łamigłówka
3.05 Petersburski Music Show – odc. 8; program muzyczny
3.40 Ziarno – 25 urodziny Ziarna; magazyn
4.10 Komediantka – odc. 4
5.15 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.30 Wielkopolskie Rezerwaty Przyrody – Rezerwaty faunistyczne; magazyn przyrodniczy
5.50 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.10 Między ziemią a niebem
6.45 Pod Tatrami; cykl reportaży
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z kościoła pw. Św. Krzyża  w Gdańsku, Transmisja
8.35 W karnawałowym rytmie
9.35 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia drwala –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
10.05 Jak to jest z tym życiem?
10.30 Na ratunek zagrożonym gatunkom; film dokumentalny
10.55 Made in Poland; teleturniej; STEREO, 10.9, Bez ograniczeń wiekowych
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.50 M jak miłość – odc. 1107
12.45 Pod dachami Paryża. Wieczór piosenki francuskiej cz. 3; koncert
13.45 Dobranocka – Przypadki zwierzojeża – Duże jest piękne
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Chichot losu – odc. 11/13* – Narodziny gwiazdy
15.40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Tygodnik.pl; magazyn
17.00 Komediantka – odc. 4
18.05 Petersburski Music Show – odc. 8; program muzyczny
18.35 Pod Tatrami; cykl reportaży
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1107
19.45 Dobranocka za oceanem – Przypadki zwierzojeża – Duże jest piękne
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.40 Chichot losu – odc. 11/13* – Narodziny gwiazdy
21.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.50 Tygodnik.pl; magazyn
22.45 Kulturalni PL – (232); magazyn
23.45 Na ratunek zagrożonym gatunkom; film dokumentalny
0.10 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.