30.06.2017 – 07.07.2017

PIĄTEK 30.06.2017
0.05 Nad rozlewiskiem…
1.00 Było, nie minęło
1.30 Domisie
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Krótka historia
5.25 Halo Polonia
6.05 Zasmakuj w Sienkiewiczu
6.35 Wiadomości
6.50 Pokój 107 – odc. 3/13
7.25 Siła wyższa – odc. 4/13
8.20 Komisarz Alex – odc. 93
9.10 Pod Tatrami
9.25 Wiadomości
9.40 Warto rozmawiać
10.45 Baw się słowami – /6/
10.55 Domisie
11.20 Krótka historia
11.30 Teleexpress
11.50 Koło historii
12.25 Było, nie minęło
12.55 Pokój 107 – odc. 3/13
13.25 Flesz historii
13.45 Dobranocka – Wnuczek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Wiedźmin – odc. 3/13
15.45 Polonia 24
16.05 Halo Polonia
16.45 Wieczór Mistrzów
17.45 Dzika Polska
18.20 Koło historii – Morszyn
18.55 Turystyczna jazda – Poraj
19.10 Domisie
19.40 Dobranocka – Wnuczek
19.50 Cała Polska Czyta dzieciom
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Wiedźmin – odc. 3/13
21.40 Pokój 107 – odc. 3/13
22.05 Krótka historia
22.15 Polonia 24
22.30 Halo Polonia
23.10 Dzika Polska
23.35 Przepis dnia – /190/
23.40 Zakończenie dnia
SOBOTA 01.07.2017
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1619
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1620
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1621
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1622
1.30 Pytanie na śniadanie
3.15 Pytanie na śniadanie
3.50 Pogoda Flesz sobota
4.20 Petersburski Music Show
4.50 Polonia 24
5.10 Halo Polonia
5.45 Z Andrusem po Galicji – Rzeszów
6.15 Ojciec Mateusz – odc. 211
7.10 Wiedźmin – odc. 3/13
8.05 Rodzina sama w domu – (3)
8.55 Okrasa łamie przepisy
9.25 Mapa ginącego świata – odc. 3
10.00 Kulturalni PL – (358)
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 Siła wyższa – odc. 5/13
12.50 Alternatywy 4 – po tamtej stronie
13.40 Dobranocka – Marceli Szpak
13.50 Cała Polska Czyta dzieciom
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Noce i dnie – odc. 6/12 – Miłość
15.50 Cudowne miejsce – film
17.30 program rozrywkowy
18.15 Słownik polsko@polski
18.50 Siła wyższa – odc. 5/13
19.45 Dobranocka – Marceli Szpak
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Noce i dnie – odc. 6/12
0.05 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 02.07.2017
0.15 Królowa Bona – odc. 3
1.30 Saga rodów
1.55 Kazimierskie granie
2.20 Magazyn z Wysp
2.40 Polska z Miodkiem – (114)
2.45 Baśnie i bajki polskie – odc. 1
3.00 Teleranek – odc. 18
3.20 Ziarno – Pamiętam o chorych
3.50 Baw się słowami – /7/ Bałagan
4.05 Baw się słowami – /8/ Cyfry
4.15 W Krainie Baśni – odc. 3
4.50 Trzy Szalone Zera – odc. 7
5.20 Trzy Szalone Zera – odc. 8
5.50 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.20 Turystyczna jazda
8.40 Królowa Bona – odc. 3
9.45 Herbatka z kabaretem – (10)
10.30 Rodzinka.pl – odc. 135
11.00 Rodzinka.pl – odc. 136
11.25 Polska z Miodkiem – (114)
11.30 Teleexpress
11.55 Siła wyższa – odc. 6/13
12.50 Oczy w oczy; rozmowa
13.25 Baw się słowami – /7/ Bałagan
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki
13.50 Cała Polska Czyta dzieciom
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Wiedźmy – odc. 5/13 – Spadek
15.40 Sprawa się rypła – komedia
17.10 Herbatka z kabaretem – (10)
17.55 Zakochaj się w Polsce – odc. 38
18.30 Siła wyższa – odc. 6/13
19.20 Baw się słowami – /7/ Bałagan
19.30 Baw się słowami – /8/ Cyfry
19.45 Dobranocka – Baśnie i bajki
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Wiedźmy – odc. 5/13 – Spadek
21.35 Oczy w oczy; rozmowa
22.15 Sprawa się rypła – komedia
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 03.07.2017
0.15 Koło historii – Kresowym szlakiem
0.50 Nad Niemnem – Magazyn
1.15 Bąblandia – Deszczowe lusterko
1.20 Moliki książkowe – odc. 20
1.30 SUPEŁKOWE ABC – odc. 42
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Kulturalni PL – (358)
5.55 Podróże z historią – odc. 23
6.25 Krótka historia – (128)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1623
7.25 Wiedźmy – odc. 5/13 – Spadek
8.20 Oczy w oczy – (20)
8.50 Polskie historie. Katar; reportaż
9.25 Wiadomości
9.40 Nożem i widelcem – Bakaliowe 9.55 Apetyt na miłość – odc. 5/13
10.30 Karino – odc. 13/13
11.00 Mój zwierzyniec – Odc. 22
11.10 Podwodne ABC
11.20 Krótka historia – (113)
11.30 Teleexpress
11.55 Ukryte skarby
12.20 Podróże z historią – odc. 23
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1623
13.25 Nad Niemnem –  Magazyn
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Przeprowadzki – odc. 2/10
15.45 Polonia 24
16.05 Halo Polonia
16.45 Byliśmy pierwsi. Poznań 56
17.45 Dzika Polska
18.15 Apetyt na miłość – odc. 5/13
18.45 Karino – odc. 13/13
19.15 SUPEŁKOWE ABC – odc. 42
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Przeprowadzki – odc. 2/10
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1623
22.05 Krótka historia – (113)
22.15 Polonia 24
22.30 Halo Polonia
23.10 Flesz historii; cykl reportaży
23.25 Dzika Polska – Szaleńcy natury
23.50 Nożem i widelcem
WTOREK 04.07.2017
0.05 Rodzina sama w domu – (3)
0.55 Zakochaj się w Polsce – odc. 38
1.30 W Krainie Baśni – odc. 4
2.00 Pytanie na śniadanie
4.50 Solny skarb UNESCO – odc. 3
5.05 Polonia 24
5.25 Halo Polonia
6.00 Ukryte skarby
6.25 Krótka historia – (113)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1624
7.25 Noce i dnie – odc. 6/12 – Miłość
8.20 Byliśmy pierwsi. Poznań 56
9.25 Wiadomości
9.40 Smaki polskie – Schab
9.55 Apetyt na miłość – odc. 6/13
10.30 Znak Orła – odc. 1
11.00 Przygody Dordo – odc. 4
11.20 Krótka historia – (119)
11.30 Teleexpress
11.55 Zawody w zawody odc. 4
12.20 Publicznie; film dokumentalny
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1624
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Lis Leon
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Ojciec Mateusz – odc. 212
15.45 Polonia 24
16.05 Halo Polonia
16.45 22. Przegląd Piosenki Aktorskiej
17.45 Dzika Polska
18.15 Apetyt na miłość – odc. 6/13
18.45 Znak Orła – odc. 1
19.15 W Krainie Baśni – odc. 4
19.45 Dobranocka – Lis Leon
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Ojciec Mateusz – odc. 212
21.30 Krótka historia – (119)
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1624
22.15 Polonia 24
22.30 Halo Polonia
23.10 Nad Niemnem – Magazyn
23.25 Dzika Polska
23.50 Smaki polskie – Schab
ŚRODA 05.07.2017
0.05 Jest okazja – (3); widowisko
1.05 Święte Krynice; reportaż
1.30 Petersburski Music Show – 51
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.25 Halo Polonia
6.00 Zawody w zawody odc. 4
6.25 Krótka historia – (119)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1625
7.25 Przeprowadzki – odc. 2/10
8.30 Alternatywy 4 – po tamtej stronie
9.25 Wiadomości
9.40 Posmakuj Opolskiego
9.55 Apetyt na miłość – odc. 7/13
10.30 Znak Orła – odc. 2
11.00 Margolcia i Miś
11.20 Krótka historia – (122)
11.30 Teleexpress
11.55 Kronika regionu – Zaolzie
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1625
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Jeż Kleofas
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Królowie śródmieścia – 10/13
15.45 Polonia 24
16.05 Halo Polonia
16.45 Jest okazja – (3); widowisko
17.45 Pogrom czy mord?; film dok.
18.20 Apetyt na miłość – odc. 7/13
18.45 Znak Orła – odc. 2
19.15 Petersburski Music Show
19.45 Dobranocka – Jeż Kleofas
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Królowie śródmieścia – 10/13
21.30 Krótka historia – (122)
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1625
22.15 Polonia 24
22.30 Halo Polonia
23.10 Wilnoteka; magazyn
23.30 Pogrom czy mord?; film dok.
CZWARTEK 06.07.2017
0.05 Nad rozlewiskiem… – odc. 12/13
1.00 Studio Wschód; publicystyka
1.35 Załoga Eko
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.25 Halo Polonia
6.05 Zaolzie
6.25 Krótka historia – (122)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1626
7.25 Siła wyższa – odc. 5/13
8.20 Królowie śródmieścia – 10/13
9.10 Szlakiem miejsc niezwykłych
9.25 Wiadomości
9.40 Wilnoteka; magazyn
9.55 Apetyt na miłość – odc. 8/13
10.30 Znak Orła – odc. 3
11.00 Borówka skrzat wyrusza w świat
11.20 Krótka historia – (131)
11.30 Teleexpress
11.55 Z Andrusem po Galicji
12.25 Naszaarmia.pl
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1626
13.25 Magazyn z Ameryki
13.45 Dobranocka – Kulfon
13.50 Cała Polska Czyta dzieciom
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Komisarz Alex – odc. 94
15.45 Polonia 24
16.05 Halo Polonia
16.45 Magazyn śledczy Anity Gargas
17.15 NOC ŚWIĘTOJAŃSKA; koncert
18.15 Apetyt na miłość – odc. 8/13
18.45 Znak Orła – odc. 3
19.15 Załoga Eko – odc. 9
19.45 Dobranocka – Kulfon
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Komisarz Alex – odc. 94
21.30 Krótka historia – (131)
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1626
22.15 Polonia 24
22.30 Halo Polonia
23.10 Magazyn z Ameryki
23.25 Magazyn śledczy Anity Gargas
23.55 Zapiski Łazęgi
PIĄTEK 07.07.2017
0.05 Nad rozlewiskiem… – odc. 13/13
0.55 Było, nie minęło – Grunwald
1.30 Domisie – Niezwykłe zabawki
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Krótka historia – (131)
5.05 Polonia 24
5.25 Halo Polonia
6.05 Zasmakuj w Sienkiewiczu
6.35 Wiadomości
6.50 Pokój 107 – odc. 4/13 – Bestseller
7.25 Siła wyższa – odc. 6/13
8.20 Komisarz Alex – odc. 94
9.10 Pod Tatrami –  „Wakacje”
9.25 Wiadomości
9.40 NOC ŚWIĘTOJAŃSKA; koncert
10.45 Baw się słowami – /8/ Cyfry
10.55 Domisie – Niezwykłe zabawki;
11.20 Krótka historia – (125)
11.30 Teleexpress
11.50 Koło historii
12.25 Było, nie minęło – Grunwald
12.55 Pokój 107 – odc. 4/13
13.25 Flesz historii; cykl reportaży
13.45 Dobranocka – Pomysłowy wnuk
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Wiedźmin – odc. 4/13
15.45 Polonia 24
16.05 Halo Polonia
16.45 Wieczór Mistrzów –  Opole ’88
17.45 Dzika Polska – Las kormoranów
18.15 Koło historii
18.50 Magazyn z Ameryki
19.10 Domisie – Niezwykłe zabawki
19.40 Dobranocka – Pomysłowy wnuk
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Wiedźmin – odc. 4/13
21.40 Pokój 107 – odc. 4/13
22.05 Krótka historia – (125)
22.15 Polonia 24
22.35 Halo Polonia
23.10 Dzika Polska – Las kormoranów
23.35 Przepis dnia – /193/

SOBOTA 08.07.2017
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1623
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1624
0.35 Barwy szczęścia – odc. 1625
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1626
1.30 Pytanie na śniadanie – w tym: Pogoda Flesz
4.50 Polonia 24
5.10 Halo Polonia
5.45 Z Andrusem po Galicji
6.15 Ojciec Mateusz – odc. 212 – Wahadełko (Ojciec Mateusz XVI odc. 13) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP
7.10 Wiedźmin – odc. 4/13* – Smok –  txt. str. 777; serial fantastyczno-przygodowy
8.05 Rodzina sama w domu – (4); reality show
8.55 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia łowicka w Bednarach –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
9.25 Mapa ginącego świata – odc. 4* Sri Lanka. Pamiątki pułapki
10.00 Kulturalni PL – (359)
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (332)
11.30 Teleexpress
11.55 Siła wyższa – odc. 7/13* – Zazdrość i medycyna wschodnia –  txt. str. 777; serial komediowy TVP
12.50 Barbara Krafftówna – 70 lat na scenie; widowisko kameralne
13.40 Dobranocka – Marceli Szpak dziwi się światu – Przyjęcie u sowy; serial animowany
13.50 Dobranocka – Cała Polska Czyta dzieciom – Matylda i czekoladowe ciastko; widowisko kameralne
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Noce i dnie – odc. 7/12 – Wiatr w oczy
15.50 Grający z talerza (Grający z talerza) –  txt. str. 777  103′; film obyczajowy kraj prod.Polska, Francja (1995); reż.:Jan Jakub Kolski; wyk.:Franciszek Pieczka, Dojnica Paładiuk, Mariusz Saniternik, Krzysztof Pieczyński, Grażyna Błęcka Kolska
17.40 program rozrywkowy
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (332)
18.50 Siła wyższa – odc. 7/13* – Zazdrość i medycyna wschodnia –  txt. str. 777; serial komediowy TVP
19.45 Dobranocka za oceanem – Marceli Szpak dziwi się światu – Przyjęcie u sowy; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Noce i dnie – odc. 7/12 – Wiatr w oczy
21.45 Grający z talerza (Grający z talerza) –  txt. str. 777  103′; film obyczajowy kraj prod.Polska, Francja (1995); reż.:Jan Jakub Kolski; wyk.:Franciszek Pieczka, Dojnica Paładiuk, Mariusz Saniternik, Krzysztof Pieczyński, Grażyna Błęcka Kolska
NIEDZIELA 09.07.2017
0.15 Królowa Bona – odc. 4
1.25 Saga rodów – Ród Fałkowskich
1.50 Polskie historie. Katar; reportaż
2.20 Magazyn z Ameryki
2.40 Polska z Miodkiem – (115) Mysłowice; felieton
2.45 Baśnie i bajki polskie – odc. 2 – Złota kaczka –  txt. str. 777; film animowany
3.00 Teleranek – odc. 19
3.20 Ziarno – Pierścień św. Kingi
3.50 Baw się słowami – /9/ Twarz
4.05 Baw się słowami – /10/ Ciało
4.15 W Krainie Baśni – odc. 4 Rampelstikin
4.50 Trzy Szalone Zera – odc. 9 – Tajemniczy gość (.) –  txt. str. 777; serial kraj prod.Polska, Niemcy (1999)
5.20 Trzy Szalone Zera – odc. 10 – Zniknięcie (.) –  txt. str. 777; serial kraj prod.Polska, Niemcy (1999)
5.45 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański (Anioł Pański) kraj prod.Watykan (2017), Transmisja
6.15 Między ziemią a niebem
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tyńcu Małym; STEREO, 10.9, Transmisja
8.20 Turystyczna jazda
8.40 Królowa Bona – odc. 4
9.45 Herbatka z kabaretem – (17); program rozrywkowy
10.30 Rodzinka.pl – odc. 137 „Płoną góry, płoną lasy” sezon 6 –  txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP
11.00 Rodzinka.pl – odc. 138 „Nowocześni dziadkowie” sezon 6 –  txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP
11.25 Polska z Miodkiem – (115) Mysłowice; felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Siła wyższa – odc. 8/13* – Post uszlachetniający –  txt. str. 777; serial komediowy TVP
12.50 Oczy w oczy – (22) Irena Santor
13.25 Baw się słowami – /9/ Twarz
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki polskie – odc. 13 – Krawiec Niteczka –  txt. str. 777; film animowany
13.50 Dobranocka – Cała Polska Czyta dzieciom – Baśnie i Legendy Polskie. Jurata. Królowa Bałtyku; widowisko kameralne
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Wiedźmy – odc. 6/13 – Szymek słupnik
15.40 Samotność w sieci cz. 1 –  txt. str. 777  79′; film obyczajowy; reż.:Witold Adamek; wyk.:Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Kinga Preis, Szymon Bobrowski, Ruby Rosales, Anna Dymna, Agnieszka Grochowska, Jan Englert, Paweł Kukiz
17.10 Herbatka z kabaretem – (17); program rozrywkowy
17.55 Zakochaj się w Polsce – odc. 39 Reszel
18.30 Siła wyższa – odc. 8/13* – Post uszlachetniający –  txt. str. 777; serial komediowy TVP
19.20 Baw się słowami – /9/ Twarz
19.30 Baw się słowami – /10/ Ciało
19.45 Baśnie i bajki polskie – Krawiec Niteczka –  txt. str. 777; film animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Wiedźmy – odc. 6/13 – Szymek słupnik
21.35 Oczy w oczy – (22) Irena Santor
22.15 Samotność w sieci cz. 1 –  txt. str. 777  79′; film obyczajowy; reż.:Witold Adamek; wyk.:Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Kinga Preis, Szymon Bobrowski, Ruby Rosales, Anna Dymna, Agnieszka Grochowska, Jan Englert, Paweł Kukiz; Dla małoletnich od lat 16

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.