28.10.2016 – 03.11.2016

PIĄTEK 28.10.2016
0.05 Ojciec Mateusz – odc. 92
1.00 Było, nie minęło
1.30 Domisie – Domisiowa cukiernia
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Polonia 24
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (119); felieton
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 106
7.25 M jak miłość – odc. 1237
8.25 Komisarz Alex – odc. 71
9.20 Warto rozmawiać
10.20 Okrasa łamie przepisy
10.55 Domisie – Domisiowa cukiernia
11.20 Krótka historia – (120); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 Reportaż polonijny
12.25 Było, nie minęło
12.55 Na sygnale – odc. 106
13.25 Wolny Ekran – (23); magazyn
13.45 Dobranocka – Fortele Jonatana
14.00 Wiadomości
14.35 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 641
15.50 Polonia 24
16.15 Halo Polonia; magazyn
17.15 Muzeum Polskiej Piosenki
18.15 Reportaż polonijny
18.45 Las story
19.15 Domisie – Domisiowa cukiernia
19.45 Dobranocka – Fortele Jonatana
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 641
21.45 Na sygnale – odc. 106
22.10 Krótka historia – (120); felieton
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.30 Pod Tatrami
23.40 Zakończenie dnia
SOBOTA 29.10.2016
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1481
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1482
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1483
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1484
1.30 Pytanie na śniadanie
4.50 Polonia 24
5.20 Halo Polonia; magazyn
6.15 Ojciec Mateusz – odc. 190
7.10 Na dobre i na złe – odc. 641
8.15 Ja to znam! – /5/; teleturniej
9.05 Okrasa łamie przepisy
9.30 Tańczący z naturą
10.00 Kulturalni PL – (323); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1238
12.50 Z drugiej strony – (19)
13.45 Dobranocka – Rodzina Treflików
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Bodo – odc. 8
15.50 Ogród rozkoszy ziemskich ; film
17.40 Opole 2014
18.15 Słownik polsko@polski
18.50 M jak miłość – odc. 1238
19.45 Dobranocka – Rodzina Treflików
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Bodo – odc. 8
21.45 Ogród rozkoszy ziemskich; film
23.40 Z drugiej strony – (19)
0.30 Kamienica na Nalewkach
1.30 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 30.10.2016
1.30 Miejsce z historią – Milanówek
1.45 Ja to znam! – /5/; teleturniej
2.45 Saga rodów – Ród Fertnerów
3.10 Goniec kresowy – /7/; magazyn
3.40 Smaki polskie – na zielono
4.05 Wolny Ekran – (24); magazyn
4.20 Polska z Miodkiem – (136)
5.30 Ziarno
5.00 Moda na rodzinę – odc. 11
5.20 Petersburski Music Show
5.50 Hotel pod żyrafą i nosorożcem
6.55 Między ziemią a niebem
7.00 Anioł Pański
7.15 Między ziemią a niebem
8.00 Transmisja Mszy Świętej
9.20 program rozrywkowy
9.40 Zakochaj się w Polsce; magazyn
10.10 Hit Hit Hurra!
11.30 Rodzinka.pl – odc. 65
12.00 Rodzinka.pl – odc. 66
12.25 Polska z Miodkiem
12.30 Teleexpress
12.55 M jak miłość – odc. 1239
13.50 Oczy w oczy – (22)
14.25 Moda na rodzinę – odc. 11
14.45 Dobranocka – Z życia smoków
15.00 Wiadomości
15.30 Sport
15.35 Pogoda
15.45 Blondynka – odc. 33
16.40 Młode wilki 1/2 – ilm sensacyjny
18.25 program rozrywkowy
18.55 Zakochaj się w Polsce; magazyn
19.25 Polska z Miodkiem
19.35 M jak miłość – odc. 1239
20.25 Moda na rodzinę – odc. 11
20.45 Dobranocka – Z życia smoków
21.00 Wiadomości
21.25 Sport
21.35 Pogoda
21.45 Blondynka – odc. 33
22.40 Oczy w oczy – (22)
23.15 Młode wilki 1/2 – ilm sensacyjny
PONIEDZIAŁEK 31.10.2016
1.15 Polskie Historie – Chiny; reportaż
1.50 Nad Niemnem – Magazyn
2.10 Moliki książkowe; magazyn
2.30 SUPEŁKOWE ABC – odc. 9
3.00 Pytanie na śniadanie
6.00 Zapomniani; cykl dokumentalny
6.35 Z drugiej strony – (19)
7.25 Krótka historia – (120)
7.35 Wiadomości
7.50 Barwy szczęścia – odc. 1485
8.25 Blondynka – odc. 33
9.20 Oczy w oczy – (22)
9.50 Goniec kresowy – /7/; magazyn
10.15 Odkrywanie Jury
10.30 Moja Polska
11.30 Galeria – odc. 103
11.55 SUPEŁKOWE ABC – odc. 9
12.20 Krótka historia – (121); felieton
12.30 Teleexpress
12.55 Kulturalni PL – (323); magazyn
13.55 Barwy szczęścia – odc. 1485
14.25 Nad Niemnem – odc.159
14.45 Dobranocka – Koziołek Matołek
15.00 Wiadomości
15.30 Dzień Wszystkich Świętych
15.40 Sport
15.45 Pogoda
15.55 O mnie się nie martw – s. III
16.50 Polonia 24
17.15 Halo Polonia; magazyn
18.10 Mamy w nim ojca
18.45 Film dokumentalny
19.10 Zakochaj się w Polsce – odc. 8
19.45 Galeria – odc. 103
20.15 SUPEŁKOWE ABC – odc. 9
20.40 Dobranocka – Bąblandia
20.45 Dobranocka – Koziołek Matołek
21.00 Wiadomości
21.30 Dzień Wszystkich Świętych
21.40 Sport
21.45 Pogoda
21.50 O mnie się nie martw – s. III
22.35 Krótka historia – (121); felieton
22.45 Barwy szczęścia – odc. 1485
23.20 Polonia 24
23.50 Halo Polonia; magazyn
0.30 Wolny Ekran – (24); magazyn
0.50 Odkrywanie Jury
1.05 Zakończenie dnia
WTOREK 01.11.2016
1.05 Ojciec Mateusz – odc. 93
1.55 Biskup największej diecezji
2.30 Mali światowcy – odc. 22
3.05 Dzieje Mistrza Twardowskiego
4.50 Mamy w nim ojca – film dok.
5.25 Film dokumentalny
5.55 Mój ojciec generał
6.40 Opowieści weekendowe: Skarby
7.40 Krótka historia – (121); felieton
7.50 Barwy szczęścia – odc. 1486
8.25 Bodo – odc. 8
9.30 Niosła Go Polska
10.50  Konkurs im. H. Wieniawskiego
11.30 Galeria – odc. 104
11.55 Mali światowcy – odc. 22
12.20 Krótka historia – (122); felieton
12.30 Teleexpress
12.50 Wspomnienie – odc. 1
13.00 Pejzaż bez Ciebie
14.00 Barwy szczęścia – odc. 1486
14.30 Wspomnienie – odc. 2
14.45 Dobranocka – Kot Filemon
15.00 Wiadomości
15.30 Sport
15.35 Pogoda
15.50 Ojciec Mateusz – odc. 191
16.45 Wszyscy święci
18.10 Pejzaż bez Ciebie
19.10 Biskup największej diecezji
19.45 Galeria – odc. 104
20.05 Wspomnienie
20.15 Mali światowcy – odc. 22
20.45 Dobranocka – Kot Filemon
21.00 Wiadomości
21.30 Sport
21.35 Pogoda
21.45 Ojciec Mateusz – odc. 191
22.30 Wspomnienie – odc. 4
22.40 Krótka historia – (122); felieton
22.45 Barwy szczęścia – odc. 1486
23.10 Wspomnienie  odc. 5
23.20 Wszyscy święci
0.35 Nad Niemnem
0.50 Wspomnienie – odc. 6
1.00 Wspomnienie –  odc. 7
1.05 Zakończenie dnia
ŚRODA 02.11.2016
1.05 Ojciec Mateusz – odc. 94
2.00 Biblia przyjaciół; reportaż
2.30 Podwodne ABC – Odc. 13
2.40 Mój zwierzyniec – odc. 3
3.00 Pytanie na śniadanie
6.05 Wszyscy święci
7.25 Krótka historia – (122); felieton
7.35 Wiadomości
7.50 Barwy szczęścia – odc. 1487
8.25 O mnie się nie martw – s. III
9.25 Kamień
10.25 Tańczący z naturą
10.55 Astronarium – (15) – „Komety”
11.30 Galeria – odc. 105
11.55 Podwodne ABC – Odc. 13
12.05 Mój zwierzyniec – odc. 3
12.20 Krótka historia – (123); felieton
12.30 Teleexpress
12.50 Polska z Miodkiem – (137)
12.55 Kwartet – magazyn
13.25 Studio Wschód
13.55 Barwy szczęścia – odc. 1487
14.25 Wilnoteka; magazyn
14.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
15.00 Wiadomości
15.30 Dżingiel Wiadomości
15.35 Sport
15.40 Pogoda
15.50 Egzamin z życia – odc. 95
16.35 Wszyscy Święci z Łyczakowa
16.50 Polonia 24
17.15 Halo Polonia; magazyn
18.15 Kamień
19.15 Studio Wschód
19.40 Polska z Miodkiem – (137)
19.45 Galeria – odc. 105
20.15 Podwodne ABC – Odc. 13
20.25 Mój zwierzyniec – odc. 3
20.40 Dobranocka – Notatnik
20.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
21.00 Wiadomości
21.30 Sport
21.35 Pogoda
21.45 Egzamin z życia – odc. 95
22.30 Wszyscy Święci z Łyczakowa
22.35 Krótka historia – (123); felieton
22.40 Wszyscy Święci z Łyczakowa
22.45 Barwy szczęścia – odc. 1487
23.10 Polska z Miodkiem – (137)
23.15 Wszyscy Święci z Łyczakowa
23.20 Polonia 24
23.45 Halo Polonia; magazyn
0.25 Wszyscy Święci z Łyczakowa
0.30 Wilnoteka; magazyn
0.45 Jest takie miejsce – Gołuchów
1.05 Zakończenie dnia
CZWARTEK 03.11.2016
1.10 Ojciec Mateusz – odc. 95
2.00 Studio Wschód
2.30 Załoga Eko – odc. 10
3.00 Pytanie na śniadanie
6.10 Polonia 24
6.40 Halo Polonia; magazyn
7.25 Krótka historia – (123); felieton
7.35 Wiadomości
7.50 Barwy szczęścia – odc. 1488
8.25 M jak miłość – odc. 1238
9.20 Egzamin z życia – odc. 95
10.15 Wilnoteka; magazyn
10.35 Ukryte skarby; cykl reportaży
11.00 Jak to działa – odc. 122 –
11.30 Galeria – odc. 106
11.55 Załoga Eko – Skarby
12.20 Krótka historia – (124); felieton
12.30 Teleexpress
12.50 Polska z Miodkiem – (138) Hel
12.55 Naszaarmia.pl; magazyn
13.20 Zapomniani
13.55 Barwy szczęścia – odc. 1488
14.25 Odkrywanie Jury
14.45 Dobranocka – Pies, kot i …
15.00 Wiadomości
15.30 Sport
15.40 Pogoda
15.50 Komisarz Alex – odc. 7
16.50 Polonia 24
17.15 Halo Polonia; magazyn
18.05 Humor w odcinkach
18.40 Warto rozmawiać
19.35 Polska z Miodkiem – (138) Hel
19.45 Galeria – odc. 106
20.15 Załoga Eko – Skarby
20.40 Dobranocka – Bąblandia
20.45 Dobranocka – Pies, kot i …
21.00 Wiadomości
21.30 Sport
21.40 Pogoda
21.45 Komisarz Alex – odc. 72
22.35 Krótka historia – (124); felieton
22.45 Barwy szczęścia – odc. 1488
23.10 Polska z Miodkiem – (138) Hel
23.20 Polonia 24
23.45 Halo Polonia; magazyn
0.30 Saga rodów – Saga Lwowska; magazyn
0.50 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii – Zamość i Poznań – reportaż 9; reportaż

PIĄTEK 04.11.2016
1.05 Ojciec Mateusz – odc. 96 (seria VIII odc. 1) – Wybory serca
2.00 Było, nie minęło – kronika zwiadowców historii. – Listy z daleka
2.30 Domisie – odc. 316 Zapominalscy; program dla dzieci
3.00 Pytanie na śniadanie – w tym Panorama i Pogoda
6.10 Polonia 24
6.40 Halo Polonia; magazyn
7.25 Krótka historia – (124); felieton
7.35 Wiadomości
7.50 Na sygnale – odc. 107 „Dziwna wanna” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
8.25 M jak miłość – odc. 1239
9.25 Komisarz Alex – odc. 72 (seria VI, odc. 7) – Mężczyzna, który patrzy
10.20 Warto rozmawiać; program publicystyczny
11.20 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia wiślańsko cieszyńska –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
11.55 Domisie – odc. 316 Zapominalscy; program dla dzieci
12.20 Krótka historia – (125); felieton
12.30 Teleexpress
12.50 Racja stanu – (56)
13.25 Było, nie minęło – kronika zwiadowców historii. – Listy z daleka
13.55 Na sygnale – odc. 107 „Dziwna wanna” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
14.25 Wolny Ekran – (24); magazyn
14.45 Dobranocka – Fortele Jonatana Koota – odc. 2 – Super reklama
15.00 Wiadomości
15.35 Sport
15.40 Pogoda
15.50 Na dobre i na złe – odc. 642 – „I że Cię nie opuszczę…”. –  txt. str. 777; serial TVP
16.50 Polonia 24
17.15 Halo Polonia; magazyn
18.15 Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju /4/
19.15 Racja stanu – (56)
19.45 Ukryte skarby; cykl reportaży
20.15 Domisie – odc. 316 Zapominalscy; program dla dzieci
20.45 Dobranocka za oceanem – Fortele Jonatana Koota – odc. 2 – Super reklama
21.00 Wiadomości
21.30 Sport
21.40 Pogoda
21.45 Na dobre i na złe – odc. 642 – „I że Cię nie opuszczę…”. –  txt. str. 777; serial TVP
22.45 Na sygnale – odc. 107 „Dziwna wanna” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
23.10 Krótka historia – (125); felieton
23.20 Polonia 24
23.45 Halo Polonia; magazyn
0.30 Pod Tatrami – Jazz Camping na Kalatówkach”; magazyn

SOBOTA 05.11.2016
0.40 Barwy szczęścia – odc. 1485
1.05 Barwy szczęścia – odc. 1486
1.35 Barwy szczęścia – odc. 1487
2.00 Barwy szczęścia – odc. 1488
2.30 Pytanie na śniadanie
3.35 Pogoda Flesz
3.35 Pytanie na śniadanie, co jeszcze w programie
3.45 Pytanie na śniadanie
4.15 Pogoda Flesz
4.15 Pytanie na śniadanie, co jeszcze w programie
4.20 Pytanie na śniadanie
4.45 Pogoda Flesz
4.50 Pytanie na śniadanie, co jeszcze w programie
4.55 Pytanie na śniadanie
5.30 Turystyczna jazda – Miedziana Góra i Gmina Strawczyn; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12; Dzisiaj odwiedzimy województwo świętokrzyskie i dwie gminy: Strawczyn i Miedziana Góra. Zobaczymy – między innymi – miejsca, z którymi związani byli wybitni polscy pisarze: Henryk Sienkiewicz i Stefan Żeromski. Poznamy także turystyczne atrakcje gminy Miedziana Góra.

5.50 Polonia 24
6.20 Halo Polonia; magazyn
7.10 Ojciec Mateusz – odc. 191 – Upadek (Ojciec Mateusz XV odc. 5)
8.05 Na dobre i na złe – odc. 642 – „I że Cię nie opuszczę…”. –  txt. str. 777; serial TVP
9.05 Żarty i Bardy – (1); program rozrywkowy
10.05 Okrasa łamie przepisy – Czulent i ciulim –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
10.30 Tańczący z naturą – Z kozicą na szlaku; cykl dokumentalny
11.00 Kulturalni PL – (324); magazyn
12.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (322)
12.30 Teleexpress
12.55 M jak miłość – odc. 1240
13.50 Z drugiej strony – (20); program publicystyczny
14.45 Dobranocka – Rodzina Treflików – Żywa woda, odc. 6
15.00 Wiadomości
15.30 Sport
15.35 Pogoda
15.45 Bodo – odc. 9 –  txt. str. 777; serial biograficzny
16.50 Uwaga – Premiera! – Ostatnie piętro –  txt. str. 777 AD; thriller; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 11.9, Dla małoletnich od lat 16
18.20 Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry – Kobieta, wino i śmiech – Irenie Kwiatkowskiej w 100. rocznicę urodzin; widowisko rozrywkowe; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12; ####################################################################
19.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (322)
19.50 M jak miłość – odc. 1240
20.45 Dobranocka za oceanem – Rodzina Treflików – Żywa woda, odc. 6
21.00 Wiadomości
21.25 Sport
21.30 Pogoda
21.45 Bodo – odc. 9 –  txt. str. 777; serial biograficzny
22.40 Uwaga – Premiera! – Ostatnie piętro –  txt. str. 777 AD; thriller; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 11.9, Dla małoletnich od lat 16
0.00 Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry – Kobieta, wino i śmiech – Irenie Kwiatkowskiej w 100. rocznicę urodzin; widowisko rozrywkowe; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12; ####################################################################
0.50 Z drugiej strony – (20); program publicystyczny

NIEDZIELA 06.11.2016
1.40 Żarty i Bardy – (1); program rozrywkowy
2.40 Saga rodów; magazyn
3.10 Goniec kresowy; magazyn
3.50 Smaki polskie – Terrina z indyka; magazyn kulinarny
4.05 Wolny Ekran – (25); magazyn
4.20 Polska z Miodkiem – (139) Kościan, Kościerzyna; felieton
4.30 Ziarno – Cuda; magazyn
5.00 Moda na rodzinę – odc. 12 –  txt. str. 777; magazyn
5.20 Petersburski Music Show – odc. 49; program muzyczny
5.50 Hotel pod żyrafą i nosorożcem – odc. 3/13 – Olaf, Blondi i Myszka
6.40 Miejsce z historią – Żyrardów – Stolica lnu; cykl reportaży
6.55 Między ziemią a niebem; magazyn
7.00 Anioł Pański (Anioł Pański) kraj prod.Polska, Watykan (2016); STEREO, 11.9, Transmisja
7.15 Między ziemią a niebem; magazyn
8.00 Transmisja Mszy Świętej – z bazyliki pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce; STEREO, 11.9, Transmisja
9.20 program rozrywkowy
9.40 Zakochaj się w Polsce – Odc. 9 Ostrów Lednicki; magazyn
10.10 Made in Polska – HEY; koncert
11.30 Rodzinka.pl – odc. 67 „Komunikacja głupcze” –  txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP
12.00 Rodzinka.pl – odc. 68 „Rodzice na zawsze” –  txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP
12.25 Polska z Miodkiem – (139) Kościan, Kościerzyna; felieton
12.30 Teleexpress
12.55 M jak miłość – odc. 1241
13.50 Oczy w oczy – (23)
14.25 Moda na rodzinę – odc. 12 –  txt. str. 777; magazyn
14.45 Dobranocka – Sceny z życia smoków – Żaba odc. 2
15.00 Wiadomości
15.30 Sport
15.35 Pogoda
15.45 Blondynka – odc. 34* (seria III, odc. 8) – Dom na kościach
16.40 Och, Karol 2 –  txt. str. 777; komedia
18.30 Gwiazdozbiór  – Wilki /cz. 1/; reportaż
18.55 Zakochaj się w Polsce – Odc. 9 Ostrów Lednicki; magazyn
19.25 Polska z Miodkiem – (139) Kościan, Kościerzyna; felieton
19.35 M jak miłość – odc. 1241
20.25 Moda na rodzinę – odc. 12 –  txt. str. 777; magazyn
20.45 Dobranocka za oceanem – Sceny z życia smoków – Żaba odc. 2
21.00 Wiadomości
21.25 Sport
21.35 Pogoda
21.45 Blondynka – odc. 34* (seria III, odc. 8) – Dom na kościach
22.40 Oczy w oczy – (23)
23.10 Och, Karol 2 –  txt. str. 777; komedia; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.