27.06.2014 – 03.07.2014

PIĄTEK 27.06.2014
0.00 WORLD ORCHESTRA
1.00 Wilnoteka
1.15 Zapiski Łazęgi
1.25 Bukolandia – odc. 1
2.00 Pytanie na śniadanie
4.50 Polonia w Komie – Avignion
5.00 Polonia 24
5.40 Dwie strony medalu – odc. 48
6.05 Bulionerzy – odc. 20/75
6.30 Łamigłówka – Pisarze polscy
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1041
7.40 Polonia w Komie – Australia
7.50 Komisarz Alex – odc. 43
8.40 WORLD ORCHESTRA
9.30 Smaki polskie – Steki po polsku
9.40 Maestro Bernard Ładysz
10.00 Złotopolscy – odc. 974
10.30 Błękitne wakacje – magazyn
10.55 Dwie strony medalu – odc. 48
11.20 Polonia w Komie – Avignion
11.30 Teleexpress
11.45 Łamigłówka – Pisarze polscy
11.55 Bulionerzy – odc. 20/75
12.25 Zapiski Łazęgi – Promenada
12.30 Encyklopedia II wojny światowej
12.55 Czas honoru – odc. 10
13.45 Dobranocka – Bolek i Lolek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka – Pisarze polscy
14.50 Na dobre i na złe – odc. 548
15.45 Polonia w Komie – (507)
16.00 Polonia 24
16.45 Rybacy 78′; film dokumentalny
18.10 Nikt tylko ty; program muzyczny
18.45 Dwie strony medalu – odc. 48
19.10 Łamigłówka – Pisarze polscy
19.15 Bukolandia – odc. 1
19.45 Dobranocka – Bolek i Lolek 20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 548
21.35 Polonia 24
22.10 Polonia w Komie – (507)
22.20 Bulionerzy – odc. 20/75
22.50 Rybacy 78′; film dokumentalny
0.10 Opole na bis – Tylko hity!
0.35 Zakończenie dnia
SOBOTA 28.06.2014
0.35 Złotopolscy – odc. 970
1.00 Złotopolscy – odc. 971
1.25 Złotopolscy – odc. 972
1.50 Złotopolscy – odc. 973
2.20 Złotopolscy – odc. 974
2.45 Polonia w Komie – Nad Niemnem
2.55 Polonia 24
3.30 Czterdziestolatek – recepta
3.45 Błękitne wakacje – magazyn
4.10 Hotel pod żyrafą i nosorożcem
5.00 Rycerze i rabusie – odc. 7/7
6.05 Łamigłówka – Zagadka /58/
6.15 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
6.35 Bank nie z tej Ziemi – odc. 6/13
7.30 Makłowicz w podróży – Malezja
8.00 Na dobre i na złe – odc. 548
9.00 Wielkopolski Park Narodowy
9.50 Polonia w Komie – Indie
10.00 Kulturalni PL – (199); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1042
12.50 Londyńczycy – odc. 4/13
13.40 Dobranocka – Życie smoków
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Laskowik & Malicki
15.35 Pamiętaj o mnie
16.00 Polacy tu i tam
16.40 Lalka – odc. 2
24:00 Czterdziestolatek – reportaż
18.15 Słownik polsko@polski
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1042
19.40 Dobranocka – Źycie smoków
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.35 Laskowik & Malicki; widowisko
21.25 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.45 Polacy tu i tam – magazyn
22.20 Lalka – odc. 2
23.35 Opole na bis – Tylko hity!
0.00 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 29.06.2014
0.00 Galeria – odc. 158; serial
0.25 Dwie strony medalu – odc. 45
0.50 Dwie strony medalu – odc. 46
1.10 Dwie strony medalu – odc. 47
1.40 Dwie strony medalu – odc. 48
2.20 Polacy tu i tam – magazyn
2.55 Łamigłówka – Zagadka /58/
3.00 Naszaarmia.pl; magazyn
3.25 Tajemnica Sagali – odc. 2/14
3.55 Ziarno; magazyn
4.30 Jak cudne są wspomnienia
5.20 „Polskie drogi” – felieton
5.35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.55 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.10 Między ziemią a niebem
6.45 Pod Tatrami; cykl reportaży
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.35 III Gala Piosenki Biesiadnej
9.35 Lalka – odc. 2
10.55 Made in Poland; teleturniej
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.50 M jak miłość – odc. 1043
12.45 Zrównoważone użytkowanie
13.15 Błękitne wakacje – magazyn
13.40 Dobranocka – Król Maciuś I
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 U Pana Boga w ogródku – 8/12
15.40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Tygodnik.pl; magazyn
17.00 Europejski Stadion Kultury
18.35 Polonia w Komie
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1043
19.40 Dobranocka – Król Maciuś I
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 U Pana Boga w ogródku – 8/12
21.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.50 Tygodnik.pl; magazyn
22.40 Made in Poland; teleturniej
23.05 Kulturalni PL – (199); magazyn
0.05 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 30.06.2014
0.05 Wielkopolski Park Narodowy
1.10 Błękitne wakacje – magazyn
1.40 Ojciec Mateusz – odc. 1
2.30 Ojciec Mateusz – odc. 2
3.20 Polonia w Komie – (507)
3.30 Baśnie i bajki polskie – odc. 1
3.50 Detektywi na wakacjach – odc 3/5
4.25 Dzika Polska
4.50 Tygodnik.pl; magazyn
5.40 Galeria – odc. 159
6.05 Bulionerzy – odc. 21/75
6.25 Łamigłówka – Pisarze polscy
6.35 Wiadomości
6.45 U Pana Boga w ogródku – 8/12
7.35 Sztuka życia – odc. 56
8.10 Made in Poland; teleturniej
8.40 Kulturalni PL – (199); magazyn
9.40 Smaki polskie – Pierogi z gęsi
10.00 Złotopolscy – odc. 975
10.30 Alchemia zdrowia i urody
10.55 Galeria – odc. 159; serial
11.20 Polonia w Komie – (507)
11.30 Teleexpress
11.45 Łamigłówka – Pisarze polscy
11.55 Bulionerzy – odc. 21/75
12.30 Encyklopedia II wojny światowej
12.55 Czas honoru – odc. 11
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka – Pisarze polscy
14.50 Na sygnale – odc 25/26
15.20 Na sygnale – odc 26/26
15.45 Polonia w Komie – (508)
16.00 Polonia 24
16.45 Komisarz Alex – odc. 11
17.35 Komisarz Alex – odc. 12
18.30 Zapiski Łazęgi – Chociwel
18.45 Galeria – odc. 159
19.10 Łamigłówka – Pisarze polscy
19.15 Detektywi na wakacjach – 3/5
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na sygnale – odc 25/26
21.10 Na sygnale – odc 26/26
21.35 Polonia 24
22.10 Polonia w Komie – (508)
22.20 Bulionerzy – odc. 21/75
22.50 9. Przystanek Woodstock 2003
23.40 Alchemia zdrowia i urody
0.05 Zakończenie dnia

WTOREK 01.07.2014
0.05 Benefis – Andrzeja Grabowskiego
1.05 Słownik polsko@polski
1.40 Ojciec Mateusz – odc. 3
2.30 Ojciec Mateusz – odc. 4
3.20 Polonia w Komie
3.30 Baśnie i bajki polskie – odc. 2
3.50 Sześć milionów sekund
4.25 Dzika Polska – Wpłyń na wodę
5.00 Polonia 24
5.40 Dwie strony medalu – odc. 49
6.05 Bulionerzy – odc. 22/75
6.30 Łamigłówka – Pisarze polscy 3 /6/
6.35 Wiadomości
6.50 Londyńczycy – odc. 4/13
7.50 Portret Damy
8.55 Benefis – Andrzeja Grabowskiego
10.00 Złotopolscy – odc. 976
10.30 Flesz historii – odc. 188
10.55 Dwie strony medalu – odc. 49
11.20 Polonia w Komie – (508)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Pisarze polscy
11.55 Bulionerzy – odc. 22/75
12.30 Encyklopedia II wojny światowej
12.55 Czas honoru – odc. 12
13.45 Dobranocka – Fortele Jonatana
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka – Pisarze polscy
14.50 Nowa – odc. 8
15.45 Polonia w Komie – (509)
16.00 Polonia 24
16.45 Sfora – odc. 5/9
17.40 Sfora – odc. 6/9
18.45 Dwie strony medalu – odc. 49
19.10 Łamigłówka – Pisarze polscy
19.15 Sześć milionów sekund
19.40 Dobranocka – Fortele Jonatana
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Nowa – odc. 8; serial
21.35 Polonia 24
22.10 Polonia w Komie – (509)
22.20 Bulionerzy – odc. 22/75
22.50 III Gala Piosenki Biesiadnej
23.40 Flesz historii – odc. 188
0.05 Zakończenie dnia
ŚRODA 02.07.2014
0.05 Benefis – Andrzeja Grabowskiego
0.55 Smaki polskie – Kaczka
1.10 Szlakiem gwiazd – odc. 14
1.40 Ojciec Mateusz – odc. 5
2.35 Ojciec Mateusz – odc. 6
3.25 Polonia w Komie – (509)
3.30 Baśnie i bajki polskie – odc. 3
3.50 Tylko Kaśka – odc. 7
4.25 Dzika Polska – Wpłyń na wodę
5.00 Polonia 24
5.40 Dwie strony medalu – odc. 50
6.05 Bulionerzy – odc. 23/75
6.25 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc 25/26
7.15 Na sygnale – odc 26/26
7.50 Studio Wschód
8.25 Okrasa łamie przepisy
8.55 Benefis – Andrzeja Grabowskiego
10.00 Złotopolscy – odc. 977
10.30 Wilnoteka; magazyn
10.55 Dwie strony medalu – odc. 50
11.20 Polonia w Komie – (509)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Bulionerzy – odc. 23/75
12.30 Encyklopedia II wojny światowej
12.55 Czas honoru – odc. 13
13.45 Dobranocka – Wnuczek
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka
14.50 Pogoda na piątek – odc. 1
15.45 Polonia w Komie – (510)
16.00 Polonia 24
16.45 Oficer – odc. 5/13
17.45 Oficer – odc. 6/13
18.45 Dwie strony medalu – odc. 50
19.10 Łamigłówka
19.15 Tylko Kaśka – odc. 7
19.45 Dobranocka – Wnuczek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Pogoda na piątek – odc. 1
21.35 Polonia 24
22.10 Polonia w Komie – (510)
22.20 Bulionerzy – odc. 23/75
22.50 Co tu jest grane ? – odc.4
23.15 N jak Neo – Nówka – odc. 1
23.45 Wilnoteka; magazyn
0.05 Zakończenie dnia
CZWARTEK 03.07.2014
0.05 Co nam w duszy gra
1.00 Męczennicy Ducha; 10.9
1.40 Ojciec Mateusz – odc. 7
2.30 Ojciec Mateusz – odc. 8 – Wyrok
3.20 Polonia w Komie – (510)
3.30 Baśnie i bajki polskie – odc. 4
3.50 Szaleństwo Majki Skowron – 9.
4.25 Dzika Polska – Wpłyń na wodę
5.00 Polonia 24
5.40 Dwie strony medalu – odc. 51
6.05 Bulionerzy – odc. 24/75 – Henry
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1042
7.45 Pogoda na piątek – odc. 1
8.45 10. Przystanek Woodstock 2004
9.40 Smaki polskie – Warzywa
10.00 Złotopolscy – odc. 978
10.30 Klimaty i smaki
10.55 Dwie strony medalu – odc. 51
11.20 Polonia w Komie – (510)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Bulionerzy – odc. 24/75 – Henry
12.30 Encyklopedia II wojny światowej
12.55 Czas honoru – odc. 14
13.45 Dobranocka – Świat Pacyka
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka
14.55 Komisarz Alex – odc. 44
15.45 Polonia w Komie – (511)
16.00 Polonia 24
16.45 Glina – odc. 20
17.40 Zabójczy ogień; film dok.
18.40 Dwie strony medalu – odc. 51
19.05 Łamigłówka
19.10 Szaleństwo Majki Skowron
19.45 Dobranocka – Świat Pacyka
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Komisarz Alex – odc. 44
21.35 Polonia 24
22.10 Polonia w Komie – (511)
22.20 Bulionerzy – odc. 24/75 – Henry
22.55 Zabójczy ogień; film dok
23.50 Klimaty i smaki – przygody
0.05 Zakończenie dnia

PIĄTEK 04.07.2014 TV Polonia
0.10 Kazimierz Kowalski zaprasza
1.10 Wilnoteka (Wilnoteka); magazyn kraj prod.Litwa (2014)
1.25 Zapiski Łazęgi – Chociwel; felieton
1.40 Ojciec Mateusz – odc. 9 – Aktor – txt. str. 777; serial kryminalny TVP
2.30 Ojciec Mateusz – odc. 10 – Szantaż – txt. str. 777; serial kryminalny TVP
3.20 Polonia w Komie – (511)
3.30 Baśnie i bajki polskie – odc. 5 – Żywa woda; film animowany
3.45 Bąblandia – Upał; serial animowany
3.50 Bukolandia – odc. 2 – Turydlaki; serial animowany
4.25 Dzika Polska – Wpłyń na wodę. Ptasia Wisła; serial dokumentalny
5.00 Polonia 24
5.40 Dwie strony medalu – odc. 52
6.05 Bulionerzy – odc. 25/75 – Kukła; serial komediowy TVP
6.25 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1043
7.50 Komisarz Alex – odc. 44 (seria IV, odc. 5) – Podglądacz
8.50 Kazimierz Kowalski zaprasza
9.40 Smaki polskie – Polędwica wołowa z rusztu; magazyn kulinarny
10.00 Złotopolscy – odc. 979* – Problemy z maturzystką; telenowela TVP
10.30 Błękitne wakacje – magazyn żeglarski; magazyn
10.55 Dwie strony medalu – odc. 52
11.20 Polonia w Komie – (512)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Bulionerzy – odc. 25/75 – Kukła; serial komediowy TVP
12.25 Encyklopedia II wojny światowej – O honor Francji cz. 1; cykl dokumentalny
12.55 Czas honoru – odc. 15* seria II – Na Serbii
13.45 Dobranocka – Olimpiada Bolka i Lolka – odc. 2 – Skok w dal; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka
14.55 Na dobre i na złe – odc. 549 – Przypadki rodzinne
16.00 Polonia 24
16.45 Golem – txt. str. 777; film science fiction; 10.9
18.20 Kazimierskie granie – relacja z Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
18.45 Dwie strony medalu – odc. 52
19.10 Łamigłówka
19.15 Bukolandia – odc. 2 – Turydlaki; serial animowany
19.40 Dobranocka za oceanem – Olimpiada Bolka i Lolka – odc. 2 – Skok w dal; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 549 – Przypadki rodzinne
21.40 Polonia 24
22.15 Polonia w Komie
22.25 Bulionerzy – odc. 25/75 – Kukła; serial komediowy TVP
23.00 Golem; film science fiction; 10.9
0.35 Zakończenie dnia

SOBOTA 05.07.2014 TV Polonia
0.35 Złotopolscy – odc. 975* – Wyrok; telenowela TVP
1.00 Złotopolscy – odc. 976* – Wszystkie kobiety Wieśka; telenowela TVP
1.25 Złotopolscy – odc. 977* – Zatrute produkty; telenowela TVP
1.55 Złotopolscy – odc. 978* – Powrót męża; telenowela TVP
2.20 Złotopolscy – odc. 979* – Problemy z maturzystką; telenowela TVP
2.55 Polonia 24
3.30 Polonia w Komie
3.45 Błękitne wakacje – magazyn żeglarski; magazyn
4.10 Hotel pod żyrafą i nosorożcem – odc. 3/13 – Olaf, Blondi i Myszka
5.00 Zaklęty Dwór – odc. 1/7* – Cień Starościca – txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
6.05 Łamigłówka
6.15 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
6.35 Bank nie z tej Ziemi – odc. 7/13* Sen wariata; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
7.30 Makłowicz w podróży – Podróż 8 Portugalia – „Morze i Tag” (31); magazyn kulinarny
8.00 Na dobre i na złe – odc. 549 – Przypadki rodzinne
9.00 Woliński Park Narodowy; film dokumentalny
10.00 Kulturalni PL – (200); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (204)
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1044
12.50 Londyńczycy – odc. 5/13 – txt. str. 777 AD; serial obyczajowy TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
13.40 Dobranocka – Sceny z życia smoków – Wielkie pranie odc. 4
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Laskowik & Malicki; widowisko rozrywkowe
15.35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (54); magazyn
16.40 Lalka – odc. 3* – Wielkopańskie zabawy
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (204)
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1044
19.40 Dobranocka za oceanem – Sceny z życia smoków – Wielkie pranie odc. 4
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.40 Laskowik & Malicki; widowisko rozrywkowe
21.25 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.45 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (54); magazyn
22.25 Lalka – odc. 3* – Wielkopańskie zabawy
0.00 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 06.07.2014 TV Polonia
0.00 Galeria – odc. 159; serial obyczajowy TVP
0.25 Dwie strony medalu – odc. 49
0.55 Dwie strony medalu – odc. 50
1.20 Dwie strony medalu – odc. 51
1.45 Dwie strony medalu – odc. 52
2.20 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (54); magazyn
2.55 Łamigłówka
3.00 Nasza armia
3.25 Tajemnica Sagali – odc. 3/14 – Wtajemniczeni (Tajemnica Sagali) – txt. str. 777; serial kraj prod.Niemcy, Polska (1996)
4.00 Ziarno
4.30 Jak cudne są wspomnienia – odc. 7/7* – Miłość ci wszystko wybaczy; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12
5.35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.55 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.10 Między ziemią a niebem
6.45 Pod Tatrami; cykl reportaży
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim; STEREO, 10.9, Transmisja
8.30 Piosenka Biesiadna – III Gala Piosenki Biesiadnej. Biesiada bez granic (3); koncert
9.25 Lalka – odc. 3* – Wielkopańskie zabawy
10.55 Made in Poland; teleturniej
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.50 M jak miłość – odc. 1045
12.45 N – Czołówka pasmowa – dokument
12.45 Las potrzebuje drewna – film przyrodniczy; film dokumentalny
13.15 Błękitne wakacje – magazyn żeglarski; magazyn
13.40 Dobranocka – Król Maciuś Pierwszy, seria II – Dziecięca olimpiada, odc. 3 (Olympic games); serial animowany kraj prod.Niemcy, Francja, Polska (2007)
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 U Pana Boga w ogródku – odc. 9/12 – txt. str. 777; serial komediowy TVP
15.30 U Pana Boga w ogródku – odc. 10/12 – txt. str. 777; serial komediowy TVP
16.40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
17.00 Jak cudne są wspomnienia – odc. 7/7* – Miłość ci wszystko wybaczy; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12
18.05 Co tu jest grane ?
18.30 program rozrywkowy
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1045
19.40 Dobranocka za oceanem – Król Maciuś Pierwszy, seria II – Dziecięca olimpiada, odc. 3 (Olympic games); serial animowany kraj prod.Niemcy, Francja, Polska (2007)
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.40 U Pana Boga w ogródku – odc. 9/12; serial komediowy TVP
21.30 U Pana Boga w ogródku – odc. 10/12; serial komediowy TVP
22.25 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
22.40 Made in Poland; teleturniej
23.05 Kulturalni PL – (200); magazyn
0.05 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.