26.02.2016 – 03.03.2016

PIĄTEK 26.02.2016
0.00 Świat się kręci – /477/
0.55 Kresowym szlakiem – Skole
1.30 Między nami bocianami – odc. 8
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 84 „Pomyłka”
7.25 M jak miłość – odc. 1191
8.25 Prokurator – odc. 2/10 –
9.20 Moje drugie życi; film dok.
10.15 Kocham Kino – magazyn
10.50 Kłopoty Pogodziaków – odc. 4
11.05 Podwodne ABC – Odc. 4
11.10 Ferie w Polsce
11.30 Teleexpress
11.55 Sztuka życia – odc. 89
12.25 Kresowym szlakiem – Skole
12.55 Na sygnale – odc. 84 „Pomyłka”
13.25 Przygody Smoka Pola – (8) Park
13.45 Dobranocka – Bolek i Lolek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 620
15.45 program rozrywkowy
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia
17.40 Grający z talerza; film fab.
19.30 Kolorowy świat Pacyka
19.45 Dobranocka – Bolek i Lolek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 620
21.45 Na sygnale – odc. 84 „Pomyłka”
22.15 Polonia 24
22.45 Halo Polonia
23.40 Zakończenie dnia
SOBOTA 27.02.2016
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1341
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1342
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1343
0.55 Barwy szczęścia – odc. 1344
1.30 Pytanie na śniadanie
5.20 Polonia 24
5.50 Halo Polonia
6.50 Ferie w Polsce – Bieszczady
7.10 Ojciec Mateusz – odc. 131
8.00 Na dobre i na złe – odc. 620
9.00 Przyjaciele na 33 obroty
10.00 Kulturalni PL – (286)
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1192
12.50 Tygodnik.pl
13.45 Dobranocka – Podróże
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 XII Zimowe Igrzyska Polonijne
16.10 Ratownicy – odc. 11/13
17.00 Opole 2014
17.55 Myśliwiec pl – 1/15
18.15 Słownik polsko@polski
18.50 M jak miłość – odc. 1192
19.45 Dobranocka – Podróże
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 XII Zimowe Igrzyska Polonijne
022.05 Ratownicy – odc. 11/13
022.55 Opole 2011 na bis; koncert
023.35 Tygodnik.pl
0.20 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 28.02.2016
0.25 Przyjaciele na 33 obroty
1.30 „Czterdziecha” Młynarskiego
2.20 Polska z Miodkiem – (64); felieton
2.30 Astronarium – (19) – „Czas”
3.00 Kłopoty Pogodziaków – odc. 5
3.15 Podwodne ABC – Odc. 5
3.30 Przygody Smoka Pola – (9)
3.50 Ziarno
4.20 Zmiennicy odc.6/15
5.20 Hity i historie gwiazd
5.35 12h Maraton Narciarski
5.50 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
6.55 Światowe Dni Młodzieży
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.40 XII Zimowe Igrzyska Polonijne
10.05 Okrasa łamie przepisy
10.40 A la show – (24)
11.10 Ferie w Polsce – Toruń
11.25 Polska z Miodkiem – (64)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1193
12.50 Racja stanu – (37)
13.25 Przygody Smoka Pola – (9) P
13.45 Dobranocka – Miś Fantazy
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.40 Siła wyższa – odc. 12/13
15.35 Teatr Telewizji – Chory z urojenia
16.55 Cześć i chwała bohaterom
17.55 Racja stanu – (37)
18.25 Polska z Miodkiem – (64)
18.35 M jak miłość – odc. 1193
19.25 Przygody Smoka Pola – (9)
19.45 Dobranocka – Miś Fantazy
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Siła wyższa – odc. 12/13
21.40 Teatr Telewizji – Chory z urojenia
22.55 Cześć i chwała bohaterom
23.40 Dzika Polska
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 29.02.2016  
0.15 Racja stanu – (33)
0.45 Ferie w Polsce
1.05 Przygody Smoka Pola – (9)
1.25 Sześć milionów sekund – odc.12/19   Zemsta Asi
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: 8.50 Panorama; 9.35, 10.15 Pogoda
4.50 Salonowiec – felieton
5.05 Nie ma jak Polska – odc. 59
5.35 Tygodnik.pl; magazyn
6.25 Polska z Miodkiem – (25)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1345
7.25 Siła wyższa – odc. 12/13
8.25 Teatr TV – Tajny współpracownik
9.40 „Cześć i Chwała Bohaterom
10.25 Cappuccino z książką
10.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 38
11.20 A, to historia – (1); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Kulturalni PL – (286); magazyn
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1345
13.25 Ferie w Polsce
13.45 Dobranocka – Lis Leon
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.50 O mnie się nie martw – odc. 7
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.05 XII Zimowe Igrzyska Polonijne 17.25 Katownia na ul. Oczki
17.55 Obywatel ziemski; film dok.
18.45 Codzienna 2 m. 3 – odc. 38
19.15 Sześć milionów sekund
19.45 Dobranocka – Lis Leon
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 O mnie się nie martw – odc. 7
21.35 A, to historia – (1); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1345
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.30 XII Zimowe Igrzyska Polonijne 23.45 Ferie w Polsce – Ustianowa
0.05 Zakończenie dnia
WTOREK 01.03.2016  
0.05 Świat się kręci – /479/
1.00 Cafe Historia
1.25 Tylko Kaśka – Porwanie odc. 6
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: 8.50 Panorama; 9.35, 10.15 Pogoda
4.55 A, to historia – (1); felieton
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.20 XII Zimowe Igrzyska Polonijne 6.35 Wiadomości; STEREO
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1346
7.25 Ratownicy – odc. 11/13
8.20 Astronarium – (3) – „Meteoryty”
8.45 Katownia na ul. Oczki
9.20 Obywatel ziemski  27′; film dok.
9.50 Polska z Miodkiem – (65) Poniec
10.00 Niedziela ze…  Celińską
10.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 39
11.20 A, to historia – (2); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Transmisja Ogólnopolskich uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
13.20 Barwy szczęścia – odc. 1346
13.45 Dobranocka – Bajka o bajkach
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.50 „Niezłomnym – honor”
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.05 XII Zimowe Igrzyska Polonijne 17.25 „Niezłomnym – honor”
18.15 Warto rozmawiać
19.20 Codzienna 2 m. 3 – odc. 39
19.45 Dobranocka – Bajka o bajkach
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 „Niezłomnym – honor”
21.35 A, to historia – (2); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1346
22.10 Polska z Miodkiem – (65)
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.30 XII Zimowe Igrzyska Polonijne 23.40 „Niezłomnym – honor”
0.30 Zakończenie dnia
ŚRODA 02.03.2016
0.30 Sztuka życia – odc. 90
1.00 Warszawskie kopuły; reportaż
1.25 Szaleństwo Majki Skowron –  7
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 A, to historia – (2); felieton
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.20 XII Zimowe Igrzyska Polonijne 6.35 Wiadomości; STEREO
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1347
7.25 O mnie się nie martw – odc. 7
8.25 Warto rozmawiać
9.30 Jak to działa – odc. 99
10.00 Tygodnik Kulturalny
10.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 40
11.20 A, to historia – (3); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Okrasa łamie przepisy
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1347
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Pingwin Pik – Pok
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Egzamin z życia – odc. 61
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.05 XII Zimowe Igrzyska Polonijne
17.25 Żołnierze wyklęci  57′
18.25 Szlakiem miejsc niezwykłych
18.45 Codzienna 2 m. 3 – odc. 40
19.15 Szaleństwo Majki Skowron
19.45 Dobranocka – Pingwin Pik – Pok
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Egzamin z życia – odc. 61
21.35 A, to historia – (3); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1347
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.30 XII Zimowe Igrzyska Polonijne 23.40 Wilnoteka; magazyn
23.55 Zapiski Łazęgi
0.05 Zakończenie dnia
CZWARTEK 03.03.2016
0.05 Świat się kręci – /480/; widowisko
1.05 Flesz historii – odc. 275
1.25 Dom na głowie – odc. 4
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 A, to historia – (3); felieton
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.20 XII Zimowe Igrzyska Polonijne 6.35 Wiadomości; STEREO
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1348
7.25 M jak miłość – odc. 1192
8.20 Egzamin z życia – odc. 61
9.15 Wilnoteka; magazyn
9.35 Żołnierze wyklęci  57′; film dok.
10.35 Do zobaczenia w Krakowie
10.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 41
11.20 A, to historia – (4); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem – (66) .
11.55 Pegaz
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1348
13.25 Szlakiem miejsc niezwykłych
13.45 Dobranocka – Marceli Szpak
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Prokurator – odc. 3/10
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.05 XII Zimowe Igrzyska Polonijne 17.25 Po prostu
18.10 A la show – Urszula Dudziak
18.35 Polska z Miodkiem
18.45 Codzienna 2 m. 3 – odc. 41
19.15 Dom na głowie – odc. 4
19.45 Dobranocka – Marceli Szpak
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Prokurator – odc. 3/10
21.35 A, to historia – (4); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1348
22.10 Polska z Miodkiem
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.30 XII Zimowe Igrzyska Polonijne 23.40 Saga rodów; magazyn
0.00 Zakończenie dnia

PIĄTEK 04.03.2016 TV Polonia
0.05 Opole 2015 na bis /7/; koncert
0.50 Kresowym szlakiem – Kołomyja; cykl reportaży
1.30 Między nami bocianami – odc. 9 – Birbonek
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: 8.50 Panorama; 9.35, 10.15 Pogoda
4.55 A, to historia – (4); felieton
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.20 Kronika XII Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych Podkarpackie 2016 – /4/
6.35 Wiadomości; STEREO
6.50 Na sygnale – odc. 85 „Ojciec i syn” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
7.25 M jak miłość – odc. 1193
8.25 Prokurator – odc. 3/10 –  txt. str. 777; serial kryminalny TVP
9.20 Kocham Kino – magazyn filmowy Grażyny Torbickiej (27.02.2016)
9.55 Po prostu; program publicystyczny
10.50 A la show – (12) – Urszula Dudziak; talk-show
11.15 Polska z Miodkiem – (3) Wrocław; felieton
11.20 A, to historia – (5); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Sztuka życia – odc. 90 Monika Kuszyńska; magazyn
12.25 Kresowym szlakiem – Kołomyja; cykl reportaży
12.55 Na sygnale – odc. 85 „Ojciec i syn” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
13.25 Przygody Smoka Pola – (9) Pory roku; program edukacyjny
13.45 Dobranocka – Olimpiada Bolka i Lolka – odc. 8 – Slalom
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 621 – Egzamin
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.05 Kronika XII Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych Podkarpackie 2016 – /5/
17.25 Komornik –  txt. str. 777  93′; dramat kraj prod.Polska (2005); reż.:Feliks Falk; wyk.:Andrzej Chyra, Małgorzata Kożuchowska, Kinga Preis, Grzegorz Wojdon, Jan Frycz; STEREO, 10.9, Dla małoletnich od lat 16
19.15 Między nami bocianami – odc. 9 – Birbonek
19.45 Dobranocka za oceanem – Olimpiada Bolka i Lolka – odc. 8 – Slalom
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 621 – Egzamin
21.45 Na sygnale – odc. 85 „Ojciec i syn”; serial fabularyzowany TVP
22.10 A, to historia – (5); felieton
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.30 Kronika XII Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych Podkarpackie 2016 – /5/
23.40 Zakończenie dnia

SOBOTA 05.03.2016 TV Polonia
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1345
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1346
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1347
0.55 Barwy szczęścia – odc. 1348
1.30 Pytanie na śniadanie – w tym: 8.35, 9.25, 10.20 Pogoda
4.35 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii – reportaż 1; reportaż
4.50 Bieg Piastów 2016; relacja
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.20 Kronika XII Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych Podkarpackie 2016 – /5/
6.30 Bieg Piastów 2016; relacja
6.50 Ojciec Mateusz – odc. 95 (seria VII, odc. 13) – Ikona –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
7.40 Bieg Piastów 2016; relacja
8.00 Na dobre i na złe – odc. 621 – Egzamin
9.00 Bieg Piastów 2016; relacja
9.30 „Jezu wyratuj…”; reportaż
10.00 Kulturalni PL – (287); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (298)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1194
12.50 „1 2 3… 25” (cz. 1) jubileuszowy koncert zespołu RAZ DWA TRZY; koncert
13.45 Dobranocka – Podróże na burzowej chmurze – Śliwka Wiedźmy Wiatrów, odc. 10 –  AD; serial animowany; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
14.00 Wiadomości
14.25 Pogoda
14.35 Ratownicy – odc. 12/13
15.25 61. Konkurs Piosenki Eurowizji – Krajowe Eliminacje – Polska
17.00 Katyń –  txt. str. 777  116′; dramat kraj prod.Polska (2007); reż.:Andrzej Wajda; wyk.:Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Artur Żmijewski, Danuta Stenka, Jan Englert, Magdalena Cielecka, Agnieszka Glińska, Paweł Małaszyński, Maja Komorowska, Władysław Kowalski
19.05 M jak miłość – odc. 1194
20.00 Dobranocka za oceanem – Podróże na burzowej chmurze – Śliwka Wiedźmy Wiatrów, odc. 10 –  AD; serial animowany; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
20.15 Wiadomości
20.40 Sport
20.45 Pogoda
20.55 Ratownicy – odc. 12/13
21.50 Katyń  116′; dramat kraj prod.Polska (2007); reż.:Andrzej Wajda; wyk.:Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Artur Żmijewski, Danuta Stenka, Jan Englert, Magdalena Cielecka, Agnieszka Glińska, Paweł Małaszyński, Maja Komorowska, Władysław Kowalski
0.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (298)
0.30 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 06.03.2016 TV Polonia
0.30 WIN Wolność i Niezawisłość. Ostatnia nadzieja  46′; film dokumentalny kraj prod.Polska (2015); reż.:Sławomir Górski
1.35 Ladies – piosenki z koncertu
2.20 Polska z Miodkiem – (67) Ełk, Elbląg; felieton
2.30 Astronarium – (3) – „Meteoryty”; magazyn
3.00 Przygody Smoka Pola – (10) Ulica; program edukacyjny
3.20 Kłopoty Pogodziaków – odc. 6; magazyn
3.35 Podwodne ABC – Odc. 6 Dziwne podwodne stwory; magazyn
3.50 Ziarno – Na zmianę nigdy nie jest za późno; magazyn
4.20 Zmiennicy – odc. 7/15 – Warszawski łącznik –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 7
5.25 Polonia w Komie
5.40 Między ziemią a niebem; magazyn
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
6.45 Pod Tatrami; cykl reportaży
6.55 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży – Kronika
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z kościoła pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Szklarskiej Porębie
8.25 Gala wręczenia nagród im. Jana Rodowicza „Anody”
9.25 Okrasa łamie przepisy – Lekko i dietetycznie z królikiem –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
9.55 Rodzinka.pl – odc. 1 – Ferie w domu –  txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP; reż.:Patryk Yoka; wyk.:Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Maciej Zdrójkowski, Mateusz Pawłowski, Jacek Braciak, Agata Kulesza; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
10.20 Rodzinka.pl – odc. 2 – Opiekunki –  txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
10.55 Racja stanu
11.25 Polska z Miodkiem – (67) Ełk, Elbląg; felieton
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1195
12.50 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – Skaldowie /cz. 1/; reportaż
13.25 Przygody Smoka Pola – (10) Ulica; program edukacyjny
13.45 Dobranocka – Miś Fantazy odc.6 – Księga Prospera –  AD; serial animowany; STEREO + AUDIODESKRYPCJA
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Siła wyższa – odc. 13/13* – Cud
15.40 Teatr Telewizji – Hamlet (IV)  153′; spektakl teatralny kraj prod.Polska (1991); reż.:Andrzej Wajda; wyk.:Teresa Budzisz Krzyżanowska, Jerzy Grałek, Jerzy Bińczycki, Dorota Segda, Dorota Pomykała, Krzysztof Globisz, Marek Kalita, Jan Peszek, Tadeusz Huk, Aleksander Fabisiak
18.20 Racja stanu
18.45 Polska z Miodkiem – (67) Ełk, Elbląg; felieton
18.55 M jak miłość – odc. 1195
19.45 Dobranocka za oceanem – Notatnik przyrodniczy – Dlaczego cały świat oszczędza każdy wat ?
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Siła wyższa – odc. 13/13* – Cud
21.35 Teatr Telewizji – Hamlet (IV)  153′; spektakl teatralny kraj prod.Polska (1991); reż.:Andrzej Wajda; wyk.:Teresa Budzisz Krzyżanowska, Jerzy Grałek, Jerzy Bińczycki, Dorota Segda, Dorota Pomykała, Krzysztof Globisz, Marek Kalita, Jan Peszek, Tadeusz Huk, Aleksander Fabisiak
0.10 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.