22.09.2017 – 28.09.2017

PIĄTEK 22.09.2017
0.05 O mnie się nie martw – odc. 12
0.55 Magazyn śledczy Anity Gargas – /43/
1.25 Domisie – odc. 364
1.50 Przepis dnia – /216/
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (295); felieton
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (126); rozmowa
5.45 Halo Polonia
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 139 „Stop”
7.25 M jak miłość – odc. 1302
8.20 Ratownicy – odc. 1/13
9.10 Przekaz bezpośredni – /6/; felieton
9.15 Warto rozmawiać
10.20 Wiadomości
10.30 Powstanie Warszawskie
10.45 Baw się słowami – /34/ Urodziny
10.55 Domisie – odc. 364 Czary mary
11.20 Krótka historia – (296); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Polski grill – /11/
12.25 Kwartet – magazyn
12.55 Na sygnale – odc. 139 „Stop”
13.25 Wolny Ekran – (59)
13.45 Dobranocka – Bajki zza okna
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Na dobre i na złe – odc. 672
15.35 Przepis dnia – /220/
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (127); rozmowa
16.20 Halo Polonia
17.15 XVII ŚFPZF 2017
18.20 Polski grill – /11/
18.50 Magazyn z Ameryki – /15/
19.15 Domisie – odc. 364
19.45 Dobranocka – Bajki zza okna
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Na dobre i na złe – odc. 672
21.30 Powstanie Warszawskie
21.40 Na sygnale – odc. 139 „Stop”
22.05 Krótka historia – (296); felieton
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (127); rozmowa
22.50 Halo Polonia
23.35 Przepis dnia – /220/
23.40 Zakończenie dnia
SOBOTA 23.09.2017
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1667
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1668
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1669
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1670
1.30 Pytanie na śniadanie
5.15 Polonia 24
5.35 Rozmowa Polonii – (127); rozmowa
5.50 Halo Polonia
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 170
7.35 Na dobre i na złe – odc. 672
8.25 Powstanie Warszawskie
8.35 XVII ŚFPZF 2017 – Koncert Galowy
9.25 Okrasa łamie przepisy
10.00 Kulturalni PL – (370)
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1303
12.50 Koncert, jakiego nie będzie…
13.45 Dobranocka – Rodzina Treflików
13.50 Cała Polska Czyta dzieciom
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Wojenne dziewczyny – odc. 3
15.40 Wielki test o Tadeuszu Kościuszce
17.15 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
19.20 M jak miłość – odc. 1303
20.15 Dobranocka – Rodzina Treflików
20.30 Wiadomości
21.00 Sport
21.05 Pogoda
21.15 Wojenne dziewczyny – odc. 3
22.05 Powstanie Warszawskie
22.20 Wielki test o Tadeuszu Kościuszce
23.55 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 24.09.2017
23.55 Dom – odc. 1/25
1.35 Saga rodów – Ród Sebyła
2.05 Ojcu; dokument fabularyzowany
2.35 Magazyn z Wysp – /15/
2.55 Wolny Ekran – (60)
3.15 Teleranek – odc. 32
3.50 Ziarno
4.20 Baw się słowami – /35/
4.30 Baw się słowami – /36/
4.50 Maszyna zmian – Królik
5.20 Maszyna zmian – Baletnica
5.55 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
7.00 Transmisja Mszy Świętej, Transmisja
8.40 Dom – odc. 1/25
10.05 Powstanie Warszawskie
10.15 Turystyczna Jazda
10.30 Rodzinka.pl – odc. 159
11.00 Rodzinka.pl – odc. 160
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1304
12.50 Oczy w oczy – (57)
13.25 Baw się słowami – /35/
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki
13.50 Cała Polska Czyta dzieciom
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Blondynka – odc. 55
15.40 Ranczo Wilkowyje – komedia
17.25 program rozrywkowy
17.55 Zakochaj się w Polsce – odc. 8
18.30 M jak miłość – odc. 1304
19.20 Baw się słowami – /35/
19.30 Baw się słowami – /36/
19.45 Dobranocka – Baśnie i bajki
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Blondynka – odc. 55
21.35 Oczy w oczy – (57)
22.05 Powstanie Warszawskie
22.20 Ranczo Wilkowyje – komedia
23.55 Kabaretowe kawałki z przeglądarki
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 25.09.2017
0.15 Zakochaj się w Polsce – odc. 8
0.50 Nad Niemnem – Magazyn
1.10 Moliki książkowe – Moliki i książki
1.25 SUPEŁKOWE ABC – odc. 54
1.50 Przepis dnia – /221/; magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (296)
5.10 Kulturalni PL – (370); magazyn
6.05 Racja stanu – (77)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1671
7.25 Blondynka – odc. 55
8.20 Oczy w oczy – (58) Patryk Jaki
8.50 Misja Lima; reportaż
9.20 Turystyczna Jazda – odc. 38
9.35 Powstanie Warszawskie
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 13 Muzyk
10.25 Ukryte skarby
10.55 SUPEŁKOWE ABC – odc. 54
11.20 Krótka historia – (297)
11.30 Teleexpress
11.55 Niedziela z… Edytą Jungowską
12.40 Pod Tatrami
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1671
13.25 Nad Niemnem – Magazyn
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.45 O mnie się nie martw – s. V
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (128);
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.10 Lądowanie w Oxfordzie
18.20 Ukryte skarby
18.45 Komisariat – odc. 13 Muzyk
19.15 SUPEŁKOWE ABC – odc. 54
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 O mnie się nie martw – s. V
21.30 Powstanie Warszawskie
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1671
22.05 Krótka historia – (297)
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (128)
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 Magazyn z Ameryki – /15/
23.50 Wolny Ekran – (60); magazyn
WTOREK 26.09.2017
0.05 Mocny skład
1.05 Anna Dymna – spotkajmy się
1.35 Margolcia i Miś zapraszają dziś
1.50 Przepis dnia – /217/; magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (297)
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (128)
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1672
7.25 Wojenne dziewczyny – odc. 3
8.20 Lądowanie w Oxfordzie
9.15 Powstanie Warszawskie
9.25 Następna stacja – Oleśnica
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 14
10.25 Sonda 2 – (59)
10.55 Margolcia i Miś zapraszają dziś
11.10 Przyjaciele lasu – odc. 14
11.20 Krótka historia – (298)
11.30 Teleexpress
11.55 Chuligan Literacki; magazyn
12.25 Naszaarmia.pl – odc. 283;
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1672
13.25 ZUS bez granic – /2/; magazyn
13.45 Dobranocka – Lis Leon
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Ojciec Mateusz – odc. 171
15.35 Przekaz bezpośredni – /7/
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (129)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.10 Misja Lima; reportaż
17.40 Ktokolwiek widział…
18.15 Sonda 2 – (59)
18.45 Komisariat – odc. 14
19.15 Margolcia i Miś zapraszają dziś
19.30 Przyjaciele lasu – odc. 14
19.45 Dobranocka – Lis Leon
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 171
21.30 Powstanie Warszawskie
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1672
22.05 Krótka historia – (298)
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (129)
23.35 ZUS bez granic – /2/; magazyn
23.50 Następna stacja – Oleśnica
ŚRODA 27.09.2017
0.05 O mnie się nie martw – odc. 13
1.00 Droga życia; reportaż
1.25 Petersburski Music Show – odc. 54
1.50 Przepis dnia – /222/; magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (298)
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (129); rozmowa
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1673
7.25 O mnie się nie martw – s. V odc. 4/13
8.10 Przekaz bezpośredni – /7/; felieton
8.20 Julian Kulski i Zarząd Miejski
9.30 Powstanie Warszawskie
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 15 Mumia
10.25 Astronarium – (38)
10.55 Petersburski Music Show – odc. 54
11.20 Krótka historia – (299)
11.30 Teleexpress
11.55 Wojownicy czasu – Dębe Wielkie
12.25 Studio Wschód; program
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1673
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Czarny Błysk
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Głęboka woda – odc. 2/13
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.10 Julian Kulski i Zarząd Miejski
18.20 Studio Wschód
18.50 Komisariat – odc. 15 Mumia
19.15 Petersburski Music Show – odc. 54
19.45 Dobranocka – Czarny Błysk
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Głęboka woda – odc. 2/13
21.30 Powstanie Warszawskie
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1673
22.05 Krótka historia – (299)
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (130); rozmowa
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 Wilnoteka; magazyn
23.50 Turystyczna Jazda – odc. 38
CZWARTEK 28.09.2017
0.05 O mnie się nie martw – s. II odc. 1/13
1.00 Studio Wschód
1.30 Załoga Eko
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (299)
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii; rozmowa
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1674
7.25 M jak miłość – odc. 1303
8.20 Głęboka woda – odc. 2/13* „Powrót”
9.15 Powstanie Warszawskie
9.25 Wilnoteka; magazyn
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 16 Informator
10.25 Jak to działa – odc. 142
10.55 Załoga Eko
11.20 Krótka historia – (300)
11.30 Teleexpress
11.55 Podróże z historią – odc. 35
12.25 Racja stanu – (78)
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1674
13.25 Magazyn; magazyn
13.45 Dobranocka – Kulfon
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Instynkt – odc. 2
15.35 Przekaz bezpośredni – /8/; felieton
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (131); rozmowa
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.05 Magazyn śledczy Anity Gargas
17.40 Warto rozmawiać
18.45 Komisariat – odc. 16 Informator
19.15 Załoga Eko
19.45 Dobranocka – odc. 20
19.50 Cała Polska Czyta dzieciom
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Instynkt – odc. 2
21.30 Powstanie Warszawskie
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1674
22.05 Krótka historia
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (131); rozmowa
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 Racja stanu – (78)

PIĄTEK 29.09.2017 TV Polonia
0.05 O mnie się nie martw – s. II odc. 2/13
0.55 Magazyn śledczy Anity Gargas; magazyn
1.25 Domisie – odc. 365 Bo o rzeczy warto dbać; program dla dzieci
1.50 Przepis dnia – /223/; magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: Panorama i Pogoda
5.00 Krótka historia – (300) Obrona Warszawy; felieton
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (131); rozmowa
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 140 „Dla ciebie, mamo” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
7.25 M jak miłość – odc. 1304
8.20 Ratownicy – odc. 2/13
9.10 Przekaz bezpośredni – /8/; felieton
9.15 Warto rozmawiać; program publicystyczny
10.20 Wiadomości
10.30 Powstanie Warszawskie dzień po dniu – odc. 60; felieton
10.45 Baw się słowami – /36/ Zapraszamy do Polski; magazyn
10.55 Domisie – odc. 365 Bo o rzeczy warto dbać; program dla dzieci
11.20 Krótka historia – (301) Dwight Eisenhower; felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Polski grill – /12/; magazyn
12.25 Baltic Sea – odc. 15; magazyn
12.55 Na sygnale – odc. 140 „Dla ciebie, mamo” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
13.25 Wolny Ekran – (60); magazyn
13.45 Dobranocka – Bajki zza okna – Tata Kret na Antypodach; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Na dobre i na złe – odc. 673 – Solidarność matek
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (132); rozmowa
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.15 XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 2017 – Koncert Galowy cz. 2
18.20 Polski grill – /12/; magazyn
18.50 Magazyn; magazyn
19.15 Domisie – odc. 365 Bo o rzeczy warto dbać; program dla dzieci
19.45 Dobranocka za oceanem – Bajki zza okna – Tata Kret na Antypodach; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 673 – Solidarność matek
21.30 Powstanie Warszawskie dzień po dniu – odc. 60; felieton
21.40 Na sygnale – odc. 140 „Dla ciebie, mamo” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
22.05 Krótka historia – (301) Dwight Eisenhower; felieton
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (132); rozmowa
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 Przepis dnia – /223/; magazyn

SOBOTA 30.09.2017 TV Polonia
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1671
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1672
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1673
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1674
1.30 Pytanie na śniadanie – w tym: Pogoda
5.15 Polonia 24
5.35 Rozmowa Polonii – (132); rozmowa
5.50 Halo Polonia; magazyn
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 171 – Cień podejrzeń (Ojciec Mateusz XIII odc. 11) – txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP
7.35 Na dobre i na złe – odc. 673 – Solidarność matek
8.25 Powstanie Warszawskie dzień po dniu – odc. 61; felieton
8.35 XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 2017 – Koncert Galowy cz. 3
9.30 Okrasa łamie przepisy – Kozie sery w Ogrodzieńcu – txt. str. 777; magazyn kulinarny
10.00 Kulturalni PL – (371); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (358)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1305
12.50 Paranienormalni Tonight – (1) Bartek Kasprzykowski; program rozrywkowy
13.45 Dobranocka – Rodzina Treflików – Drzewko, odc. 3; serial animowany
13.50 Dobranocka – Cała Polska Czyta dzieciom – Czytanie przed spaniem – Bajki Aleksandra Fredry; widowisko kameralne
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Wojenne dziewczyny – odc. 4
15.40 Wielki test – Wielki Test o Kościuszce
17.10 Mocny skład – Europejski Stadion Kultury Rzeszów 2017 (cz. 1); koncert
24:00 Nasze Beskidy – Hala Miziowa; magazyn turystyczny
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (358)
18.50 M jak miłość – odc. 1305
19.45 Dobranocka za oceanem – Rodzina Treflików – Drzewko, odc. 3; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Wojenne dziewczyny – odc. 4
21.35 Powstanie Warszawskie dzień po dniu – odc. 61; felieton
21.45 Wielki test – Wielki Test o Kościuszce
23.10 Paranienormalni Tonight – (1) Bartek Kasprzykowski; program rozrywkowy

NIEDZIELA 01.10.2017 TV Polonia
0.00 Ranczo Wilkowyje – txt. str. 777 AD 94′; komedia; reż.:Wojciech Adamczyk; wyk.:Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski, Cezary Żak, Artur Barciś, Radoslaw Pazura, Marta Lipińska, Franciszek Pieczka, Piotr Pręgowski, Katarzyna Żak, Sylwester Maciejewski
1.swoje lata mam, więc twoja aprobata czy 40 Saga rodów – Ród Hejke; magazyn
2.05 Misja Lima; reportaż
2.35 ZUS bez granic – /2/; magazyn
2.55 Wolny Ekran – (61); magazyn
3.15 Teleranek – odc. 34
3.50 Ziarno – Ziarnowa anielarnia; magazyn
4.20 Baw się słowami; magazyn
4.30 Baw się słowami; magazyn
4.50 Maszyna zmian – Odwiedziny
5.20 Maszyna zmian – Słodkie mandarynki
5.55 Między ziemią a niebem; magazyn
6.00 Anioł Pański (Anioł Pański) kraj prod.Watykan (2017); STEREO, 10.9, Transmisja
6.15 Między ziemią a niebem; magazyn
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu; STEREO, 10.9, Transmisja
8.35 Powstanie Warszawskie dzień po dniu – odc. 62; felieton
8.45 Turystyczna Jazda – odc. 38 – Gruzja; Dla małoletnich od lat 12; Batumi – to przepiękne gruzińskie miasto jest tematem naszego programu w tym tygodniu. Poznamy najciekawsze turystyczne miejsca w Batumi. Dowiemy się jak przyrządza się tutejsze chaczapuri i jak okoliczni mieszkańcy podtrzymują dawne obyczaje. Nie zabraknie też polskich akcentów.
9.00 Oczy w oczy – (58) Patryk Jaki
9.35 M jak miłość – odc. 1306
10.30 Rodzinka.pl – odc. 161 „Zależności” sezon 7 – txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP
11.00 Rodzinka.pl – odc. 162 „Powrót Magdy” sezon 7 – txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP
11.30 Teleexpress
11.50 Koncert Krajowych Eliminacji Eurowizji Junior 2017
13.25 Baw się słowami; magazyn
13.45 Dobranocka – Baśnie i bajki polskie – odc. 25 – Poznańskie koziołki – txt. str. 777; film animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Blondynka – odc. 56* (seria V, odc. 4) – Gama
15.40 Film
17.35 Festiwalowe – Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci 2017. Gala zamknięcia
18.35 M jak miłość – odc. 1306
19.25 Baw się słowami; magazyn
19.45 Dobranocka za oceanem – Baśnie i bajki polskie – odc. 25 – Poznańskie koziołki – txt. str. 777; film animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Blondynka – odc. 56* (seria V, odc. 4) – Gama
21.35 Oczy w oczy – (58) Patryk Jaki
22.10 Powstanie Warszawskie dzień po dniu – odc. 62; felieton
22.25 Film fabularny

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.