21 – 27 listopada 2014

PIĄTEK 21.11.2014
0.05 Świat się kręci – /232/
1.00 KucinAlina – (6)
1.30 Między nami bocianami – odc. 12
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.40 Gorący temat – odc. 1/16
6.05 Na sygnale – s. 2 odc. 8
6.25 Łamigłówka – Lubuskie 8
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1083
7.50 Komisarz Alex – odc. 64
8.40 Zapiski Łazęgi – Borne Sulinowo
8.50 N – Czołówka pasmowa
8.50 Operacja Życie – odc. 38
9.25 Złotopolscy – odc. 1078
10.00 Hala odlotów (s. III, odc. 9); talk-show
10.55 Gorący temat – odc. 1/16
11.20 Polonia w Komie – (611)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Lubuskie 8
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 Okrasa łamie przepisy
12.55 Na sygnale – s. 2 odc. 8
13.25 Skarby prowincji
13.45 Dobranocka – Marceli Szpak
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka – Lubuskie 8
14.50 Na dobre i na złe – odc. 568
16.00 Obywatel Piszczyk – komedia
17.50 Polonia w Komie – (612)
18.05 Opole 2014
18.45 Gorący temat – odc. 1/16
19.10 Łamigłówka – Lubuskie 8
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka  – Marceli Szpak
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – 568
21.45 Na sygnale – s. 2 odc. 8
22.05 Polonia w Komie – (612)
22.20 Obywatel Piszczyk, komedia
0.00 Opole 2014
0.35 Zakończenie dnia
SOBOTA 22.11.2014
0.35 Złotopolscy – odc. 1074
1.00 Złotopolscy – odc. 1075
1.25 Złotopolscy – odc. 1076
1.55 Złotopolscy – odc. 1077
2.20 Złotopolscy – odc. 1078
2.50 Przyjaciele lasu – odc. 7
3.00 Petersburski Music Show – 4
3.35 Załoga Eko – III
4.05 Świat się kręci – /233/
4.55 Przyłbice i kaptury – odc. 8/9
6.00 Fizyka czyni cuda – Fizyka leczy
6.10 Łamigłówka
6.20 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 145
7.30 KucinAlina – (7)
8.00 Na dobre i na złe – odc. 568
9.00 Tatrzański Park Narodowy
10.00 Kulturalni PL – (220); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1084
12.45 Dyskretny urok trójkąta,
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Londyńczycy II – odc. 12/16
15.35 Pamiętaj o mnie
16.00 Polacy tu i tam – magazyn
16.40 Rajska jabłoń – film obyczajowy
18.25 Opole 2009 na bis /4/
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1084
19.40 Dobranocka – Baśnie i bajki
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.35 Londyńczycy II – odc. 12/16
21.25 Pamiętaj o mnie; koncert
21.45 Polacy tu i tam – magazyn
22.20 Rajska jabłoń  102′; film
0.00 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 23.11.2014
0.00 Barwy szczęścia – odc. 1130
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1131
0.55 Barwy szczęścia – odc. 1132
1.20 Barwy szczęścia – odc. 1133
1.45 Na sygnale – s. 2 odc. 8
2.20 Polacy tu i tam – magazyn
2.50 Zapiski Łazęgi – Borne Sulinowo
3.00 Łamigłówka
3.05 Kurs języka polskiego
3.40 Ziarno; magazyn
4.10 Alternatywy 4 – odc. 8/9
5.15 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.30 Las Story
5.55 JAN XXIII; film dokumentalny
6.45 Pod Tatrami; cykl reportaży
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.20 Ewa Bem – koncert cz.2
9.20 Okrasa łamie przepisy
9.50 Alchemia zdrowia i urody
10.05 Skarby prowincji. II odc. 3
10.25 Ocalony świat – odc. 11
10.55 Made in Poland; teleturniej
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.50 M jak miłość – odc. 1085
12.40 Benefis – Jacka Cygana /1/
13.40 Dobranocka – Król Maciuś I
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Ranczo – odc. 103
15.40 Pamiętaj o mnie
16.00 Tygodnik.pl; magazyn
17.00 Alternatywy 4 – odc. 8/9
18.05 Kurs języka polskiego
18.30 Skarby prowincji. II odc. 3
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1085
19.40 Dobranocka – Król Maciuś I
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.40 Ranczo – odc. 103
21.30 Pamiętaj o mnie
21.50 Tygodnik.pl; magazyn
22.45 Kulturalni PL – (220); magazyn
23.40 N – Czołówka pasmowa
23.40 Ocalony świat – odc. 11
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 24.11.2014
0.10 Ewa Bem – koncert cz.2
1.05 Po obu stronach Odry
1.25 Karino – odc. 12
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Made in Poland; teleturniej
5.40 Baron24 – odc. 5 – Protest
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1134
6.30 Łamigłówka – Lubuskie 5
6.35 Wiadomości
6.50 Ranczo – odc. 103
7.45 Tygodnik.pl; magazyn
8.40 Kulturalni PL – (220); magazyn
9.50 Złotopolscy – odc. 1079
10.20 Kurs języka polskiego
10.55 Baron24 – odc. 5 – Protest
11.20 Polonia w Komie – (612)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Lubuskie 5
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1134
13.25 Cafe Historia
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka – Lubuskie 5
14.50 Dom nad rozlewiskiem – 8/13
15.45 Polonia w Komie – (613)
16.00 Reporter Polski; magazyn
16.45 TOMASZ LIS NA ŻYWO
17.45 Naszaarmia.pl
18.10 Kurs języka polskiego
18.45 Baron24 – odc. 5
19.10 Łamigłówka – Lubuskie 5
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Dom nad rozlewiskiem – 8/13
21.35 Polonia w Komie – (613)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1134
22.15 Reporter Polski; magazyn
22.50 TOMASZ LIS NA ŻYWO
23.45 LEGENDA ZŁOTEGO UŁANA
WTOREK 25.11.2014
0.05 Świat się kręci – /234/; widowisko
0.55 Słownik polsko@polski
1.25 Urwisy z Doliny Młynów
1.40 Urwisy z Doliny Młynów
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Reporter Polski; magazyn
5.40 Gorący temat – odc. 2/16
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1135
6.30 Łamigłówka – Lubuskie 11
6.35 Wiadomości
6.50 Londyńczycy II – odc. 12/16
7.50 Ocalony świat – odc. 11
8.30 TOMASZ LIS NA ŻYWO
9.35 Złotopolscy – odc. 1080
10.05 Tygodnik Kulturalny
10.55 Gorący temat – odc. 2/16
11.20 Polonia w Komie – (613)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Lubuskie 11
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 LEGENDA ZŁOTEGO UŁANA
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1135
13.25 Po obu stronach Odry
13.45 Dobranocka – Przygódy Ćwirka
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka – Lubuskie 11
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 146
15.45 Polonia w Komie – (614)
16.00 Halo Polonia; magazyn
16.45 Oddział Zamknięty cz. 2
17.20 Notacje – Rita Gombrowicz
17.40 Operacja Życie – odc. 39
18.10 Made in Poland; teleturniej
18.45 Gorący temat – odc. 2/16
19.10 Łamigłówka – Lubuskie 11
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Przygódy Ćwirka
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 146
21.35 Polonia w Komie – (614)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1135
22.15 Halo Polonia; magazyn
22.50 Oddział Zamknięty cz. 2
23.25 Notacje – Rita Gombrowicz
23.35 Po obu stronach Odry
23.50 Fizyka czyni cuda – Fizyka leczy
ŚRODA 26.11.2014
0.05 Świat się kręci – /235/
0.55 Las Story – odc. 9
1.25 Wakacje z duchami – odc. 6/7
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.40 Gorący temat – odc. 3/16
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1136
6.30 Łamigłówka – Lubuskie 12
6.35 Wiadomości
6.50 Dom nad rozlewiskiem – 8/13
7.50 Teatr Telewizji – Gogol – Ożenek
9.20 Sztuka życia – odc. 80 Ramona
9.45 Złotopolscy – odc. 1081
10.15 Kocham Kino – magazyn
10.55 Gorący temat – odc. 3/16
11.20 Polonia w Komie – (614)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Lubuskie 12
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 Załoga Eko – III
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1136
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Bajki zza okna
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka – Lubuskie 12
14.50 Teatr Telewizji – Ożenek –  txt. str. 16.25 „Noce i dnie” – arcydzieło
16.40 Polonia w Komie – (615)
16.50 Pogoda na piątek – odc. 22
17.45 Urszula Dudziak: Życie jest …
18.45 Gorący temat – odc. 3/16
19.10 Łamigłówka – Lubuskie 12
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Bajki zza okna
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Pogoda na piątek – odc. 22
21.35 Polonia w Komie – (615)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1136
22.20 Teatr Telewizji – Gogol – Ożenek
23.55 Zapiski Łazęgi
CZWARTEK 27.11.2014
0.05 Świat się kręci – /236/
1.00 Czesi w Polsce; reportaż
1.25 Klasa na obcasach – odc. 8
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Dzika Polska – O pająkach
5.40 Gorący temat – odc. 4/16
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1137
6.30 Łamigłówka – Lubuskie 3
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1084
7.45 Pogoda na piątek – odc. 22
8.35 Wilnoteka (Wilnoteka); magazyn
8.55 Urszula Dudziak: Życie jest …
9.45 Złotopolscy – odc. 1082
10.15 Kultura, głupcze (114)
10.55 Gorący temat – odc. 4/16
11.20 Polonia w Komie – (615)
11.30 Teleexpress
11.45 Łamigłówka – Lubuskie 3
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 KucinAlina – (7)
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1137
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Lis Leon
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka – Lubuskie 3
14.55 Komisarz Alex – odc. 65
15.45 Polonia w Komie – (616)
16.00 Halo Polonia; magazyn
16.45 Trzeci oficer – odc. 12/13
17.40 Moja Polska
18.45 Gorący temat – odc. 4/16
19.10 Łamigłówka – Lubuskie 3
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Lis Leon
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Komisarz Alex – odc. 65
21.35 Polonia w Komie – (616)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1137
22.15 Halo Polonia; magazyn
22.55 Moja Polska
23.45 Wilnoteka; magazyn

PIĄTEK 28.11.2014
0.05 Świat się kręci – /237/; widowisko publicystyczne
1.00 KucinAlina – (7) (KucinAlina) kraj prod.Włochy (2014)
1.30 Między nami bocianami – odc. 13 – Odlot
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: Panorama – ok. godz. 2.50; Pogoda – ok. godz. 3.40, 4.25
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.40 Gorący temat – odc. 5/16 Obława
6.05 Na sygnale – s. 2 odc. 9 „Halloween”
6.25 Łamigłówka – Lubuskie 1
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1085; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
7.50 Komisarz Alex – odc. 65 (seria V, odc. 13) – Ślepa furia
8.40 Zapiski Łazęgi – Nad jeziorem Trzesiecko; felieton
8.50 Operacja Życie – odc. 39
9.25 Złotopolscy – odc. 1083* – Wiedza o społeczeństwie
10.00 Hala odlotów (s. III, odc. 10); talk-show
10.55 Gorący temat – odc. 5/16 Obława
11.20 Polonia w Komie – (616)
11.30 Kabaretowe kawałki z przeglądarki – (1); program rozrywkowy; Dla małoletnich od lat 12
11.50 Łamigłówka – Lubuskie 1
11.55 Sensacje XX wieku – Bomba Hitlera –  txt. str. 777; cykl dokumentalny
12.25 Okrasa łamie przepisy – Czekolada i owoce nie do deseru
12.55 Na sygnale – s. 2 odc. 9 „Halloween”
13.25 Skarby prowincji. II odc. 3; cykl reportaży; 10.9
13.45 Dobranocka – Marceli Szpak dziwi się światu – Marceli Szpak zbiera grzyby
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka – Lubuskie 1
14.50 Na dobre i na złe – odc. 569 Pod powiekami
15.45 Polonia w Komie – (617)
16.00 Moje pieczone kurczaki –  txt. str. 777; film obyczajowy kraj prod.Polska (2002); reż.:Iwona Siekierzyńska; wyk.:Agata Kulesza, Adam Nawojczyk, Maria Maj, Antoni Barszczak, Ewa Beata Wiśniewska, Józef Robakowski, Andrzej Konopka, Barbara Szcześniak, Sylwia Juszczak, Andrzej Paweł Ossowski
17.15 Tylko hity! Opole2012 – Szalone lata 60 – te; koncert; STEREO, 10.9, Dla małoletnich od lat 12; .
18.45 Gorący temat – odc. 5/16 Obława
19.10 Łamigłówka – Lubuskie 1
19.15 Sensacje XX wieku – Bomba Hitlera; cykl dokumentalny
19.45 Dobranocka za oceanem – Marceli Szpak dziwi się światu – Marceli Szpak zbiera grzyby
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 569 Pod powiekami
21.45 Na sygnale – s. 2 odc. 9 „Halloween”
22.10 Polonia w Komie – (617)
22.25 Moje pieczone kurczaki; film obyczajowy
23.35 Pancerne relikty puszcz; film dokumentalny kraj prod.Polska (2014)

SOBOTA 29.11.2014
0.35 Złotopolscy – odc. 1079* – Uwolnieni
1.00 Złotopolscy – odc. 1080* – Plan Zofii
1.25 Złotopolscy – odc. 1081* – Maturalny przesąd
1.55 Złotopolscy – odc. 1082* – Kryzysowy narzeczony
2.20 Złotopolscy – odc. 1083* – Wiedza o społeczeństwie
2.50 Przyjaciele lasu – odc. 8; cykl reportaży
3.00 Petersburski Music Show – odc. 8; program muzyczny
3.35 Załoga Eko – III Na szlaku Natura 2000 – Skarby czystej wody; magazyn
4.00 Orkiestra Świętego Mikołaja; koncert
4.55 Przyłbice i kaptury – odc. 9/9* – Jutro bitwa; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
6.00 Fizyka czyni cuda – Przyszłość nas zaskoczy
6.10 Łamigłówka
6.20 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 146 – Wesele (Ojciec Mateusz XI odc. 12) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
7.30 KucinAlina – (8) (KucinAlina) kraj prod.Włochy (2014)
8.00 Na dobre i na złe – odc. 569 Pod powiekami
9.00 Magurski Park Narodowy; film dokumentalny; reż.:Paweł Hertel
10.00 Kulturalni PL – (221); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (241)
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.35 Kogel – mogel – ćwierć wieku później
11.55 M jak miłość – odc. 1086; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
12.50 Wierzę piosence – koncert Edyty Geppert
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki polskie – odc. 5 – Żywa woda; film animowany
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Londyńczycy II – odc. 13/16 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; 10.9
15.35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (75); magazyn
16.40 Szwadron (Szwadron) –  txt. str. 777; film fabularny kraj prod.Polska, Ukraina, Francja, Belgia (1992); reż.:Juliusz Machulski; wyk.:Radosław Pazura, Janusz Gajos, Siergiej Szakurow, Jan Machulski, Franciszek Pieczka, Katarzyna Łochowska, Bernard-Pierre Donnadieu, Tomasz Stockinger, Wojtek Klata, Grzegorz Warchoł
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (241)
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1086; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
19.40 Dobranocka za oceanem – Baśnie i bajki polskie – odc. 5 – Żywa woda; film animowany
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.35 Londyńczycy II – odc. 13/16; serial obyczajowy TVP; 10.9
21.25 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.45 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (75); magazyn
22.20 Szwadron (Szwadron); film fabularny kraj prod.Polska, Ukraina, Francja, Belgia (1992)

NIEDZIELA 30.11.2014
0.00 Barwy szczęścia – odc. 1134; serial obyczajowy TVP
0.25 Barwy szczęścia – odc. 1135; serial obyczajowy TVP
0.50 Barwy szczęścia – odc. 1136 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP
1.15 Barwy szczęścia – odc. 1137 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP
1.45 Na sygnale – s. 2 odc. 9 „Halloween”
2.20 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (75); magazyn
2.50 Zapiski Łazęgi – Nad jeziorem Trzesiecko; felieton
3.00 Łamigłówka
3.05 Kurs języka polskiego. Profesor Smok i przyjaciele – (8); widowisko
3.35 Ziarno; magazyn
4.05 Alternatywy 4 – odc. 9/9 – Upadek –  txt. str. 777; serial komediowy TVP
5.25 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.45 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.10 Między ziemią a niebem
6.45 Pod Tatrami; cykl reportaży
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z kościoła pw. św. Jerzego w Rydułtowach; STEREO, 10.9, Transmisja
8.35 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL – ROMANE DYVESA – CYGAŃSKIE DNI – Gorzów Wlkp. – MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL – ROMANE DYVESA – CYGAŃSKIE DNI – Gorzów Wlkp. 1; widowisko
9.45 Okrasa łamie przepisy – Gęsina na Świętego Marcina
10.15 Rok w puszczy; film dokumentalny
10.55 Made in Poland; teleturniej
11.25 Łamigłówka
11.40 Teleexpress
11.50 M jak miłość – odc. 1087; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
12.50 Benefis – Jacka Cygana /2/
13.40 Dobranocka – Król Maciuś Pierwszy, seria II – Wielki dzień Kluklu, odc. 24 (Kluklus great day); serial animowany kraj prod.Niemcy, Francja, Polska (2007)
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Ranczo – odc. 104* (seria VIII, odc. 13) – Wielkie otwarcie –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; Dla małoletnich od lat 12
15.40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Tygodnik.pl; magazyn
17.00 Alternatywy 4 – odc. 9/9 – Upadek –  txt. str. 777; serial komediowy TVP
18.20 Kurs języka polskiego. Profesor Smok i przyjaciele – (8); widowisko
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1087; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
19.40 Dobranocka za oceanem – Król Maciuś Pierwszy, seria II – Wielki dzień Kluklu, odc. 24 (Kluklus great day); serial animowany kraj prod.Niemcy, Francja, Polska (2007)
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Ranczo – odc. 104* (seria VIII, odc. 13) – Wielkie otwarcie; serial obyczajowy TVP; Dla małoletnich od lat 12
21.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.50 Tygodnik.pl; magazyn
22.45 Kulturalni PL – (221); magazyn
23.40 Rok w puszczy; film dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.