20.11.2015 – 26.11.2015

PIĄTEK 20.11.2015
0.05 Świat się kręci
0.55 Sposób na Bali; reportaż
1.10 Gwiazdy, hity, historie
1.30 Bajki Pana Bałagana
2.00 Pytanie na śniadanie
4.50 Polska z Miodkiem – (10)
4.55 Polonia w Komie – (870)
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 72
7.25 M jak miłość – odc. 1163
8.25 Determinator – odc. 3/13
9.20 KFPP Opole 2013
10.20 Kocham Kino – magazyn
10.55 Załoga Eko – Na tropie tajemnic
11.20 Polonia w Komie – (870)
11.30 Teleexpress
11.55 KabareTOP
12.25 Sposób na Bali; reportaż
12.40 Gwiazdy, hity, historie
12.55 Na sygnale – odc. 72
13.25 Cafe Historia
13.45 Dobranocka – Straszny film
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 606
15.50 Polonia w Komie – (871)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 Rośliny trujące’; film TVP
18.50 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka
19.15 Bajki Pana Bałagana
19.45 Dobranocka – Straszny film
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 606
21.45 Na sygnale – odc. 72
22.10 Polonia w Komie – (871)
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Las Story – odc. 16
0.05 Zakończenie dnia
SOBOTA 21.11.2015
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1285
0.35 Barwy szczęścia – odc. 1286
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1287
1.25 Barwy szczęścia – odc. 1288
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka
5.20 Polonia 24
5.50 Halo Polonia; magazyn
6.50 Pamiętaj o mnie
7.10 Ojciec Mateusz – odc. 169
8.00 Na dobre i na złe – odc. 606
9.00 Grzesiuk, chłopak z ferajny
10.00 Kulturalni PL – (272); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1164
12.50 Tygodnik.pl; magazyn
13.45 Dobranocka – Kulfon
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Strażacy – odc. 7/10
15.40 Pamiętaj o mnie
16.05 Wygrany’; film obyczajowy
24:00 Skarby prowincji – II odc. 26
18.15 Słownik polsko@polski
18.50 M jak miłość – odc. 1164
19.45 Dobranocka – Kulfona
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Strażacy – odc. 7/10
21.30 Pamiętaj o mnie
21.50 Wygrany – film obyczajowy
23.45 Tygodnik.pl; magazyn
0.30 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 22.11.2015
0.35 Grzesiuk, chłopak z ferajny
1.40 Kabaretowa Noc Listopadowa
2.40 Polska z Miodkiem – felieton
2.50 Astronarium
3.20 Załoga Eko – Na tropie tajemnic
3.50 Ziarno
4.20 Doktor Murek – odc. 5
5.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.55 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
6.45 Pod Tatrami
6.55 Światowe Dni Młodzieży
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.30 Kabaretowa Noc Listopadowa
9.35 Okrasa łamie przepisy
10.05 Alchemia zdrowia i urody
10.25 Retromania – /8/; magazyn
10.55 Tańczący z naturą
11.25 Polska z Miodkiem
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1165
12.50 Racja stanu – (24)
13.25 Gwiazdy, hity, historie
13.45 Dobranocka – Król Maciuś  I
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Ranczo – odc. 115
15.40 Teatr Telewizji – Cud mniemany
17.35 Pamiętaj o mnie
17.55 Racja stanu – (24)
18.25 Gwiazdy, hity, historie
18.40 Polska z Miodkiem
18.50 M jak miłość – odc. 1165
19.45 Dobranocka – Król Maciuś  I
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Ranczo – odc. 115
21.30 Światowe Dni Młodzieży
21.40 Teatr TV- Cud mniemany
23.25 Pamiętaj o mnie
23.40 Tańczący z naturą
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 23.11.2015
0.15 Racja stanu – (24)
0.45 Gwiazdy, hity, historie
1.05 Regiony z Historią
1.25 Sto minut wakacji – odc. 3
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia w Komie – (871)
5.05 Tańczący z naturą
5.35 Tygodnik.pl; magazyn
6.25 Polska z Miodkiem
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1289
7.25 Ranczo – odc. 115
8.25 Teatr Telewizji – Cud mniemany
10.25 Naszaarmia.pl – odc. 189
10.55 Rezydencja – odc. 42
11.20 Polonia w Komie – (871)
11.30 Teleexpress
11.55 Kulturalni PL – (272); magazyn
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1289
13.25 Regiony z Historią
13.45 Dobranocka – Lis Leon
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Cisza nad rozlewiskiem
15.50 Polonia w Komie – (872)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 Róże Gali 2015; widowisko
18.45 Rezydencja – odc. 42
19.20 Sto minut wakacji – odc. 3
19.45 Dobranocka – Lis Leon
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Cisza nad rozlewiskiem – 7/13
21.35 Polonia w Komie – (872)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1289
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Sztuka życia – odc. 98
WTOREK 24.11.2015
0.05 Świat się kręci
1.00 Cafe Historia
1.25 Żegnaj, Rockefeller – odc. 5
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia w Komie – (872)
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1290
7.25 Strażacy – odc. 7/10
8.20 Róże Gali 2015; widowisko
9.25 Astronarium
10.00 Hala odlotów (s. V, odc. 9)
10.55 Rezydencja – odc. 43
11.20 Polonia w Komie – (872)
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem
11.53 Nożem i widelcem – odc. 97
12.05 Alchemia zdrowia i urody
12.20 Nie ma jak Polska – odc. 56
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1290
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Świat Pacyka
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 170
15.40 Polska z Miodkiem
15.50 Polonia w Komie – (873)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 Bezsenność
18.45 Rezydencja – odc. 43
19.15 Żegnaj, Rockefeller – odc. 5
19.45 Dobranocka – Świat Pacyka
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 170
21.35 Polonia w Komie – (873)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1290
22.10 Polska z Miodkiem
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Regiony z Historią
23.55 Zapiski Łazęgi – Kołbacz
ŚRODA 25.11.2015
0.05 Świat się kręci
1.00 Jak nie klepać pacierzy?
1.25 Znak Orła – odc. 7
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia w Komie – (873)
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1291
7.25 Cisza nad rozlewiskiem – 7/13
8.25 Bezsenność
9.30 Jak to działa – Huta szkła odc. 83
10.00 Tygodnik Kulturalny
10.55 Rezydencja – odc. 44
11.20 Polonia w Komie – (873)
11.30 Teleexpress
11.55 Okrasa łamie przepisy
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1291
13.25 Wilnoteka
13.45 Dobranocka – Pingwin Pik-Pok
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Egzamin z życia – odc. 47
15.50 Polonia w Komie – (874)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 Po prostu
18.25 Notacje – Krystyna Adamowicz
18.45 Rezydencja – odc. 44
19.15 Znak Orła – odc. 7
19.45 Dobranocka – Pingwin Pik-Pok
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Egzamin z życia – odc. 47
21.35 Polonia w Komie – (874)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1291
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Wilnoteka
23.55 Zapiski Łazęgi
CZWARTEK 26.11.2015
0.05 Świat się kręci
0.55 Szlakiem miejsc niezwykłych
1.05 Flesz historii – odc. 261
1.25 Awantura o Basię – odc. 3/12
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia w Komie – (874)
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1292
7.25 M jak miłość – odc. 1164
8.20 Egzamin z życia – odc. 47
9.15 Wilnoteka
9.35 Po prostu
10.35 Do zobaczenia w Krakowie
10.55 Rezydencja – odc. 45
11.20 Polonia w Komie – (874)
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem – (24)
11.55 Makłowicz w podróży
12.25 Saga rodów – Ród Żuławskich
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1292
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Dobromir
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.55 Determinator – odc. 4/13
15.50 Polonia w Komie – (875)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 Służby specjalne – odc. 2/5
18.30 Polska z Miodkiem
18.45 Rezydencja – odc. 45
19.15 Awantura o Basię – odc. 3/12
19.45 Dobranocka – Dobromir
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Determinator – odc. 4/13
21.35 Polonia w Komie – (875)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1292
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Saga rodów – Ród Żuławskich
0.00 Polska z Miodkiem

PIĄTEK 27.11.2015
0.05 Świat się kręci – /422/; widowisko publicystyczne
0.55 Tykociński Kosmos
1.30 Bajki Pana Bałagana – Babcia Ala i 40 rozbójników
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: Panorama i Pogoda

4.25 Zauroczeni Szymanowskim; reportaż
4.55 Polonia w Komie – (875)
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 73 „Babski team” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
7.25 M jak miłość – odc. 1165
8.25 Determinator – odc. 4/13 –  txt. str. 777; serial kryminalny TVP
9.20 Co nam w duszy gra – Adio pomidory
10.20 Kocham Kino – magazyn filmowy Grażyny Torbickiej (21.11.2015)
10.55 Załoga Eko – Na tropie tajemnic przyrody – odc. 12 – Kwitnąca rzeka; magazyn
11.20 Polonia w Komie – (875)
11.30 Laskowik & Malicki; widowisko
11.55 KabareTOP czyli kabaretowa lista przebojów – (37); program rozrywkowy
12.25 Tykociński Kosmos
12.55 Na sygnale – odc. 73 „Babski team” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
13.25 Cafe Historia – Czy rewolucje są potrzebne?; program publicystyczny
13.45 Dobranocka – Film pod strasznym tytułem – odc. 8; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 607 – Szczeniak –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
15.50 Polonia w Komie – (876)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 Wino truskawkowe (Wino truskawkowe) –  txt. str. 777; komediodramat kraj prod.Polska, Słowacja (2007); reż.:Dariusz Jabłoński; wyk.:Jiri Machacek, Zuzana Fialova, Marian Dziędziel, Mieczysław Grąbka, Jerzy Radziwiłowicz, Lech Łotocki, Maciej Stuhr, Marek Litewka, Maria Ciunelis, Cezary Kosiński
19.30 Kołysanka z łezką; film animowany
19.45 Dobranocka za oceanem – Film pod strasznym tytułem – odc. 8; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 607 – Szczeniak; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
21.45 Na sygnale – odc. 73 „Babski team”; serial fabularyzowany TVP
22.10 Polonia w Komie – (876)
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Las Story – odc. 17; cykl reportaży; STEREO, 10.9, Bez ograniczeń wiekowych

SOBOTA 28.11.2015
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1289
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1290
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1291
1.25 Barwy szczęścia – odc. 1292
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym Pogoda

4.05 Pejzaż bez Ciebie – Marek Grechuta; koncert
5.00 Polonia w Komie
5.20 Polonia 24
5.50 Halo Polonia; magazyn
6.50 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
7.10 Ojciec Mateusz – odc. 170 – Stan zagrożenia (Ojciec Mateusz XIII odc. 10) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
8.00 Na dobre i na złe – odc. 607 – Szczeniak –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
9.00 Ostatnia książka Ryszarda Kapuścińskiego; film dokumentalny; reż.:Beata Hyży-Czołpińska
10.00 Kulturalni PL – (273); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (284)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1166
12.50 Tygodnik.pl; magazyn
13.45 Dobranocka – Bardzo przygodowe podróże Kulfona – odc. 5 – Kulfoniaste safari; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Strażacy – odc. 8/10
15.40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.05 Farba; dramat; Dla małoletnich od lat 16
17.55 Skarby prowincji – II odc. 27; cykl reportaży; 10.9
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (284)
18.50 M jak miłość – odc. 1166
19.45 Dobranocka za oceanem – Bardzo przygodowe podróże Kulfona – odc. 5 – Kulfoniaste safari; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Strażacy – odc. 8/10
21.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.55 Farba; dramat; Dla małoletnich od lat 16
23.35 Tygodnik.pl; magazyn; STEREO, 10.9, Dla małoletnich od lat 12

NIEDZIELA 29.11.2015
0.25 Ostatnia książka Ryszarda Kapuścińskiego; film dokumentalny
1.40 Kabaretowa Noc Listopadowa 2015 – Maraton Niepodległości – (3) Byle do mety!
2.40 Polska z Miodkiem – (25); felieton
2.50 Astronarium – (13) – „Asterosejsmologia”; magazyn
3.20 Załoga Eko – Na tropie tajemnic przyrody – odc. 13 – Sowa mądra głowa; magazyn
3.50 Ziarno – Andrzej Apostoł – Patron Szkocji; magazyn
4.20 Doktor Murek – odc. 6
5.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.45 Między ziemią a niebem; magazyn; STEREO, 10.9, Bez ograniczeń wiekowych, Na żywo
6.00 Anioł Pański (Anioł Pański) kraj prod.Watykan (2015); STEREO, 10.9, Transmisja
6.15 Między ziemią a niebem; magazyn; STEREO, 10.9, Bez ograniczeń wiekowych, Na żywo
6.45 Pod Tatrami; cykl reportaży
6.55 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży – Kronika odc. 18
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z kościoła pw. św. Barbary w Katowicach – Giszowiec; STEREO, 10.9, Transmisja
8.20 Kabaretowa Noc Listopadowa 2015 – Maraton Niepodległości – (3) Byle do mety!
9.25 Okrasa łamie przepisy – Gęś w soli –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
9.55 Alchemia zdrowia i urody; magazyn; 10.9
10.05 Skarby prowincji – II odc. 27; cykl reportaży; 10.9
10.25 Retromania – /9/; magazyn muzyczny
10.55 Tańczący z naturą – Gryzonie w koronie; cykl dokumentalny
11.25 Polska z Miodkiem – (25); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1167
12.50 Racja stanu – (25)
13.25 Opole 2009 na bis /13/; koncert
13.45 Dobranocka – Król Maciuś Pierwszy s. I – odc. 18 – Skarb Togo Pogo (ep. 18 – Togo – Pogo); serial animowany kraj prod.Francja, Polska (2002)
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Ranczo – odc. 116* (seria IX, odc. 12) – Grzechy miłości
15.40 Teatr Telewizji – Noc listopadowa; spektakl teatralny; reż.:Andrzej Wajda; wyk.:Jerzy Stuhr, Jan Nowicki, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Stefan Szramel, Stanisław Gronkowski, Bolesław Smela, Adam Romanowski, Aleksander Fabisiak, Maciej Szary, Leszek Piskorz
17.35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
17.55 Racja stanu – (25)
18.25 Opole 2009 na bis /13/; koncert
18.40 Polska z Miodkiem – (25); felieton
18.50 M jak miłość – odc. 1167
19.45 Dobranocka za oceanem – Król Maciuś Pierwszy s. I – odc. 18 – Skarb Togo Pogo (ep. 18 – Togo – Pogo) kraj prod.Francja, Polska (2002)
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Ranczo – odc. 116* (seria IX, odc. 12) – Grzechy miłości
21.40 Teatr Telewizji – Noc listopadowa; spektakl teatralny
23.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
23.45 Tańczący z naturą – Gryzonie w koronie; cykl dokumentalny; Bez ograniczeń wiekowych

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.