16 – 25 czerwca 2015

PIĄTEK 19.06.2015
0.15 A la show – (21) – Bracia
0.50 Polonia w Komie – (760)
1.00 KucinAlina – (36)
1.30 O dwóch takich, co ukradli księżyc
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Halo Polonia; magazyn
5.40 Wszystko przed nami – odc. 50
6.05 Statyści – odc. 1/6
6.35 Wiadomości
6.45 Łamigłówka
6.50 M jak miłość – odc. 1141
7.50 Akwarium – odc. 4/4
8.50 Niepokonani
9.20 O mięsie wieprzowym i na temat
9.35 Piękniejsza Polska w UE
10.00 Ex Libris – odc. 219; magazyn
10.15 A la show – (21) – Bracia
10.55 Wszystko przed nami – odc. 50
11.20 Polonia w Komie – (760)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku – Rok 1941
12.25 Kulturanek – „Sztuka w mieście”
12.55 Statyści – odc. 1/6
13.25 Cafe Historia – Polskie wynalazki
13.45 Dobranocka – Kot Filemon
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Łamigłówka
14.50 Na dobre i na złe – odc. 584
15.45 Polonia w Komie – (761)
16.00 Latawiec  70′; dramat; reż.:Mi
17.25 Powrócisz tu
18.45 Wszystko przed nami – odc. 50
19.10 Łamigłówka
19.15 O dwóch takich, co ukradli księżyc
19.45 Dobranocka – Kot Filemon
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 584
21.45 Statyści – odc. 1/6
22.15 Polonia w Komie – (761)
22.30 Latawiec  70′; dramat
23.40 Powrócisz tu
0.35 Zakończenie dnia
SOBOTA 20.06.2015
0.35 Na sygnale – s. 2 odc. 1
0.55 Na sygnale – s. 2 odc. 2
1.25 Na sygnale – s. 2 odc. 3
1.50 Na sygnale – s. 2 odc. 4
2.15 Na sygnale – s. 2 odc. 5
2.55 Mobilność szansą na sukces
3.10 Kulturanek – Autotematyzm
3.35 ABC wszystko wie – odc. 28
3.55 I kudłate i łaciate – odc. 12
4.10 Dlaczego? Po co? Jak? – odc. 24
4.30 Piękniejsza Polska w UE
5.00 Kanclerz – odc. 3
6.05 O mięsie wieprzowym i na temat
6.10 Łamigłówka – Zagadka /109/
6.20 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 109
7.30 KucinAlina – (37)
8.00 Na dobre i na złe – odc. 584
8.55 Jaster –  film dokumentalny
10.00 Kulturalni PL – (250); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.25 Łamigłówka – Zagadka /109/
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1120
12.50 BRACIA akustycznie; koncert
13.45 Dobranocka – Kulfon
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.45 1920. Wojna i miłość – 11/13
15.35 Pamiętaj o mnie
16.00 Polacy tu i tam; magazyn
16.40 Dama Kameliowa; melodramat
18.15 Słownik polsko@polski
18.45 Łamigłówka – Zagadka /109/
18.50 M jak miłość – odc. 1120
19.45 Dobranocka – Kulfon
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.40 1920. Wojna i miłość – 11/13
21.30 Pamiętaj o mnie
21.50 Polacy tu i tam
22.25 Dama Kameliowa’; melodramat
0.00 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 21.06.2015
0.00 Lidzbarskie Wieczory Humoru
0.25 Piosenka Biesiadna; koncert
1.50 Sztuka życia – odc. 88
2.20 Polacy tu i tam – magazyn
2.50 Zapiski Łazęgi
3.00 Łamigłówka – Zagadka /109/
3.05 Petersburski Music Show –  13
3.40 Ziarno. Św. Benedykt; magazyn
4.10 Sława i chwała – odc. 2
5.15 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.35 Mój pies i inne zwierzaki
5.55 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.10 Między ziemią a niebem
6.30 W 80 dni dookoła lata
6.45 Pod Tatrami; cykl reportaży
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.20 „Na moście w Avignon” – piosenki Andrzeja Zaryckiego; koncert
9.20 Okrasa łamie przepisy
9.50 Alchemia zdrowia i urody
10.05 Skarby prowincji
10.25 Misja natura – Kurze grzędy
10.55 Made in Poland; teleturniej
11.25 Łamigłówka – Zagadka /109/
11.30 Teleexpress
11.50 M jak miłość – odc. 1121
12.45 Dyskretny urok trójkąta
13.45 Dobranocka – Sceny z życia
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Ranczo – odc. 93
15.40 Pamiętaj o mnie
16.00 Tygodnik.pl; magazyn
17.00 Sława i chwała – odc. 2
18.05 Petersburski Music Show
18.35 Pod Tatrami; cykl reportaży
18.45 Łamigłówka – Zagadka /109/
18.50 M jak miłość – odc. 1121
19.45 Dobranocka – Sceny z życia
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.40 Ranczo – odc. 93
21.30 Pamiętaj o mnie
21.50 Tygodnik.pl; magazyn
22.45 Kulturalni PL – (250); magazyn
23.40 Misja natura – Kurze grzędy
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 22.06.2015
0.10 Śląsk oczami artystów
0.40 Bitwa o kulturę. Zbigniew Libera
2.10 Historia dla Ciebie – pamięć.pl
2.25 Maszyna zmian – Odwiedziny
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Made in Poland; teleturniej
5.40 Wszystko przed nami – odc. 51
6.05 Bao – Bab, czyli zielono mi
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 Ranczo – odc. 93
7.45 Tygodnik.pl; magazyn
8.40 Kulturalni PL – (250); magazyn
9.40 O mięsie wieprzowym i na temat
9.50 Notacje – Ewa Wiśniewska
10.10 Bitwa o kulturę. Zbigniew Libera
10.35 Libera – Przewodnik po sztuce
10.55 Wszystko przed nami – odc. 51
11.20 Polonia w Komie – (761)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Przewodnik Historyczny
12.25 Studio Wschód: Kresy
12.55 Bao – Bab, czyli zielono mi
13.25 Historia dla Ciebie – pamięć.pl
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka
14.50 Życie nad rozlewiskiem – 12/13
15.45 Polonia w Komie – (762)
16.00 Racja stanu – (14)
16.45 Wielki Test z Historii
18.25 Dlaczego? Po co? Jak? – 25
18.45 Wszystko przed nami – odc. 51
19.10 Łamigłówka
19.15 Maszyna zmian – Odwiedziny
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Życie nad rozlewiskiem – 12/13
21.35 Polonia w Komie – (762)
21.45 Bao – Bab, czyli zielono mi
22.15 Racja stanu
22.55 Wielki Test z Historii
0.30 Zakończenie dnia
WTOREK 23.06.2015  
0.30 Poznaj Krainę Św. Anny
0.45 O mięsie wieprzowym i na temat
0.55 Słownik polsko@polski
2.25 Plecak pełen przygód – odc. 3/13
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Racja stanu – (14)
5.40 Wszystko przed nami – odc. 52
6.05 Bao – Bab, czyli zielono mi
6.35 Wiadomości
6.45 Łamigłówka
6.50 1920. Wojna i miłość – 11/13
7.50 Misja natura – Kurze grzędy
8.25 Wielki Test z Historii
10.05 Tygodnik Kulturalny
10.55 Wszystko przed nami – odc. 52
11.20 Polonia w Komie – (762)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Przewodnik Historyczny
12.25 Petersburski Music Show – 13
12.55 Bao – Bab, czyli zielono mi
13.30 Ojciec Mateusz; reportaż
13.45 Dobranocka – Przygódy Ćwirka
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka
14.55 Ojciec Mateusz – odc. 110
15.45 Polonia w Komie – (763)
16.00 Halo Polonia; magazyn
16.45 Pidżama Porno w Buckleinie
17.40 Niepokonani
18.10 Made in Poland; teleturniej
18.45 Wszystko przed nami – odc. 52
19.10 Łamigłówka
19.15 Plecak pełen przygód – 3/13
19.45 Dobranocka – Przygódy Ćwirka
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 110
21.35 Polonia w Komie – (763)
21.45 Bao – Bab, czyli zielono mi
22.15 Halo Polonia; magazyn
22.55 Pidżama Porno w Buckleinie
23.35 Historia dla Ciebie – pamięć.pl
23.50 Jak to na Śląsku – odc. 2
0.05 Zakończenie dnia
ŚRODA 24.06.2015  
0.05 Hala odlotów
2.00 Mój pies i inne zwierzaki
2.10 O mięsie wieprzowym i na temat
2.25 Siedem stron świata – odc. 3/7
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Halo Polonia; magazyn
5.40 Wszystko przed nami – odc. 53
6.05 Bao – Bab, czyli zielono mi – 7/12
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 Życie nad rozlewiskiem – odc. 12/13
7.50 Teatr sensacji – Kobra
9.25 Sztuka życia – odc. 89
9.55 O mięsie wieprzowym i na temat
10.05 Hala odlotów
10.55 Wszystko przed nami – odc. 53
11.20 Polonia w Komie – (763)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Przewodnik Historyczny
12.25 I kudłate i łaciate – odc. 13
12.35 Dlaczego? Po co? Jak? – odc. 25
12.55 Bao – Bab, czyli zielono mi
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Podróże do bajek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka
14.50 Teatr sensacji – Kobra
16.35 Polonia w Komie – (764)
16.50 Egzamin z życia – odc. 25
17.50 Stanisław – król, filozof
18.45 Wszystko przed nami – odc. 53
19.10 Łamigłówka
19.15 Siedem stron świata – odc. 3/7
19.45 Dobranocka – Podróże do bajek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Egzamin z życia – odc. 25
21.35 Polonia w Komie – (764)
21.45 Bao – Bab, czyli zielono mi – odc. 7/12 – Wojna płci
22.20 Teatr sensacji – Kobra
23.55 Zapiski Łazęgi – Klify
0.05 Zakończenie dnia
CZWARTEK 25.06.2015
0.05 Rozmowy poSzczególne
2.00 Kościół w diasporze; reportaż
2.25 Tajemnica Sagali – odc. 3/14 –
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Dzika Polska – Szaleńcy natury
5.40 Wszystko przed nami – odc. 54
6.05 Bao – Bab, czyli zielono mi
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1120
7.45 Egzamin z życia – odc. 25
8.35 Wilnoteka; magazyn
9.00 Stanisław – król, filozof
9.45 O mięsie wieprzowym i na temat
9.55 Rozmowy poSzczególne
10.35 Flesz historii – odc. 239
10.55 Wszystko przed nami – odc. 54
11.20 Polonia w Komie – (764)
11.30 Teleexpress
11.45 Łamigłówka
11.55 Przewodnik  – Bastion cz. 2/2
12.25 KucinAlina – (37)
12.55 Bao – Bab, czyli zielono mi
13.25 Polska kultura w Chinach
13.45 Dobranocka –  Kozołek Matołek
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka
14.55 Bezmiar sprawiedliwości – odc. 1/4
15.45 Polonia w Komie – (765)
16.00 Halo Polonia; magazyn
16.45 Pitbull – odc. 13
17.40 Powrót do Łodzi; film dok.
18.45 Wszystko przed nami – odc. 54
19.10 Łamigłówka
19.15 Tajemnica Sagali – odc. 3/14
19.45 Dobranocka – Koziołek Matołek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Bezmiar sprawiedliwości – odc. 1/4
21.35 Polonia w Komie – (765)
21.45 Bao – Bab, czyli zielono mi
22.15 Halo Polonia; magazyn
22.55 Powrót do Łodzi  52′; film dok.
23.45 Wilnoteka; magazyn
0.05 Zakończenie dnia

PIĄTEK 26.06.2015 TV Polonia
0.05 A la show – (22) – Andrzej Poniedzielski; talk-show
0.40 Alchemia zdrowia i urody; magazyn; 10.9
2.00 KucinAlina – (37) (KucinAlina); magazyn kulinarny kraj prod.Włochy (2015)
2.25 O dwóch takich, co ukradli księżyc – odc. 3 – Figlarz; serial animowany
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: Panorama , Pogoda
5.05 Halo Polonia; magazyn
5.40 Wszystko przed nami – odc. 55
6.05 Statyści – odc. 2/6
6.30 Łamigłówka – Województwo Lubelskie 2/7
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1121
7.50 Bezmiar sprawiedliwości – odc. 1/4; serial TVP; reż.:Wiesław Saniewski; wyk.:Jan Frycz, Bożena Stachura, Robert Olech, Jan Englert, Artur Barciś, Artur Żmijewski, Danuta Stenka, Robert Gonera, Ewa Wencel, Ewa Błaszczyk
8.35 O mięsie wieprzowym i na temat – odc. 27; magazyn
8.50 Niepokonani. Niezwykłe historie – Bohdan Smoleń; talk-show; STEREO, 10.9
9.20 Zapiski Łazęgi – Klify, plaże, trzcinowiska; felieton
9.35 Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej – /24/; cykl dokumentalny
10.00 Ex Libris – odc. 220; magazyn; STEREO, 10.9
10.20 A la show – (22) – Andrzej Poniedzielski; talk-show
10.55 Wszystko przed nami – odc. 55
11.20 Polonia w Komie – (765)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Województwo Lubelskie 2/7
11.55 Przewodnik Historyczny Bogusława Wołoszańskiego – Bóg wojny odc. 5; cykl dokumentalny
12.25 Kulturanek – Autotematyzm (s. III, odc. 1); magazyn
12.55 Statyści – odc. 2/6
13.25 Cafe Historia – Drugie życie zabytków; program publicystyczny
13.45 Dobranocka – Przygody Kota Filemona – Szczenięce figle, odc. 12; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka – Województwo Lubelskie 2/7
14.50 Na dobre i na złe – odc. 585 Smak życia
15.45 Polonia w Komie – (766)
16.00 Sceny nocne  107′; film fabularny kraj prod.Polska (1989); reż.:Marek Nowicki; wyk.:Teresa Budzisz Krzyżanowska, Leon Niemczyk, Mariusz Dmochowski, Katarzyna Miernicka, Wojciech Wysocki, Jadwiga Teresa Stępień, Tadeusz Paradowicz, Joanna Żółkowska, Juliusz Lubicz Lisowski, Bronisław Pawlik; Dla małoletnich od lat 12
24:00 program rozrywkowy
18.45 Wszystko przed nami – odc. 55
19.10 Łamigłówka – Województwo Lubelskie 2/7
19.15 O dwóch takich, co ukradli księżyc – odc. 3 – Figlarz; serial animowany
19.45 Dobranocka za oceanem – Przygody Kota Filemona – Szczenięce figle, odc. 12; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 585 Smak życia
21.45 Statyści – odc. 2/6
22.10 Polonia w Komie – (766)
22.25 Sceny nocne  107′; film fabularny kraj prod.Polska (1989); reż.:Marek Nowicki; wyk.:Teresa Budzisz Krzyżanowska, Leon Niemczyk, Mariusz Dmochowski, Katarzyna Miernicka, Wojciech Wysocki, Jadwiga Teresa Stępień, Tadeusz Paradowicz, Joanna Żółkowska, Juliusz Lubicz Lisowski, Bronisław Pawlik; Dla małoletnich od lat 12
0.35 Zakończenie dnia

SOBOTA 27.06.2015 TV Polonia
0.35 Na sygnale – s. 2 odc. 6 „Powrót Wiktora”; serial fabularyzowany TVP
0.55 Na sygnale – s. 2 odc. 7 „Dobry łotr” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
2.25 Na sygnale – s. 2 odc. 8 „Ukrainka na czarno” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
2.50 Na sygnale – s. 2 odc. 9 „Halloween” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
2.15 Na sygnale – s. 2 odc. 10 „Uwięziony pod ziemią” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
2.40 O mięsie wieprzowym i na temat – odc. 28; magazyn
2.50 Myśliwiec pl; magazyn; STEREO, 10.9
3.10 Kulturanek – Oryginał – Kopia (s. III, odc. 2); magazyn
3.35 ABC wszystko wie – odc. 30; program dla dzieci
3.55 I kudłate i łaciate – odc. 13; program dla dzieci
4.10 Dlaczego? Po co? Jak? – odc. 25; magazyn
4.30 Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej – /25/; cykl dokumentalny
5.00 Kanclerz – odc. 4 –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
6.00 Legendy regionalne – Cudowne źródełko; cykl reportaży
6.10 Łamigłówka – Zagadka /110/
6.20 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 110 (seria IX odc. 2) – Sprawa honoru –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
7.30 KucinAlina – (38) (KucinAlina); magazyn kulinarny kraj prod.Włochy (2015)
8.00 Na dobre i na złe – odc. 585 Smak życia
9.00 Elżbieta Czyżewska – skala oddalenia  51′; film dokumentalny; reż.:Krzysztof Domagalik
10.00 Kulturalni PL – (251); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (271)
11.25 Łamigłówka – Zagadka /110/
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1122
12.50 Carpathia Festiwal
13.45 Dobranocka – Kulfon co z ciebie wyrośnie – odc. 9 – Sport to zdrowie; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 1920. Wojna i miłość – odc. 12/13* – Przełom
15.35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (105); magazyn
16.40 Wniebowzięci  44′; film TVP; reż.:Andrzej Kondratiuk; wyk.:Zdzisław Maklakiewicz, Jan Himilsbach, Regina Regulska, Ewa Pielach, Ryszard Narożnik, Janusz Kłosiński
17.35 Dekalog – Jeden  53′; film TVP; reż.:Krzysztof Kieślowski; wyk.:Wojciech Klata, Henryk Baranowski, Maja Komorowska, Artur Barciś, Agnieszka Brustman; Dla małoletnich od lat 12
18.30 program rozrywkowy
18.45 Łamigłówka – Zagadka /110/
18.50 M jak miłość – odc. 1122
19.45 Dobranocka za oceanem – Kulfon co z ciebie wyrośnie – odc. 9 – Sport to zdrowie; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 1920. Wojna i miłość – odc. 12/13* – Przełom
21.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.50 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (105); magazyn
22.25 Wniebowzięci  44′; film TVP; reż.:Andrzej Kondratiuk; wyk.:Zdzisław Maklakiewicz, Jan Himilsbach, Regina Regulska, Ewa Pielach, Ryszard Narożnik, Janusz Kłosiński
23.10 Dekalog – Jeden  53′; film TVP; reż.:Krzysztof Kieślowski; wyk.:Wojciech Klata, Henryk Baranowski, Maja Komorowska, Artur Barciś, Agnieszka Brustman; Dla małoletnich od lat 12
0.05 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 28.06.2015 TV Polonia
0.05 program rozrywkowy
0.45 Piosenka Biesiadna – VI GALA PIOSENKI BIESIADNEJ – Piosenki o mojej Warszawie (2); koncert
2.50 Sztuka życia – odc. 89 Marcelina Zawadzka; magazyn
2.20 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (105); magazyn
2.50 Zapiski Łazęgi – Klify, plaże, trzcinowiska; felieton
3.00 Łamigłówka – Zagadka /110/
3.05 Petersburski Music Show – odc. 17; program muzyczny
3.40 Ziarno. Cystersi; magazyn
4.10 Sława i chwała – odc. 3 Wojenka; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
5.15 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.35 Mój pies i inne zwierzaki; magazyn
5.55 Między ziemią a niebem; magazyn
6.00 Anioł Pański; STEREO, 10.9, Transmisja
6.10 Między ziemią a niebem; magazyn
6.45 Pod Tatrami – Zakopane miasto cudów; magazyn; 10.9
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie.; STEREO, 10.9, Transmisja
8.40 program rozrywkowy
9.40 Okrasa łamie przepisy – Wieprzowa uczta; magazyn kulinarny
10.10 Alchemia zdrowia i urody; magazyn; 10.9
10.25 Misja natura – Zatoka Pucka i Półwysep Helski 2/12; serial dokumentalny
10.55 Made in Poland; teleturniej
11.25 Łamigłówka – Zagadka /110/
11.30 Teleexpress
11.50 M jak miłość – odc. 1123
12.45 Dziś są twoje urodziny – 600 – lecie miasta Krotoszyn; koncert
13.45 Dobranocka – Sceny z życia smoków – Nauka latania odc.3; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Ranczo – odc. 94* (seria VIII, odc. 3) – Wybacz mnie
15.40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Tygodnik.pl; magazyn
17.00 Sława i chwała – odc. 3 Wojenka; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
18.05 Petersburski Music Show – odc. 17; program muzyczny
18.35 Pod Tatrami – Zakopane miasto cudów; magazyn; 10.9
18.45 Łamigłówka – Zagadka /110/
18.50 M jak miłość – odc. 1123
19.45 Dobranocka za oceanem – Sceny z życia smoków – Nauka latania odc.3; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.40 Ranczo – odc. 94* (seria VIII, odc. 3) – Wybacz mnie
21.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.50 Tygodnik.pl; magazyn; Dla małoletnich od lat 12
22.45 Kulturalni PL – (251); magazyn
23.40 Misja natura – Zatoka Pucka i Półwysep Helski 2/12; serial dokumentalny
0.10 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.