15.09.2017 – 21.09.2017

PIĄTEK 15.09.2017
0.05 O mnie się nie martw – odc. 9
0.55 Magazyn śledczy
1.25 Domisie – odc. 363
1.50 Krótka historia – (290); felieton
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Panorama
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (122)
5.45 Halo Polonia
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 138
7.25 Siostry – odc. 13/13
8.20 Komisarz Alex – odc. 104
9.10 Przekaz bezpośredni – /4/
9.15 Warto rozmawiać
10.20 Wiadomości
10.30 Powstanie Warszawskie
10.45 Baw się słowami – /32/
10.55 Domisie – odc. 363
11.20 Krótka historia – (291)
11.30 Teleexpress
11.55 Polski grill – /10/
12.25 Na sygnale – odc. 138
12.55 Wolny Ekran – (58)
13.15 Dobranocka – Bajki zza okna
13.30 Wiadomości
14.00 Sport
14.05 Pogoda
14.10 Studio Festiwalowe
14.20 54. KFPP w Opolu – Rodowicz
16.05 Studio Festiwalowe
16.15 54. KFPP w Opolu – Debiuty
18.15 Polski grill – /10/
18.40 Powstanie Warszawskie
18.50 Magazyn
19.15 Domisie – odc. 363
19.45 Dobranocka – Bajki zza okna
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.35 Studio Festiwalowe
20.45 54. KFPP w Opolu – Rodowicz
22.30 Na sygnale – odc. 138
23.00 Powstanie Warszawskie
23.10 Scena alternatywna
23.35 Zakończenie dnia
SOBOTA 16.09.2017
23.35 Barwy szczęścia – odc. 1663
0.00 Barwy szczęścia – odc. 1664
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1665
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1666
1.30 Pytanie na śniadanie
5.10 54. KFPP w Opolu – Debiuty
6.55 Ojciec Mateusz – odc. 169
7.55 Powstanie Warszawskie
8.05 XVII ŚFPZF 2017
9.00 Okrasa łamie przepisy
9.30 Zakochaj się w Polsce – odc. 7
10.00 Kulturalni PL – (369)
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1301
12.45 Powstanie Warszawskie
12.55 Gwiazdy kabaretonów
13.15 Dobranocka – Trefliki
13.30 Wiadomości
14.00 Sport
14.05 Pogoda
14.20 54. KFPP w Opolu
16.25 Studio Festiwalowe
16.35 54. KFPP w Opolu
19.10 Słownik polsko@polski
19.35 Powstanie Warszawskie
19.45 Dobranocka – Trefliki
20.00 Wiadomości
20.25 Dżingiel Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.40 54. KFPP w Opolu – Premiery
22.45 54. KFPP w Opolu – Pietrzak
NIEDZIELA 17.09.2017
1.15 Regiony z Historią – odc. 22
1.35 Ród Tumanowiczów
2.00 Mały kawałek Polski; film dok.
2.35 ZUS bez granic – /1/
2.55 Wolny Ekran – (59)
3.15 Teleranek – odc. 16
3.45 Ziarno
4.10 Tajemnice dzikich zwierząt
4.20 Baw się słowami – /33/
4.35 Baw się słowami – /34/
4.45 Notacje – Jan Karski
5.00 Transmisja Mszy Świętej
6.35 Magiczne drzewo – odc. 8
7.05 Magiczne drzewo – odc. 8
7.35 Turystyczna Jazda – odc. 73
7.50 Powstanie Warszawskie
8.00 Dożynki Prezydenckie
9.05 Duch z Canterville – film TVP
9.50 Oczy w oczy – (56)
10.30 Rodzinka.pl – odc. 157
11.00 Rodzinka.pl – odc. 158
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1302
12.50 Powstanie Warszawskie
13.00 Baw się słowami – /33/
13.15 Dobranocka – Baśnie i bajki
13.30 Wiadomości
13.55 Dżingiel Wiadomości
14.00 Sport
14.05 Pogoda
14.10 Studio Festiwalowe
14.20 54. KFPP w Opolu
16.25 Studio Festiwalowe
16.35 54. KFPP w Opolu
18.30 M jak miłość – odc. 1302
19.20 Baw się słowami – /33/
19.30 Baw się słowami – /34/
19.45 Dobranocka – Baśnie
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.40 54. KFPP w Opolu
22.50 54. KFPP w Opolu
0.45 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 18.09.2017
0.50 Nad Niemnem – Magazyn
1.10 Moliki książkowe
1.25 SUPEŁKOWE ABC – 53
1.50 Przepis dnia – /218/
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (291)
5.10 Kulturalni PL – (369)
6.05 Racja stanu – (76)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – 1667
7.25 Wniebowzięci – film TVP
8.20 Oczy w oczy – (56)
8.50 Ojcu; dokument
9.25 Turystyczna Jazda
9.35 Powstanie Warszawskie
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 9
10.25 Ukryte skarby
10.55 SUPEŁKOWE ABC
11.20 Krótka historia – (292)
11.30 Teleexpress
11.55 Niedziela z…
12.40 Pod Tatrami
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1667
13.25 Nad Niemnem – Magazyn
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.45 O mnie się nie martw
15.35 Przepis dnia – /218/
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (123)
16.20 Halo Polonia
17.10 O kinie: Bokiniec; film dok.
18.05 Powstanie Warszawskie
18.15 Ukryte skarby
18.45 Komisariat – odc. 9
19.15 SUPEŁKOWE ABC – odc. 53
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 O mnie się nie martw
21.30 Powstanie Warszawskie
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1667
22.05 Krótka historia – (292)
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (123)
22.50 Halo Polonia
23.35 Magazyn
23.50 Wolny Ekran – (59)
0.05 Zakończenie dnia
WTOREK 19.09.2017
0.05 25 Festiwal Piosenki Opole ’88
1.05 Pożyteczni.pl; magazyn
1.35 Margolcia i Miś zapraszają dziś
1.50 Przepis dnia – /214/; magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (292); felieton
5.10 Polonia 24; STEREO, 10.9
5.30 Rozmowa Polonii – (123)
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1668
7.25 Ostatnie takie trio; film TVP
8.20 O kinie: Bokiniec; film dok.
9.15 Powstanie Warszawskie
9.25 Następna stacja – Milicz
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 10
10.25 Sonda 2 – (57)
10.55 Margolcia i Miś zapraszają dziś
11.10 Przyjaciele lasu – odc. 13
11.20 Krótka historia – (293); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Chuligan Literacki; magazyn
12.25 Naszaarmia.pl – odc. 282;
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1668
13.25 Magazyn z Wysp
13.45 Dobranocka – Lis Leon
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Ojciec Mateusz – odc. 170
15.35 Przekaz bezpośredni – /5/
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (124)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.10 Ojcu – dokument f
17.40 Ktokolwiek widział…
18.15 Sonda 2 – (57)
18.45 Komisariat – odc. 10
19.15 Margolcia i Miś zapraszają dziś
19.30 Przyjaciele lasu – odc. 13
19.45 Dobranocka – Lis Leon
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 170
21.30 Powstanie Warszawskie
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1668
22.05 Krótka historia – (293); felieton
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (124)
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 Magazyn z Wysp
23.50 Następna stacja – Milicz
0.05 Zakończenie dnia
ŚRODA 20.09.2017
0.05 O mnie się nie martw – odc. 10
1.00 Nasi przyjaciele; reportaż
1.25 Petersburski Music Show
1.50 Przepis dnia – /219/
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (124)
5.45 Halo Polonia
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1669
7.25 O mnie się nie martw
8.10 Powstanie Warszawskie
8.20 Wygrać z przeznaczeniem
9.20 Przekaz bezpośredni – /5/
9.25 Podmuch energii
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 11
10.25 Astronarium – (37)
10.55 Petersburski Music Show
11.20 Krótka historia – (294)
11.30 Teleexpress
11.55 Wojownicy czasu –
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1669
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Czarny Błysk
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Głęboka woda – odc. 1/13
15.35 Przepis dnia – /219/
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (125)
16.20 Halo Polonia
17.10 Wygrać z przeznaczeniem
18.15 Studio Wschód
18.45 Komisariat – odc. 11
19.15 Petersburski Music Show
19.45 Dobranocka – Czarny Błysk
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Głęboka woda – odc. 1/13
21.30 Powstanie Warszawskie
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1669
22.05 Krótka historia – (294)
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (125)
22.50 Halo Polonia
23.35 Wilnoteka; magazyn
23.50 Podmuch energii
0.05 Zakończenie dnia
CZWARTEK 21.09.2017
0.05 O mnie się nie martw – odc. 11
1.00 Studio Wschód
1.30 Załoga Eko
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (294)
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (125)
5.45 Halo Polonia
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1670
7.25 M jak miłość – odc. 1301
8.20 Głęboka woda – odc. 1/13
9.10 Powstanie Warszawskie
9.25 Wilnoteka; magazyn
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 12 Gwiazda
10.25 Jak to działa – odc. 141
10.55 Załoga Eko
11.20 Krótka historia – (295)
11.30 Teleexpress
11.55 Podróże z historią – odc. 34
12.25 Racja stanu – (77)
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1670
13.25 Magazyn z Ameryki
13.45 Dobranocka – Kulfon
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Instynkt – odc. 1
15.35 Przekaz bezpośredni – /6/
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (126)
16.20 Halo Polonia
17.05 Magazyn śledczy
17.40 Warto rozmawiać
18.45 Komisariat – odc. 12 Gwiazda
19.15 Załoga Eko
19.45 Dobranocka – Kulfon
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Instynkt – odc. 1
21.30 Powstanie Warszawskie
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1670
22.05 Krótka historia – (295)
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (126)
22.50 Halo Polonia
23.35 Racja stanu – (77)
0.00 Zakończenie dnia

PIĄTEK 22.09.2017
0.05 O mnie się nie martw – odc. 12
0.55 Magazyn śledczy Anity Gargas – /43/
1.25 Domisie – odc. 364 Czary mary, rabarbary; program dla dzieci
1.50 Przepis dnia – /216/
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: Panorama Flesz i Pogoda Flesz
5.00 Krótka historia – (295); felieton
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (126); rozmowa
5.45 Halo Polonia
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 139 „Stop” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
7.25 M jak miłość – odc. 1302
8.20 Ratownicy – odc. 1/13 – txt. str. 777 45′; serial TVP kraj prod.Polska (2010); reż.:Marcin Wrona; wyk.:Bogusław Linda, Tomasz Schuchardt, Przemysław Bluszcz, Jacek Koman, Wojciech Czerwiński, Ewa Sakalova, Paweł Domagała, Michał Czernicki, Oriana Soika, Mikołaj Roznerski
9.10 Przekaz bezpośredni – /6/; felieton
9.15 Warto rozmawiać; program publicystyczny
10.20 Wiadomości
10.30 Powstanie Warszawskie dzień po dniu – odc. 53; felieton
10.45 Baw się słowami – /34/ Urodziny
10.55 Domisie – odc. 364 Czary mary, rabarbary; program dla dzieci
11.20 Krótka historia – (296); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Polski grill – /11/
12.25 Kwartet – magazyn regionów Czwórki Wyszehradzkiej – Legendy i skarby
12.55 Na sygnale – odc. 139 „Stop” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
13.25 Wolny Ekran – (59)
13.45 Dobranocka – Bajki zza okna – O szalonym Miłoszku i zielonym proszku
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Na dobre i na złe – odc. 672 – Moment krytyczny
15.35 Przepis dnia – /220/
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (127); rozmowa
16.20 Halo Polonia
17.15 XVII ŚFPZF 2017 – Koncert Galowy cz. 1
18.20 Polski grill – /11/
18.50 Magazyn z Ameryki – /15/ (Magazyn z Ameryki); magazyn kraj prod.USA (2017)
19.15 Domisie – odc. 364 Czary mary, rabarbary; program dla dzieci
19.45 Dobranocka za oceanem – Bajki zza okna – O szalonym Miłoszku i zielonym proszku
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Na dobre i na złe – odc. 672 – Moment krytyczny
21.30 Powstanie Warszawskie dzień po dniu – odc. 53; felieton
21.40 Na sygnale – odc. 139 „Stop” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
22.05 Krótka historia – (296); felieton
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (127); rozmowa
22.50 Halo Polonia
23.35 Przepis dnia – /220/
23.40 Zakończenie dnia

SOBOTA 23.09.2017
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1667
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1668
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1669
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1670
1.30 Pytanie na śniadanie – w tym Pogoda Flesz
5.15 Polonia 24
5.35 Rozmowa Polonii – (127); rozmowa
5.50 Halo Polonia
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 170 – Stan zagrożenia (Ojciec Mateusz XIII odc. 10)
7.35 Na dobre i na złe – odc. 672 – Moment krytyczny
8.25 Powstanie Warszawskie dzień po dniu – odc. 54; felieton
8.35 XVII ŚFPZF 2017 – Koncert Galowy cz. 2
9.25 Okrasa łamie przepisy – Czulent i ciulim – txt. str. 777; magazyn kulinarny
10.00 Kulturalni PL – (370)
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (357)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1303
12.50 Koncert, jakiego nie będzie…
13.45 Dobranocka – Rodzina Treflików – Kołysanka, odc. 2
13.50 Dobranocka – Cała Polska Czyta dzieciom – Jesienna wyprawa; widowisko kameralne
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Wojenne dziewczyny – odc. 3
15.40 Wielki test o Tadeuszu Kościuszce
17.15 42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni – gala wręczenia nagród
19.20 M jak miłość – odc. 1303
20.15 Dobranocka za oceanem – Rodzina Treflików – Kołysanka, odc. 2
20.30 Wiadomości
21.00 Sport
21.05 Pogoda
21.15 Wojenne dziewczyny – odc. 3
22.05 Powstanie Warszawskie dzień po dniu – odc. 54; felieton
22.20 Wielki test o Tadeuszu Kościuszce
23.55 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 24.09.2017
23.55 Dom – odc. 1/25 – Co ty tu robisz, człowieku?
1.35 Saga rodów – Ród Sebyła
2.05 Ojcu – txt. str. 777 24′; dokument fabularyzowany kraj prod.Polska (2015); reż.:Liliana Komorowska, Diana Skaya
2.35 Magazyn z Wysp – /15/ (Magazyn z Wysp); magazyn kraj prod.Wielka Brytania (2017)
2.55 Wolny Ekran – (60)
3.15 Teleranek – odc. 32
3.50 Ziarno
4.20 Baw się słowami – /35/ Podróżowanie
4.30 Baw się słowami – /36/
4.50 Maszyna zmian – Królik doświadczalny – txt. str. 777 27′; serial TVP kraj prod.Polska (1995); reż.:Andrzej Maleszka; wyk.:Ewa Gawryluk, January Brunov, Beata Żurek, Izabela Kołodziej, Katarzyna Łuczewska, Piotr Budzowski, Leszek Knasiecki, Krzysztof Nguyen, Wirginia Pietryga, Jolanta Juszkiweicz – Lenartowicz
5.20 Maszyna zmian – Baletnica – txt. str. 777 27′; serial TVP kraj prod.Polska (1995); reż.:Andrzej Maleszka; wyk.:Ewa Gawryluk, Beata Żurek, Izabela Kołodziej, Katarzyna Łuczewska, Piotr Budzowski, Leszek Knasiecki, Krzysztof Nguyen, Wirginia Pietryga, Jolanta Juszkiweicz – Lenartowicz, Anna Milewska
5.55 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański (Anioł Pański) kraj prod.Watykan (2017), Transmisja
6.15 Między ziemią a niebem
7.00 Transmisja Mszy Świętej, Transmisja
8.40 Dom – odc. 1/25 – Co ty tu robisz, człowieku? – txt. str. 777 83′; serial TVP kraj prod.Polska (1980); reż.:Jan Łomnicki; wyk.:Tomasz Borkowy, Jolanta Żółkowska, Bożena Dykiel, Stefania Iwińska, Barbara Soltysik, Joanna Szczepkowska, Anna Ciepielewska, Jan Englert, Wirgiliusz Gryń, Tadeusz Janczar
10.05 Powstanie Warszawskie dzień po dniu – odc. 55; felieton
10.15 Turystyczna Jazda
10.30 Rodzinka.pl – odc. 159 „Ból głowy” sezon 7
11.00 Rodzinka.pl – odc. 160 „Sprzątanie” sezon 7
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1304
12.50 Oczy w oczy – (57) Czesław Czapliński
13.25 Baw się słowami – /35/ Podróżowanie
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki polskie – odc. 24 – Czarne licho – txt. str. 777; film animowany
13.50 Dobranocka – Cała Polska Czyta dzieciom – Czytanie przed spaniem – Parasol, Stefek Burczymucha; widowisko kameralne
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Blondynka – odc. 55* (seria V, odc. 3) – Upadek
15.40 Ranczo Wilkowyje – txt. str. 777 AD 94′; komedia kraj prod.Polska (2007); reż.:Wojciech Adamczyk; wyk.:Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski, Cezary Żak, Artur Barciś, Radoslaw Pazura, Marta Lipińska, Franciszek Pieczka, Piotr Pręgowski, Katarzyna Żak, Sylwester Maciejewski
17.25 program rozrywkowy
17.55 Zakochaj się w Polsce – odc. 8 Bory Tucholskie
18.30 M jak miłość – odc. 1304
19.20 Baw się słowami – /35/ Podróżowanie
19.30 Baw się słowami – /36/
19.45 Dobranocka za oceanem – Baśnie i bajki polskie – odc. 24 – Czarne licho – txt. str. 777; film animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Blondynka – odc. 55* (seria V, odc. 3) – Upadek
21.35 Oczy w oczy – (57) Czesław Czapliński
22.05 Powstanie Warszawskie dzień po dniu – odc. 55; felieton; Dla małoletnich od lat 7, Transmisja
22.20 Ranczo Wilkowyje – txt. str. 777 AD 94′; komedia kraj prod.Polska (2007); reż.:Wojciech Adamczyk; wyk.:Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski, Cezary Żak, Artur Barciś, Radoslaw Pazura, Marta Lipińska, Franciszek Pieczka, Piotr Pręgowski, Katarzyna Żak, Sylwester Maciejewski
23.55 Kabaretowe kawałki z przeglądarki – (3); program rozrywkowy
0.10 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.