Przywracamy rodzimą florę

Obce gatunki roślin zmieniają pierwotne oblicze kanadyjskiej przyrody. Do tego stopnia, że rozwijają się programy przywracania rodzimej flory.
Jak można usłyszeć w Humber Nurseries – największego w Ontario centrum ogrodniczego – na potrzeby klientów stworzono długą listę rodzimych roślin, bo część osób świadomie chce uprawiać rośliny charakterystyczne dla południowego Ontario, ale też dlatego, że projekty ogrodnicze realizowane przy wsparciu rządu stawiają wymóg projektantom, by wykorzystywali rodzime rośliny zamiast inwazyjnych, przywiezionych przez europejskich osadników.

PLANT-DIRECTORY-e1402500870402
Upowszechnianiem wiedzy o rodzimej roślinności zajmuje się w Kanadzie wiele organizacji, przy wsparciu rządów prowincji. M.in. w Ontario publikowana jest lista “Grow me instead” (uprawiaj mnie zamiast). Przewodnik ten wymienia rośliny inwazyjne i zamieszcza długą listę tych, które są lepsze “zamiast”.
Samo namawianie do wybierania “właściwych” roślin może być jednak mało skuteczne, mimo świadomości zagrożeń ze strony inwazyjnych gatunków. Jednym ze stale obecnych tematów jest np. obrona Wielkich Jezior przed karpiami azjatyckimi. Jednak mieszkańcy domów z ogródkami wciąż wybierają konwalie zamiast rodzimych poziomek. Stąd bardziej agresywne projekty, często w porozumieniu z plemionami indiańskimi, które lepiej niż ktokolwiek zdają sobie sprawę z niszczycielskich skutków rozrostu inwazyjnych gatunków.
W kwietniu tego roku Indianie Seneca (stan Nowy Jork) jako pierwsze plemię indiańskie w Ameryce Północnej przyjęli zasadę, że na ich terenach w częściach pub- licznych sadzone będą wyłącznie miejscowe rośliny, a prywatnych właścicieli będzie się zachęcać do wyboru roślin rodzi- bmych.
Jednym z ciekawszych kanadyjskich przykładów jest rozpoczęty w 2008 r. Red Hill Valley Project, projekt przywrócenia rodzimej roślinności, przy którym współpracują Six Nations (Seneca, Tuscarora, Mohawk, Oneida, Onondaga i Cayuga) ze znajdującym się niedaleko rezerwatu miastem Hamilton. W projekcie uczestniczy Kayanase, mieszcząca się w rezerwacie Six Nations specjalistyczna firma ekologicznego odtwarzania krajobrazu.
W samym rezerwacie trzeba dość długo szukać osób, które wiedzą o projekcie, choć np. entuzjastycznie piszą o nim architekci krajobrazu. Biznesmen z Hamilton, Peter Lambiris, który zna Red Hill Valley, bo jeździ tam na wycieczki rowerowe, mówi, że “przy okazji zagospodarowywania terenu w pobliżu autostrady od kilku lat zastępuje się rośliny przywleczone przez białego człowieka roślinami miejscowymi”.
Sześć lat temu Indianie oprotestowali budowę autostrady przebiegającej przez ich tradycyjne tereny. Ostatecznie miasto Hamilton postanowiło współpracować z Six Nations, którzy zajęli się zarówno przygotowaniem nasion i sadzonek, jak i obsadzaniem terenów Red Hill Valley. W projekcie nie chodzi o estetykę, lecz o przywracanie naturalnego wyglądu, przy uwzględnieniu potrzeb zwierząt. Ponieważ projekt prowadzą Indianie, działalność ogrodnicza związana jest z tradycyjnymi ceremoniami.
Kayanase prowadzi następne projekty. Mieszkańcy rezerwatu mogą bezpłatnie zalesiać swoje tereny drzewami rodzimych gatunków, warunkiem jest m.in niepozbywanie się zalesionych obszarów. Kayanase współpracuje też z Ontario Power Generation, należącą do rządu Ontario firmą energetyczną, produkującą ok. 60 proc. energii elektrycznej w prowincji.
O tym jak ważna jest rodzima roślinność, świadczy przykład monarchów, wielkich motyli, które tradycyjnie co roku przemierzały trasę Meksyk – Kanada (aż do Wyspy Księcia Edwarda). Od dwóch lat liczba monarchów drastycznie spadła. Jak dowodzą naukowcy, jest to związane z używaniem pestycydów, które zniszczyły milkweed (trojeść amerykańska), uważaną za chwast kwitnącą bylinę, potrzebną monarchom do przeżycia. Zatem aby odtworzyć warunki dla motyli, w tym roku stowarzyszenie Hillsborough River na Wyspie Księcia Edwarda po prostu posadziło około tysiąca pożytecznych, jak się okazuje, chwastów, mając nadzieję, że w przyszłym roku motyle powrócą na swój północny przyczółek.

Anna Lach

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.