14 – 20 listopada 2014

PIĄTEK 14.11.2014
0.05 Świat się kręci – /227/
1.00 KucinAlina – (5)
1.30 Między nami bocianami  11
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.40 Tak miało być – odc. 14
6.05 Na sygnale – s. 2 odc. 7
6.25 Łamigłówka – Lubuskie 2
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1081
7.50 Komisarz Alex – odc. 63
8.40 Zapiski Łazęgi
8.50 Operacja Życie – odc. 37
9.25 Złotopolscy – odc. 1073
10.00 Hala odlotów (s. III, odc. 8)
10.55 Tak miało być – odc. 14
11.20 Polonia w Komie – (606)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Lubuskie 2
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 Okrasa łamie przepisy
12.55 Na sygnale – s. 2 odc. 7
13.25 Skarby prowincji
13.45 Dobranocka – Marceli Szpak
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Łamigłówka – Lubuskie 2
14.50 Na dobre i na złe – odc. 567
15.45 Polonia w Komie – (607)
16.00 Jowita  90′; film fabularny
17.40 Yugopolis & Parni Valjak
18.45 Tak miało być – odc. 14
19.10 Łamigłówka – Lubuskie 2
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Marceli Szpak
20.00 Uśmiechnij się – koncert
20.50 Na dobre i na złe – odc. 56
21.45 Na sygnale – s. 2 odc. 7
22.10 Polonia w Komie – (607)
22.25 Jowita  90′; film fabularny
23.55 Koncert Anity Lipnickiej
0.35 Zakończenie dnia
SOBOTA 15.11.2014
0.35 Złotopolscy – odc. 1069
1.00 Złotopolscy – odc. 1070
1.25 Złotopolscy – odc. 1071
1.50 Złotopolscy – odc. 1072
2.20 Złotopolscy – odc. 1073
2.50 Przyjaciele lasu – odc. 6
3.00 Petersburski Music Show –  7
3.35 Załoga Eko – III Na szlaku
4.00 De Mono – Paparazzi; koncert
4.55 Przyłbice i kaptury – odc. 7/9
6.00 Fizyka czyni cuda
6.10 Łamigłówka
6.20 Pamiętaj o mnie; koncert
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 144
7.30 KucinAlina – (6)
8.00 Na dobre i na złe – odc. 567
9.00 Pod skrzydłami motyla…
9.50 Polonia w Komie
10.00 Kulturalni PL – (219)
11.00 Słownik polsko@polski
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1082
12.50 Kazimierz Kowalski zaprasza
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Londyńczycy II – odc. 11/16
15.35 Pamiętaj o mnie
16.00 Polacy tu i tam – magazyn
16.40 Dziewczęta z Nowolipek – film
18.15 Słownik polsko@polski
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1082
19.40 Dobranocka – Baśnie i bajki
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.35 Londyńczycy II – odc. 11/16
21.25 Pamiętaj o mnie; koncert
21.45 Polacy tu i tam – magazyn
22.25 Dziewczęta z Nowolipek
0.00 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 16.11.2014
0.00 Barwy szczęścia – odc. 1126
0.25 Barwy szczęścia – odc. 1127
0.55 Barwy szczęścia – odc. 1128
1.20 Barwy szczęścia – odc. 1129
1.45 Na sygnale – s. 2 odc. 7
2.20 Polacy tu i tam – magazyn
2.50 Zapiski Łazęgi
3.00 Łamigłówka
3.05 Kurs języka polskiego
3.35 Ziarno; magazyn
4.05 Alternatywy 4 – odc. 7/9
5.10 Pamiętaj o mnie; koncert
5.25 Dolny Śląsk. Do zobaczenia
5.45 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.10 Między ziemią a niebem
6.45 Pod Tatrami – „Sokół”; magazyn
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.20 Ewa Bem – koncert cz.1
9.20 Okrasa łamie przepisy
9.50 Alchemia zdrowia i urody
10.05 Skarby prowincji
10.25 Ocalony świat – odc. 10
10.55 Made in Poland; teleturniej
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.50 M jak miłość – odc. 1083
12.50 Pamiętaj o mnie; koncert
13.10 Dobranocka – Król Maciuś I
13.30 Wiadomości
13.50 Sport
13.55 Pogoda
14.05 Ranczo – odc. 102
14.55 Wieczór Wyborczy
16.00 Tygodnik.pl; magazyn
17.00 Alternatywy 4 – odc. 7/9
18.05 Kurs języka polskiego
18.30 Skarby prowincji
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1083
19.40 Dobranocka – Król Maciuś I
20.00 Wiadomości
20.15 Sport
20.15 Pogoda
20.40 Ranczo – odc. 102
21.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.50 Tygodnik.pl; magazyn
22.45 Kulturalni PL – (219); magazyn
23.40 Ocalony świat – odc. 10
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 17.11.2014
0.10 Ewa Bem – koncert cz.1
1.05 Nad Niemnem – Magazyn
1.25 Karino – odc. 11
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Made in Poland; teleturniej
5.40 Baron24 – odc. 4
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1130
6.30 Łamigłówka – Lubuskie 6
6.35 Wiadomości
6.50 Ranczo – odc. 102
7.45 Tygodnik.pl; magazyn
8.40 Kulturalni PL – (219); magazyn
9.50 Złotopolscy – odc. 1074
10.20 Kurs języka polskiego
10.55 Baron24 – odc. 4
11.20 Polonia w Komie – (607)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Lubuskie 6
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 Studio Wschód –
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1130
13.25 Cafe Historia
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka – Lubuskie 6
14.50 Dom nad rozlewiskiem – 7/13
15.45 Polonia w Komie – (608)
16.00 Reporter Polski; magazyn
16.45 TOMASZ LIS NA ŻYWO
17.45 Naszaarmia.pl; magazyn
18.10 Kurs języka polskiego
18.45 Baron24 – odc. 4
19.10 Łamigłówka – Lubuskie 6
19.15 Sensacje XX wieku
19.40 Dobranocka – Bąblandia
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Dom nad rozlewiskiem – 7/13
21.35 Polonia w Komie – (608)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1130
22.15 Reporter Polski; magazyn
22.50 TOMASZ LIS NA ŻYWO
23.40 Biskup największej diecezji
0.05 Zakończenie dnia
WTOREK 18.11.2014
0.05 Świat się kręci – /229/
0.55 Słownik polsko@polski
1.25 Paziowie – odc. 5/5
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Reporter Polski; magazyn
5.40 Tak miało być – odc. 15
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1131
6.30 Łamigłówka – Lubuskie 1
6.35 Wiadomości
6.50 Londyńczycy II – odc. 11/16
7.50 Ocalony świat – odc. 10
8.30 TOMASZ LIS NA ŻYWO
9.35 Złotopolscy – odc. 1075
10.05 Tygodnik Kulturalny
10.55 Tak miało być – odc. 15
11.20 Polonia w Komie – (608)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Lubuskie 1
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 Biskup największej diecezji
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1131
13.25 Polacy na Białorusi
13.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka – Lubuskie 1
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 145
15.45 Polonia w Komie – (609)
16.00 Halo Polonia; magazyn
16.45 Oddział Zamknięty cz. 1
17.40 Operacja Życie – odc. 38
18.10 Made in Poland; teleturniej
18.45 Tak miało być – odc. 15
19.10 Łamigłówka – Lubuskie 1
19.15 Sensacje XX wieku
19.40 Dobranocka –  Bąblandia
19.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 145
21.35 Polonia w Komie – (609)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1131
22.15 Halo Polonia; magazyn
22.50 Oddział Zamknięty cz. 1
23.35 Nad Niemnem
23.50 Fizyka czyni cuda
0.05 Zakończenie dnia
ŚRODA 19.11.2014
0.05 Świat się kręci – /230/
0.55 Las Story – odc. 9
1.25 Wakacje z duchami – odc. 5/7
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.40 Tak miało być – odc. 16
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1132
6.30 Łamigłówka – Lubuskie 4
6.35 Wiadomości
6.50 Dom nad rozlewiskiem – 7/13
7.50 N – Czołówka pasmowa – teatr
7.50 Teatr Telewizji – Skutki uboczne
9.45 Złotopolscy – odc. 1076
10.15 Kocham Kino – magazyn
10.55 Tak miało być – odc. 16
11.20 Polonia w Komie – (609)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Lubuskie 4
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 Załoga Eko – III Na szlaku
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1132
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Bajki zza okna
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Łamigłówka – Lubuskie 4
14.50 N – Czołówka pasmowa – teatr
14.50 Teatr Telewizji – Skutki uboczne
16.40 Polonia w Komie – (610)
16.50 Pogoda na piątek – odc. 21
17.50 Program Tomasza Sekielskiego
18.45 Tak miało być – odc. 16
19.10 Łamigłówka – Lubuskie 4
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Bajki zza okna
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Pogoda na piątek – odc. 21
21.35 Polonia w Komie – (610)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1132
22.20 N – Czołówka pasmowa – teatr
22.20 Teatr Telewizji – Skutki uboczne
23.55 Zapiski Łazęgi
0.05 Zakończenie dnia
CZWARTEK 20.11.2014
0.05 Świat się kręci – /231/
1.00 Spotkanie; reportaż
1.25 Klasa na obcasach – odc. 7
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Dzika Polska
5.40 Tak miało być – odc. 17
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1133
6.30 Łamigłówka – Lubuskie 7
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1082
7.45 Pogoda na piątek – odc. 21
8.35 Wilnoteka; magazyn
8.55 Program Tomasza Sekielskiego
9.45 Złotopolscy – odc. 1077
10.15 Kultura, głupcze (113)
10.55 Tak miało być – odc. 17
11.20 Polonia w Komie – (610)
11.30 Teleexpress
11.45 Łamigłówka – Lubuskie 7
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 KucinAlina – (6)
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1133
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Lis Leon
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka – Lubuskie 7
14.55 Komisarz Alex – odc. 64
15.45 Polonia w Komie – (611)
16.00 Halo Polonia; magazyn
16.45 Trzeci oficer – odc. 11/13
17.40 Polskie ślady w Argentynie
18.45 Tak miało być – odc. 17
19.10 Łamigłówka – Lubuskie 7
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Lis Leon
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Komisarz Alex – odc. 64
21.35 Polonia w Komie – (611)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1133
22.15 Halo Polonia; magazyn
22.55 Polskie ślady w Argentynie
23.45 Wilnoteka; magazyn
0.05 Zakończenie dnia

PIĄTEK 21.11.2014
0.05 Świat się kręci – /232/
1.00 KucinAlina – (6) (KucinAlina) kraj prod.Włochy (2014)
1.30 Między nami bocianami – odc. 12 – Zapominalscy
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.40 Gorący temat – odc. 1/16 Porwanie; serial TVP
6.05 Na sygnale – s. 2 odc. 8 „Ukrainka na czarno”
6.25 Łamigłówka – Lubuskie 8
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1083; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
7.50 Komisarz Alex – odc. 64 (seria V, odc. 12) – Zabójczy sekret
8.40 Zapiski Łazęgi – Borne Sulinowo; felieton
8.50 N – Czołówka pasmowa – dokument
8.50 Operacja Życie – odc. 38
9.25 Złotopolscy – odc. 1078* – Siła plotki
10.00 Hala odlotów (s. III, odc. 9); talk-show
10.55 Gorący temat – odc. 1/16 Porwanie; serial TVP
11.20 Polonia w Komie – (611)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Lubuskie 8
11.55 Sensacje XX wieku – Ambasador Andropow informuje; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 7
12.25 Okrasa łamie przepisy – Polskie warzywa prosto z pola
12.55 Na sygnale – s. 2 odc. 8 „Ukrainka na czarno”
13.25 Skarby prowincji – Bazylika Mniejsza Wincentego a’ Paulo w Bydgoszczy; cykl reportaży
13.45 Dobranocka – Marceli Szpak dziwi się światu – Spotkanie
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka – Lubuskie 8
14.50 Na dobre i na złe – odc. 568 Oswoić ból; serial TVP
16.00 Obywatel Piszczyk –  txt. str. 777  101′; komedia kraj prod.Polska (1988); reż.:Andrzej Kotkowski; wyk.:Jerzy Stuhr, Maria Pakulnis, Kazimierz Kaczor, Krzysztof Zaleski, Krystyna Tkacz, Grzegorz Warchoł, Janusz Bukowski, Andrzej Szczepkowski, Jerzy Zass, Irena Kownas; Dla małoletnich od lat 12
17.50 Polonia w Komie – (612)
18.05 program rozrywkowy
18.45 Gorący temat – odc. 1/16 Porwanie; serial TVP
19.10 Łamigłówka – Lubuskie 8
19.15 Sensacje XX wieku – Ambasador Andropow informuje; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 7
19.45 Dobranocka za oceanem – Marceli Szpak dziwi się światu – Spotkanie
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 568 Oswoić ból; serial TVP
21.45 Na sygnale – s. 2 odc. 8 „Ukrainka na czarno”
22.05 Polonia w Komie – (612)
22.20 Obywatel Piszczyk  101′; komedia; reż.:Andrzej Kotkowski; wyk.:Jerzy Stuhr, Maria Pakulnis, Kazimierz Kaczor, Krzysztof Zaleski, Krystyna Tkacz, Grzegorz Warchoł, Janusz Bukowski, Andrzej Szczepkowski, Jerzy Zass, Irena Kownas; Dla małoletnich od lat 12
0.35 Zakończenie dnia

SOBOTA 22.11.2014
0.35 Złotopolscy – odc. 1074* – Porwany bez śladu
1.00 Złotopolscy – odc. 1075* – Sklepowe pomiary
1.25 Złotopolscy – odc. 1076* – Nieznośna bezczynność śledcza
1.55 Złotopolscy – odc. 1077* – Marzenie generała
2.20 Złotopolscy – odc. 1078* – Siła plotki
2.50 Przyjaciele lasu – odc. 7; cykl reportaży
3.00 Petersburski Music Show – odc. 4; program muzyczny
3.35 Załoga Eko – III Na szlaku Natura 2000 – Puszcza Piska. Cud natury; magazyn
4.05 Świat się kręci – /233/
4.55 Przyłbice i kaptury – odc. 8/9* – A wężowi biada; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
6.00 Fizyka czyni cuda – Fizyka leczy
6.10 Łamigłówka
6.20 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 145 – Kurtka (Ojciec Mateusz XI odc. 11) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
7.30 KucinAlina – (7) (KucinAlina) kraj prod.Włochy (2014)
8.00 Na dobre i na złe – odc. 568 Oswoić ból; serial TVP
9.00 Tatrzański Park Narodowy; film dokumentalny
10.00 Kulturalni PL – (220); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (240)
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1084; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
12.45 Dyskretny urok trójkąta, czyli namiętne show
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki polskie – odc. 4 – Szewczyk Dratewka; film animowany
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Londyńczycy II – odc. 12/16 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; DOLBY SURROUND
15.35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (74); magazyn
16.40 Rajska jabłoń –  txt. str. 777  102′; film obyczajowy kraj prod.Polska (1985); reż.:Barbara Sass; wyk.:Izabela Drobotowicz-Orkisz, Ewa Kasprzyk, Marta Klubowicz, Piotr Bajor, Krzysztof Kolberger, Mariusz Dmochowski, Iga Cembrzyńska, Jan Englert; Dla małoletnich od lat 16
18.25 program rozrywkowy
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1084; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
19.40 Dobranocka za oceanem – Baśnie i bajki polskie – odc. 4 – Szewczyk Dratewka; film animowany
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.35 Londyńczycy II – odc. 12/16; serial obyczajowy TVP; DOLBY SURROUND
21.25 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.45 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (74); magazyn
22.20 Rajska jabłoń  102′; film obyczajowy kraj prod.Polska (1985); reż.:Barbara Sass; wyk.:Izabela Drobotowicz-Orkisz, Ewa Kasprzyk, Marta Klubowicz, Piotr Bajor, Krzysztof Kolberger, Mariusz Dmochowski, Iga Cembrzyńska, Jan Englert; Dla małoletnich od lat 16
0.00 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 23.11.2014
0.00 Barwy szczęścia – odc. 1130
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1131
0.55 Barwy szczęścia – odc. 1132
1.20 Barwy szczęścia – odc. 1133
1.45 Na sygnale – s. 2 odc. 8 „Ukrainka na czarno”
2.20 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (74); magazyn
2.50 Zapiski Łazęgi – Borne Sulinowo; felieton
3.00 Łamigłówka
3.05 Kurs języka polskiego. Profesor Smok i przyjaciele – (6); widowisko
3.40 Ziarno; magazyn
4.10 Alternatywy 4 – odc. 8/9 – Wesele –  txt. str. 777; serial komediowy TVP
5.15 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.30 Las Story
5.55 JAN XXIII; film dokumentalny
6.45 Pod Tatrami; cykl reportaży
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu; STEREO, 10.9, Transmisja
8.20 Ewa Bem – koncert cz.2
9.20 Okrasa łamie przepisy – Czekolada i owoce nie do deseru
9.50 Alchemia zdrowia i urody; magazyn; Dla małoletnich od lat 7
10.05 Skarby prowincji. II odc. 3; cykl reportaży; 10.9
10.25 Ocalony świat – odc. 11* Na mokradłach życie kwitnie
10.55 Made in Poland; teleturniej
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.50 M jak miłość – odc. 1085; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
12.40 Benefis – Jacka Cygana /1/
13.40 Dobranocka – Król Maciuś Pierwszy, seria II – Test odwagi, odc. 23 (Test of courage); serial animowany kraj prod.Niemcy, Francja, Polska (2007)
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Ranczo – odc. 103* (seria VIII, odc. 12) – Nie rzucaj ziemi, skąd twój ród –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; Dla małoletnich od lat 12
15.40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Tygodnik.pl; magazyn
17.00 Alternatywy 4 – odc. 8/9 – Wesele –  txt. str. 777; serial komediowy TVP
18.05 Kurs języka polskiego. Profesor Smok i przyjaciele – (6); widowisko
18.30 Skarby prowincji. II odc. 3; cykl reportaży; 10.9
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1085; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
19.40 Dobranocka za oceanem – Król Maciuś Pierwszy, seria II – Test odwagi, odc. 23 (Test of courage); serial animowany kraj prod.Niemcy, Francja, Polska (2007)
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.40 Ranczo – odc. 103* (seria VIII, odc. 12) – Nie rzucaj ziemi, skąd twój ród; serial obyczajowy TVP; Dla małoletnich od lat 12
21.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.50 Tygodnik.pl; magazyn
22.45 Kulturalni PL – (220); magazyn
23.40 N – Czołówka pasmowa – dokument
23.40 Ocalony świat – odc. 11* Na mokradłach życie kwitnie; cykl dokumentalny
0.10 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.