12.12.2014 – 18.12.2014

PIĄTEK 12.12.2014

0.05 Świat się kręci
1.00 KucinAlina
1.30 Karrypel kontra Groszki – odc. 2
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.40 Gorący temat – odc. 13/16
6.05 Na sygnale – s. 2 odc.11
6.25 Łamigłówka –  Wielkopolskie 11
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1089
7.50 Paradoks – odc. 2* Szpion
8.40 Zapiski Łazęgi – Biały bór
8.50 Operacja Życie – odc. 41
9.25 Złotopolscy – odc. 1093
10.00 Hala odlotów (s. III, odc. 12)
10.55 Gorący temat – odc. 13/16
11.20 Polonia w Komie – (626)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Wielkopolskie 11
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 Okrasa łamie przepisy
12.55 Na sygnale – s. 2 odc. 11
13.25 Skarby prowincji – Zamarte
13.45 Dobranocka – Marceli Szpak
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka –  Wielkopolskie 11
14.50 Na dobre i na złe – odc. 571
15.45 Polonia w Komie – (627)
16.00 Moje miasto – film TVP
17.15 47. KFPP Opole 2010
18.45 Gorący temat odc.13/16
19.10 Łamigłówka – Wielkopolskie 11
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Marceli Szpak
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 571
21.45 Na sygnale – s. 2 odc. 11
22.10 Polonia w Komie – (627)
22.20 Moje miasto; film TVP
23.20 47. KFPP Opole 2010
0.35 Zakończenie dnia

SOBOTA 13.12.2014

0.35 Złotopolscy – odc. 1089
1.00 Złotopolscy – odc. 1090
1.25 Złotopolscy – odc. 1091
1.50 Złotopolscy – odc. 1092
2.20 Złotopolscy – odc. 1093
2.50 Przyjaciele lasu – odc. 10
3.00 Petersburski Music Show – 11
3.40 Załoga Eko – III; magazyn
4.10 Świat się kręci – /247/
5.00 Czarne chmury – odc. 2/10
5.55 Notacje – Gustaw Holoubek
6.10 Łamigłówka – Zagadka /82/
6.20 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 96
7.30 KucinAlina
8.00 Na dobre i na złe – odc. 571
8.55 Łowiecki testament; film dok.
10.00 Kulturalni PL – (223); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.40 Muzeum Polskiej Piosenki – /19/
11.55 M jak miłość – odc. 1090
12.50 Kazimierz Kowalski zaprasza
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Londyńczycy II – odc. 15/16
15.35 Pamiętaj o mnie
16.00 Polacy tu i tam –  magazyn
16.40 Śmierć jak kromka chleba – film
18.45 Łamigłówka – Zagadka /82/
18.50 M jak miłość – odc. 1090
19.40 Dobranocka – Baśnie i bajki
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.35 Londyńczycy II – odc. 15/16
21.25 Pamiętaj o mnie
21.45 Polacy tu i tam – magazyn
22.20 Śmierć jak kromka chleba; dramat
0.15 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 14.12.2014

0.15 Barwy szczęścia – odc. 1142
.40 Barwy szczęścia – odc. 1143;
1.10 Barwy szczęścia – odc. 1144
1.35 Barwy szczęścia – odc. 1145
2.00 Na sygnale – s. 2 odc.11
2.30 Polacy tu i tam – magazyn
3.00 Łamigłówka
3.05 Kurs języka polskiego
3.40 Ziarno. Św. Samuel; magazyn
4.10 Dylematu 5 odc.2 – Spóła
5.00 Zapiski Łazęgi – Biały bór
5.15 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.30 Las Story – odc. 11
5.55 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański -, Transmisja
6.10 Między ziemią a niebem
6.45 Pod Tatrami –  Majowe granie
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.35 Rozrywka Retro – Kabaret Dudek
9.35 Okrasa łamie przepisy
10.05 Skarby prowincji. II odc. 4
10.25 Bieszczadzka kolejka leśna
10.55 Made in Poland; teleturniej
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.50 M jak miłość – odc. 1091
12.50 Bez prądu – Dżem; koncert
13.40 Dobranocka – Król Maciuś I
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Chichot losu – odc. 2/13
15.40 Pamiętaj o mnie
16.00 Tygodnik.pl; magazyn
17.00 Dylematu 5 – odc. 2/3 – Spóła
17.55 Kurs języka polskiego
18.30 Skarby prowincji. II odc. 4
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1091
19.40 Dobranocka – Król Maciuś I
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Chichot losu – odc. 2/13
21.30 Pamiętaj o mnie
21.50 Tygodnik.pl; magazyn
22.45 Kulturalni PL – (223); magazyn
23.40 Bieszczadzka kolejka leśna
0.10 Zakończenie dnia

PONIEDZIAŁEK 15.12.2014

0.10 Rozrywka Retro – Kabaret Dudek
1.05 Nad Niemnem – magazyn
1.25 Janka – odc. 2
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Made in Poland; teleturniej
5.40 Baron24 – odc. 8
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1146
6.30 Łamigłówka – Wielkopolskie 3
6.35 Wiadomości
6.50 Chichot losu – odc. 2/13
7.45 Tygodnik.pl; magazyn
8.40 Kulturalni PL – (223); magazyn
9.50 Złotopolscy – odc. 1094
10.20 Kurs języka polskiego
10.55 Baron24 – odc. 8
11.20 Polonia w Komie
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Wielkopolskie 3
11.55 Sensacje XX wieku – Agonia
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1146
13.25 Cafe Historia
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka – Wielkopolskie 3
14.50 Dom nad rozlewiskiem – 11/13
15.45 Polonia w Komie – (628)
16.00 Reporter Polski; magazyn
16.45 TOMASZ LIS NA ŻYWO
17.45 Naszaarmia.pl; magazyn
18.10 Kurs języka polskiego
18.45 Baron24 – odc. 8
19.10 Łamigłówka – Wielkopolskie 3
19.15 Sensacje XX wieku – Agonia
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Dom nad rozlewiskiem – 11/13
21.35 Polonia w Komie – (628)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1146
22.15 Reporter Polski; magazyn
22.50 TOMASZ LIS NA ŻYWO
23.40 Jacky od zadań specjalnych
0.05 Zakończenie dnia

WTOREK 16.12.2014

0.10 Świat się kręci – /248
0.55 Słownik polsko@polski
1.25 Urwisy z Doliny Młynów
1.40 Urwisy z Doliny Młynów
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Reporter Polski; magazyn
5.40 Gorący temat – odc. 14/16
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1147
6.30 Łamigłówka – Wielkopolskie 2
6.35 Wiadomości
6.50 Londyńczycy II – odc. 15/16
7.45 Bieszczadzka kolejka leśna
8.30 TOMASZ LIS NA ŻYWO
9.35 Złotopolscy – odc. 1095
10.05 Tygodnik Kulturalny
10.55 Gorący temat – odc. 14/16
11.20 Polonia w Komie – (628)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Wielkopolskie 2
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 Jacky od zadań specjalnych
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1147
13.25 Nad Niemnem – magazyn
13.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka – Wielkopolskie 2
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 97
15.45 Polonia w Komie – (629)
16.00 Halo Polonia; magazyn
16.45 Flota Zjednoczonych Sił
17.20 Notacje – Gustaw Holoubek
17.40 Operacja Życie – odc. 42
18.10 Made in Poland; teleturniej
18.40 Gorący temat odc.14/16
19.10 Łamigłówka – Wielkopolskie 2
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 97
21.35 Polonia w Komie – (629)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1147
22.15 Halo Polonia; magazyn
22.55 Flota Zjednoczonych Sił
23.30 Notacje – Gustaw Holoubek
23.40 Nad Niemnem – magazyn
0.05 Zakończenie dnia

ŚRODA 17.12.2014

0.05 Świat się kręci – /249/
0.55 Las Story – odc. 11
1.25 Podróż za jeden uśmiech – 2/7
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.40 Gorący temat – odc. 15/16
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1148
6.30 Łamigłówka – Wielkopolskie 4
6.35 Wiadomości
6.50 Dom nad rozlewiskiem – 11/13
7.50 Teatr Telewizji – Igraszki z diabłem
9.50 Złotopolscy – odc. 1096
10.15 Kocham Kino – magazyn
10.55 Gorący temat – odc. 15/16
11.20 Polonia w Komie – (629)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Wielkopolskie 4
11.55 Sensacje XX wieku – Osaczeni
12.25 Załoga Eko – III ; magazyn
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1148
13.25 Wilnoteka
13.45 Dobranocka – Bajki zza okna
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Łamigłówka – Wielkopolskie 4
14.50 Teatr TV – Igraszki z diabłem
16.40 Polonia w Komie – (630)
16.50 Pogoda na piątek – odc. 25
17.50 Program Tomasza Sekielskiego
18.45 Gorący temat odc.15/16
19.10 Łamigłówka – Wielkopolskie 4
19.15 Sensacje XX wieku – Osaczeni
19.45 Dobranocka – Bajki zza okna
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Pogoda na piątek – odc. 25
21.35 Polonia w Komie – (630)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1148
22.20 Teatr TV- Igraszki z diabłem
23.55 Zapiski Łazęgi
0.05 Zakończenie dnia

CZWARTEK 18.12.2014

0.05 Świat się kręci – /249/
1.00 Sukcesja apostolska; reportaż
1.25 Klasa na obcasach – odc. 11
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Dzika Polska
5.40 Gorący temat – odc. 16
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1149
6.30 Łamigłówka – Wielkopolskie 5
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1090
7.45 Pogoda na piątek – odc. 25
8.35 Wilnoteka; magazyn
8.55 Program Tomasza Sekielskiego
9.45 Złotopolscy – odc. 1097
10.15 N – Czołówka pasmowa
10.15 Muzeum Historii Żydów
10.55 Gorący temat – odc. 16
11.20 Polonia w Komie – (630)
11.30 Teleexpress
11.45 Łamigłówka – Wielkopolskie 5
11.55 Sensacje XX wieku – Osaczeni
12.25 KucinAlina
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1149
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Lis Leon
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Łamigłówka – Wielkopolskie 5
14.50 Paradoks – odc. 3
15.45 Polonia w Komie – (631)
16.00 Halo Polonia; magazyn
16.45 Instynkt – odc. 2
17.40 Siódma pieczęć Ciechowskiego
18.45 Gorący temat – odc. 16
19.10 Łamigłówka – Wielkopolskie 5
19.15 Sensacje XX wieku – Osaczeni
19.45 Dobranocka – Lis Leon
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Paradoks – odc. 3
21.35 Polonia w Komie – (631)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1149
22.15 Halo Polonia; magazyn
22.55 Siódma pieczęć Ciechowskiego
23.45 Wilnoteka; magazyn
0.05 Zakończenie dnia

PIĄTEK 19.12.2014
0.05 Świat się kręci – /251/; widowisko publicystyczne
1.00 KucinAlina – (10) (KucinAlina) kraj prod.Włochy (2014)
1.30 Karrypel kontra Groszki – odc. 3 – Cyrk z Bocianem
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.40 Sprawa na dziś odc. 1; reż.:Mikołaj Haremski; wyk.:Barbara Lauks, Sylwia Juszczak – Pągowska, Agnieszka Korzeniowska, Ireneusz Czop, Mikołaj Krawczyk, Marek Kałużyński, Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski, Tomasz Kubiatowicz, Beata Łucka
6.05 Na sygnale – s. 2 odc. 12 „Anatol szuka wolności”
6.25 Łamigłówka – Województwo Wielkopolskie 7
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1091; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
7.50 Paradoks – odc. 3* Wolność
8.40 Zapiski Łazęgi – Między lodowcem, a murami Trzcińska; felieton
8.50 Operacja Życie – odc. 42
9.25 Złotopolscy – odc. 1098* – Udręki i marzenia kobiet
10.00 Hala odlotów (s. III, odc. 13); talk-show
10.55 Sprawa na dziś odc. 1
11.20 Polonia w Komie – (631)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Województwo Wielkopolskie 7
11.55 Sensacje XX wieku – Admirał –  txt. str. 777; cykl dokumentalny; Bez ograniczeń wiekowych, Transmisja
12.25 Okrasa łamie przepisy – Z kurczakiem przez wieki –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
12.55 Na sygnale – s. 2 odc. 12 „Anatol szuka wolności”
13.25 Skarby prowincji. II odc. 4; cykl reportaży
13.45 Dobranocka – Marceli Szpak dziwi się światu – Trochę o strachach
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka – Województwo Wielkopolskie 7
14.50 Na dobre i na złe – odc. 572 Pilna sprawa
15.45 Polonia w Komie – (632)
16.00 Skarga –  txt. str. 777  84′; dramat kraj prod.Polska (1991); reż.:Jerzy Wójcik; wyk.:Magda Teresa Wójcik, Henryk Boukołowski, Danuta Szaflarska, Rafał Zwierz, Karolina Lutczyn, Marek Frąckowiak, Władysław Kowalski, Szymon Pawlicki, Bogusław Sochnacki, Bożena Adamek
17.40 „Wyspa Brel” – piosenki Jacquesa Brela; koncert
18.45 Sprawa na dziś odc. 1
19.10 Łamigłówka – Województwo Wielkopolskie 7
19.15 Sensacje XX wieku – Admirał
19.45 Dobranocka za oceanem – Marceli Szpak dziwi się światu – Trochę o strachach
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 572 Pilna sprawa
21.45 Na sygnale – s. 2 odc. 12 „Anatol szuka wolności”
22.10 Polonia w Komie – (632)
22.20 Skarga  84′; dramat; reż.:Jerzy Wójcik; wyk.:Magda Teresa Wójcik, Henryk Boukołowski, Danuta Szaflarska, Rafał Zwierz, Karolina Lutczyn, Marek Frąckowiak, Władysław Kowalski, Szymon Pawlicki, Bogusław Sochnacki, Bożena Adamek
23.45 „Wyspa Brel” – piosenki Jacquesa Brela; koncert
0.35 Zakończenie dnia

SOBOTA 20.12.2014
0.35 Złotopolscy – odc. 1094* – Spotkanie na Starym Mieście
1.00 Złotopolscy – odc. 1095* – Awans Kaliny
1.25 Złotopolscy – odc. 1096* – Poślubne kłopoty z mamusią
1.50 Złotopolscy – odc. 1097* – Spadek
2.20 Złotopolscy – odc. 1098* – Udręki i marzenia kobiet
2.50 Przyjaciele lasu – odc. 11; cykl reportaży
3.00 Petersburski Music Show – odc. 5; program muzyczny
3.40 Załoga Eko – III Na szlaku Natura 2000 – Woda z gór; magazyn
4.10 Świat się kręci – /252/; widowisko publicystyczne
5.00 Czarne chmury – odc. 3/10 – Zawiść
5.55 Regiony z Historią – Pułtusk
6.10 Łamigłówka
6.20 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 97 (seria VIII odc. 2) – Bieg –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
7.30 KucinAlina – (11) (KucinAlina) kraj prod.Włochy (2014)
8.00 Na dobre i na złe – odc. 572 Pilna sprawa
9.00 Pancerne relikty puszcz; film dokumentalny
10.00 Kulturalni PL – (224); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (244)
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1092; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
12.45 Opole na bis – „Panna, madonna, legenda tych lat (…)”; koncert
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki polskie – odc. 8 – Dwanaście miesięcy; film animowany
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Londyńczycy II – odc. 16/16 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP
15.35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (78); magazyn
16.40 Pułkownik Kwiatkowski –  txt. str. 777  122′; komediodramat; reż.:Kazimierz Kutz; wyk.:Marek Kondrat, Renata Dancewicz, Zbigniew Zamachowski, Adam Ferency, Artur Barciś
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1092; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
19.40 Dobranocka za oceanem – Baśnie i bajki polskie – odc. 8 – Dwanaście miesięcy; film animowany
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.35 Londyńczycy II – odc. 16/16; serial obyczajowy TVP
21.25 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.45 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (78); magazyn
22.20 Pułkownik Kwiatkowski  122′; komediodramat kraj prod.Polska (1995); reż.:Kazimierz Kutz; wyk.:Marek Kondrat, Renata Dancewicz, Zbigniew Zamachowski, Adam Ferency, Artur Barciś
0.25 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 21.12.2014
0.25 Barwy szczęścia – odc. 1146
.50 Barwy szczęścia – odc. 1147 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP
1.20 Barwy szczęścia – odc. 1148 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP
1.45 Barwy szczęścia – odc. 1149 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP
2.10 Na sygnale – s. 2 odc. 12 „Anatol szuka wolności”
2.40 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (78); magazyn
3.15 Łamigłówka
3.20 Kurs języka polskiego. Profesor Smok i przyjaciele – (14); widowisko
3.50 Ziarno. Izajasz i Boże Narodzenie; magazyn
4.20 Dylematu 5 – odc. 3/3 – Biznes
5.15 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.30 Las Story – odc. 12 –  txt. str. 777; cykl reportaży
5.55 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.10 Między ziemią a niebem
6.45 Pod Tatrami; cykl reportaży
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z kościoła pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu, Transmisja
8.20 L jak Laskowik, T jak TEY – Z tyłu sklepu; Dla małoletnich od lat 12
9.20 Okrasa łamie przepisy – Wigilia u leśników –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
9.50 Alchemia zdrowia i urody; magazyn
10.05 Skarby prowincji. Aleksandrów Kujawski; cykl reportaży
10.25 Ballada o drewnie; film dokumentalny
10.55 Made in Poland; teleturniej
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.50 M jak miłość – odc. 1093; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
12.50 Idą święta z Telewizyjną Jedynką i Radiem Zet; koncert; STEREO, 10.9, Bez ograniczeń wiekowych; Koncert z gdańskiego Długiego Targu. Prowadzony przez aktorkę Joannę Moro i szefa Radia Zet Rafała Olejniczaka. Repertuar koncertu to piosenki świąteczne w wykonaniu m.in. Kasi Cerekwickiej, Mateusza Ziółko (laureata The Voice of Poland) oraz zespołów: Bracia i Lemon

13.45 Dobranocka – Przypadki zwierzojeża – Nie do pary
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Chichot losu – odc. 3/13* – Niemożliwe
15.40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Tygodnik.pl; magazyn
17.00 Dylematu 5 – odc. 3/3 – Biznes
17.55 Kurs języka polskiego. Profesor Smok i przyjaciele – (14); widowisko
18.30 Skarby prowincji. Aleksandrów Kujawski; cykl reportaży
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1093; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
19.45 Dobranocka za oceanem – Przypadki zwierzojeża – Nie do pary
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Chichot losu – odc. 3/13* – Niemożliwe
21.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.50 Tygodnik.pl; magazyn; Dla małoletnich od lat 12
22.45 Kulturalni PL – (224); magazyn
23.40 Ballada o drewnie; film dokumentalny
0.10 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.