10 grudnia 2015

CZWARTKOWE SPOTKANIA TEATRALNE

10 grudnia

GRZECHY STAROŚCI

Odnotowane w historii przez kronikarza autentyczne spotkanie dwóch tytanów muzyki – Rossiniego i Wagnera, staje się punktem wyjścia do konfrontacji ich poglądów na sztukę i życie. Sztuka Macieja Wojtyszki zdobyła wyróżnienie w konkursie Teatru Telewizji na utwór dramatyczny w 1999 r. Obsada: Gustaw Holoubek, Anna Dymna, Wojciech Malajkat, Dominika Ostałowska, Mariusz Bonaszewski, Małgorzata Zajączkowska i inni.

17 grudnia

ŻÓŁTA SZLAFMYCA ALBO KOLĘDA NA NOWY ROK

Komedia Franciszka Zabłockiego w bajecznej obsadzie. Z okazji Nowego Roku Czesław otrzymuje w darze od boga Merkurego czarodziejską szlafmycę. Gdy właściciel założy szlafmycę na głowę, jego rozmówcy mówią szczerą prawdę.

Występują: Krzysztof Kowalewski, Anna Seniuk, Marian Opania, Piotr Adamczyk, Wiktor Zborowski, Jerzy Turek, Jan Kociniak, Andrzej Strzelecki i inni.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.