10.04.2015 – 16.04.2015

PIĄTEK 10.04.2015
0.05 A la show – (11) – Jerzy Kryszak
0.40 Alchemia zdrowia i urody
1.00 KucinAlina
1.35 Powrót do Wiklinowej Zatoki
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.40 Wszystko przed nami – odc. 4
6.05 Na sygnale – sezon 3 odc. 1
6.25 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1121
7.50 Defekt – odc. 4/9
8.55 Rozkaz sumienia – odc. 4/7
9.25 Smoleński Lot; film dok.
10.20 A la show – (11) – Jerzy Kryszak
10.55 Wszystko przed nami – odc. 4
11.20 Polonia w Komie – (710)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku – Stalin
12.25 Kulturanek – „Kartoflisko”
12.55 Na sygnale – sezon 3 odc. 1
13.25 Cafe Historia
13.45 Dobranocka – Kot Filemon
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka
14.50 Na dobre i na złe – odc. 586
15.45 Polonia w Komie – (711)
16.00 Cudowne miejsce – film obycz.
17.45 Michał Bajor
18.45 Wszystko przed nami – odc. 4
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku – Stalin
19.40 Dobranocka – Notatnik przyrodniczy – Dlaczego słowik nie śpiewa?
19.45 Dobranocka – Kot Filemon
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 586 Daj znak!; serial TVP
21.45 Na sygnale – sezon 3 odc. 1
22.10 Polonia w Komie – (711)
22.20 Cudowne miejsce; film obycz.
0.35 Zakończenie dnia
SOBOTA 11.04.2015
0.35 Barwy szczęścia – odc. 1209
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1210
1.25 Barwy szczęścia – odc. 1211
1.50 Barwy szczęścia – odc. 1212
2.20 Na sygnale – sezon 3 odc. 1
2.50 Życie jezior – odc. 3
3.05 Kulturanek – „Pasmanter – ja”
3.35 ABC wszystko wie – odc. 14
3.55 I kudłate i łaciate – odc. 12
4.10 Dlaczego? Po co? Jak? – odc. 12
4.25 Szperacze.tv – (15)
5.00 Janosik – odc. 6/13
6.00 Legendy regionalne
6.10 Łamigłówka
6.20 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 152
7.30 KucinAlina
8.00 Na dobre i na złe – odc. 586
9.00 Wisła od źródła do ujścia – 1
10.00 Kulturalni PL – (240); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.25 Łamigłówka
11.40 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1122
12.50 program rozrywkowy
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 1920. Wojna i miłość – 4/13
15.35 Pamiętaj o mnie
16.00 Polacy tu i tam
16.40 Mała wielka miłość – film
18.30 „Jan Serce” – historia miłości
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1122
19.40 Dobranocka – Baśnie i bajki
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 1920. Wojna i miłość – 4/13
21.30 Pamiętaj o mnie
21.50 Polacy tu i tam – magazyn
22.30 Mała wielka miłość; film obycz.
0.20 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 12.04.2015
0.20 Mariolka prawdę Ci powie; widowisko rozrywkowe
0.55 Co nam w duszy gra – Nie ma jak kino! cz. 1
1.55 Sztuka życia – odc. 68 Olga Jankowska; magazyn
2.20 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (94); magazyn
2.50 Zapiski Łazęgi – Gmina wtopiona w przyrodę; felieton
3.00 Łamigłówka
3.05 Petersburski Music Show – odc. 20; program muzyczny
3.40 Ziarno – Niedziela Miłosierdzia
4.10 Jan Serce – odc. 2/10 – Lusia
5.15 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.35 Mój pies i inne zwierzaki
5.45 Papieskie Okno
6.45 Pod Tatrami – Mentorella
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.35 Ratownik, Monika i Rudi
9.35 Okrasa łamie przepisy
10.05 Skarby prowincji
10.25 Natury Dzieła Wybrane
10.55 Made in Poland; teleturniej
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.50 M jak miłość – odc. 1123
12.50 Dumka na dwa serca cz. 2
13.45 Dobranocka – Maurycy
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Blondynka – odc. 32
15.40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Tygodnik.pl; magazyn
17.00 Jan Serce – odc. 2/10
18.05 Petersburski Music Show – 20
18.35 Pod Tatrami – Mentorella
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1123
19.45 Dobranocka – Maurycy
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.40 Blondynka – odc. 32
21.30 Pamiętaj o mnie
21.50 Tygodnik.pl; magazyn
22.45 Kulturalni PL – (240); magazyn
23.40 Natury Dzieła Wybrane
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 13.04.2015
0.10 Magazyn kulturalny
0.40 To nie tak – Religia i przemoc
1.10 Historia dla Ciebie – pamięć.pl
1.25 Pierścień i Róża – odc. 4
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Made in Poland; teleturniej
5.40 Baron24 – odc. 24
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1213
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 Blondynka – odc. 32*
7.45 Tygodnik.pl; magazyn
8.40 Kulturalni PL – (240); magazyn
9.50 Notacje – Karolina Kaczorowska
10.05 To nie tak – Religia i przemoc
10.35 Libera – Przewodnik po sztuce
10.55 Baron24 – odc. 24
11.20 Polonia w Komie – (711)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku – Beria
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1213
13.25 Historia dla Ciebie – pamięć.pl
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka
14.50 Życie nad rozlewiskiem – 2/13
15.45 Polonia w Komie – (712)
16.00 Racja stanu – (9)
16.45 TOMASZ LIS NA ŻYWO
17.45 Naszaarmia.pl – odc. 156
18.10 I kudłate i łaciate – odc. 13
18.25 Dlaczego? Po co? Jak? – 13
18.45 Baron24 – odc. 24
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku – Beria
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Życie nad rozlewiskiem – 2/13
21.35 Polonia w Komie – (712)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1213
22.15 Racja stanu – (9)
22.50 TOMASZ LIS NA ŻYWO
23.40 Śladami Podlasian – Technika
WTOREK 14.04.2015
0.05 Tygodnik Kulturalny
0.55 Słownik polsko@polski
1.25 Rozalka Olaboga – odc. 2/7
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Racja stanu – (9)
5.40 Wszystko przed nami – odc. 5
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1214
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 1920. Wojna i miłość – odc. 4/13
7.50 Natury Dzieła Wybrane
8.30 TOMASZ LIS NA ŻYWO
9.35 Śladami Podlasian
10.05 Tygodnik Kulturalny
10.55 Wszystko przed nami – odc. 5
11.20 Polonia w Komie – (712)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku – Beria
12.25 Petersburski Music Show –  20
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1214
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Przygody  Ćwirka
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 153
15.45 Polonia w Komie – (713)
16.00 Halo Polonia; magazyn
16.45 DAAB – To co najlepsze cz. 2
17.45 Rozkaz sumienia – odc. 5/7
18.10 Made in Poland; teleturniej
18.45 Wszystko przed nami – odc. 5
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku – Beria
19.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 153
21.35 Polonia w Komie – (713)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1214
22.15 Halo Polonia; magazyn
22.55 DAAB – To co najlepsze cz. 2
23.40 Historia dla Ciebie – pamięć.pl
ŚRODA 15.04.2015
0.05 Hala odlotów
1.00 Mój pies i inne zwierzaki
1.25 Przygody Marka Piegusa
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Halo Polonia; magazyn
5.40 Wszystko przed nami – odc. 6
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1215
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 Życie nad rozlewiskiem
7.50 Teatr Telewizji – Daily Soup
9.30 Sztuka życia – odc. 70
9.50 Zapiski Łazęgi –
10.05 Hala odlotów
10.55 Wszystko przed nami – odc. 6
11.20 Polonia w Komie – (713)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku – Beria
12.25 I kudłate i łaciate – odc. 13
12.35 Dlaczego? Po co? Jak?
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1215
13.25 Wilnoteka
13.45 Dobranocka – Smok Wawelski
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka
14.50 Teatr Telewizji – Daily Soup
16.40 Polonia w Komie – (714)
16.50 Egzamin z życia – odc. 15
17.50 Poświęcając życie prawdzie
18.45 Wszystko przed nami – odc. 6
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku – Beria
19.45 Dobranocka – Smok Wawelski
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Egzamin z życia – odc. 15
21.35 Polonia w Komie – (714)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1215
22.20 Teatr Telewizji – Daily Soup
CZWARTEK 16.04.2015
0.05 Kocham Kino – magazyn filmowy
0.40 Skarby prowincji
1.00 Prawosławna kuchnia; reportaż
1.25 Trzy Szalone Zera – odc. 1
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Dzika Polska
5.40 Wszystko przed nami – odc. 7
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1216
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1122
7.45 Egzamin z życia – odc. 15
8.35 Wilnoteka (Wilnoteka); magazyn
9.00 Poświęcając życie prawdzie
9.50 Legendy regionalne
10.05 Kocham Kino – magazyn
10.35 Flesz historii – odc. 229
10.55 Wszystko przed nami – odc. 7
11.20 Polonia w Komie – (714)
11.30 Teleexpress
11.45 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 KucinAlina
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1216
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Koziołek Matołek
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka
14.50 Defekt – odc. 5/9
16.00 Halo Polonia; magazyn
16.45 Kabaret Śmierc
18.25 Polonia w Komie – (715)
18.45 Wszystko przed nami – odc. 7
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Koziołek Matołek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Defekt – odc. 5/9
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1216
22.15 Halo Polonia; magazyn
22.50 Polonia w Komie – (715)
23.00 Poświęcając życie prawdzie
23.45 Wilnoteka   )

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.