10.02.2017 – 17.02.2017

PIĄTEK 10.02.2017
0.05 Dom nad rozlewiskiem – 4/13
1.00 Było, nie minęło
1.30 Domisie – odc. 325
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii – (24)
5.40 Halo Polonia
6.25 Krótka historia – (193)
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 120
7.25 M jak miłość – odc. 1266
8.25 Komisarz Alex – odc. 86
9.20 Warto rozmawiać
10.20 Okrasa łamie przepisy
10.55 Domisie – odc. 325
11.20 Krótka historia – (194)
11.30 Teleexpress
11.50 Racja stanu – (63)
12.20 Na sygnale – odc. 120
12.45 Dobranocka – Dobromir
13.00 Msza Święta
14.15 Wiadomości
14.45 Sport
14.55 Pogoda
15.00 Na dobre i na złe – odc. 655
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (25)
16.25 Halo Polonia
17.15 program rozrywkowy
18.15 Racja stanu – (63)
18.45 Las bliżej nas
19.15 Domisie – odc. 325
19.45 Dobranocka – Dobromir
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 655
21.45 Na sygnale – odc. 120
22.10 Krótka historia – (194) Falaise
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (25)
22.55 Halo Polonia
23.40 Zakończenie dnia
SOBOTA 11.02.2017
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1540
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1541
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1542
0.55 Barwy szczęścia – odc. 1543
1.30 Pytanie na śniadanie
4.45 Polonia 24
5.05 Rozmowa Polonii – (25)
5.20 Halo Polonia
6.10 Ojciec Mateusz – odc. 153
7.05 Na dobre i na złe – odc. 655
8.05 program rozrywkowy
9.05 Okrasa łamie przepisy – Pieczarki
9.30 Tańczący z naturą – Morświny
10.00 Kulturalni PL – (338)
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1267
12.50 program rozrywkowy
13.10 Dobranocka – Podróże
13.30 Wiadomości
14.05 Sport
14.15 Pogoda
14.30 Konkurs Piosenki Eurowizji
15.35 Konkurs Piosenki Eurowizji
16.15 Z odzysku  103′; dramat
18.15 Słownik polsko@polski
18.50 M jak miłość – odc. 1267
19.45 Dobranocka – Podróże
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Ogłoszenie matrymonialne, film
21.50 Z odzysku; dramat
23.45 Koncert Artura Rojka
0.35 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 12.02.2017
0.40 Ostróda Reggae Festival 2016
1.40 Saga rodów – Ród Rostkowskich
2.10 1200 Muzeów – odc. 7
2.40 Smaki polskie
2.50 Smaki polskie – Makarony
3.05 Wolny Ekran – (39)
3.20 Polska z Miodkiem – (78)
3.30 Ziarno – Pamiętam o chorych
4.00 Tajemnice dzikich zwierząt – 3
4.15 Petersburski Music Show – 33
4.45 Kłusownik – odc. 2
5.50 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.20 Zimowa jazda – Zimowa Ustka
8.40 Cesarskie cięcie –  komedia
10.30 Rodzinka.pl – odc. 95
11.00 Rodzinka.pl – odc. 96
11.25 Polska z Miodkiem
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1268
12.50 Oczy w oczy – (36)
13.25 Tajemnice dzikich zwierząt
13.45 Dobranocka – Zima
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Ranczo – odc. 128
15.40 C. K. Dezerterzy – cz. II
17.00 Opole 2013
17.55 Zakochaj się w Polsce – odc. 20
18.25 Polska z Miodkiem – (78)
18.35 M jak miłość – odc. 1268
19.25 Tajemnice dzikich zwierząt
19.45 Dobranocka – Zima
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ranczo – odc. 128
21.40 Oczy w oczy – (36)
22.20 C. K. Dezerterzy – cz. II
23.30 Szczęśliwej drogi już czas…
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 13.02.2017
0.15 Racja stanu – (63)
0.50 Nad Niemnem – Magazyn
1.10 Notatnik przyrodniczy
1.15 Moliki książkowe – odc. 8
1.30 SUPEŁKOWE ABC – odc. 23
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Historia żywa – Na posterunku
5.35 Mów mi Mistrzu – (6); widowisko
6.25 Krótka historia – (194) Falaise
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1544
7.25 Ranczo – odc. 128
8.20 Oczy w oczy – (36)
8.50 1200 Muzeów – odc. 7
9.20 Smaki polskie
9.40 Medycyna i Ty – Radioterapia
9.55 Sonda 2 – (39)
10.30 Galeria – odc. 162
10.55 SUPEŁKOWE ABC – odc. 23
11.20 Krótka historia – (195); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Kulturalni PL – (338); magazyn
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1544
13.25 Nad Niemnem – Magazyn
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.35 Sport
14.40 Pogoda
14.50 O mnie się nie martw – s. IV
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (26)
16.25 Halo Polonia; magazyn
17.15 Lista Sendlerowej; film dok.
18.10 Tańczący z naturą
18.45 Galeria – odc. 162
19.15 SUPEŁKOWE ABC – odc. 23
19.40 Dobranocka – Miś Uszatek
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.40 Pogoda
20.45 O mnie się nie martw – s. IV
21.35 Krótka historia – (195); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1544
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii
22.55 Halo Polonia; magazyn
23.35 Wolny Ekran – (39); magazyn
23.50 Medycyna i Ty – Radioterapia
WTOREK 14.02.2017
0.05 Dom nad rozlewiskiem
0.55 Zakochaj się w Polsce – odc. 20
1.30 Mali światowcy
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (195); felieton
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1545
7.25 Strażacy – odc. 16
8.30 Lista Sendlerowej
9.25 Zakochaj się w Polsce – odc. 20
9.55 Sonda 2 – (40)
10.30 Galeria – odc. 163
10.55 Mali światowcy
11.20 Krótka historia – (196); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem – (80) Żarów
11.55 Niedziela z…
12.40 Pod Tatrami; magazyn
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1545
13.25 Flesz historii – odc. 325
13.45 Dobranocka – Kot Filemon
14.00 Wiadomości
14.35 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 154
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (27)
16.25 Halo Polonia; magazyn
17.15 Koło historii; cykl reportaży
17.45 Ktokolwiek widział…
18.15 1200 Muzeów – odc. 7
18.45 Galeria – odc. 163
19.10 Polska z Miodkiem – (80)
19.15 Mali światowcy
19.45 Dobranocka – Kot Filemon
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 154
21.35 Krótka historia – (196); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1545
22.10 Polska z Miodkiem – (80)
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (27)
22.55 Halo Polonia; magazyn
23.40 Nad Niemnem
23.55 Przepis dnia – /130/; magazyn
ŚRODA 15.02.2017
0.05 Dom nad rozlewiskiem – 6/13
1.00 Program ekumeniczny
1.30 ABC wszystko wie – odc. 49
1.45 Mój zwierzyniec – odc. 14
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii – (27)
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (196); felieton
6.35 Notacje – Wojciech Zabłocki
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1546
7.25 O mnie się nie martw – s. IV
8.25 Mieczysław Paluch
9.25 Tańczący z naturą
9.55 Astronarium – (7)
10.30 Galeria – odc. 164
10.55 Moliki książkowe – odc. 6
11.05 Mój zwierzyniec – odc. 14
11.20 Krótka historia – (197); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Baltic Sea – odc. 8; magazyn
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1546
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
14.00 Wiadomości
14.35 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Egzamin z życia – odc. 110
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (28)
16.25 Halo Polonia; magazyn
17.15 Mieczysław Paluch
18.10 Studio Wschód
18.45 Galeria – odc. 164
19.15 ABC wszystko wie – odc. 49
19.30 Mój zwierzyniec – odc. 14
19.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Egzamin z życia – odc. 110
21.35 Krótka historia – (197); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1546
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (28)
22.55 Halo Polonia; magazyn
23.40 Wilnoteka; magazyn
23.55 Przepis dnia – /131/; magazyn
CZWARTEK 16.02.2017
0.05 Dom nad rozlewiskiem – 7/13
1.00 Studio Wschód
1.30 Polskie Zwierzęta – Nietoperz
1.50 Kaktus i Mały
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (197); felieton
6.35 Komisarz Alex
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1547
7.25 M jak miłość – odc. 1267
8.20 Egzamin z życia – odc. 110
9.15 Wilnoteka; magazyn
9.35 Las bliżej nas
10.00 Jak to działa – odc. 111
10.30 Galeria – odc. 165
10.55 Polskie Zwierzęta – Nietoperz
11.10 Kaktus i Mały
11.20 Krótka historia – (198); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem
11.55 Naszaarmia.pl – odc. 251
12.20 Historia żywa – Na posterunku
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1547
13.25 Informacje kulturalne ekstra
13.45 Dobranocka – Świat Pacyka
14.00 Wiadomości
14.35 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Komisarz Alex – odc. 87
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (29)
16.25 Halo Polonia; magazyn
17.15 Festiwal 7. Kultur
17.45 6000 km śladami polskiej męki
18.45 Galeria – odc. 165
19.10 Polska z Miodkiem
19.15 Polskie Zwierzęta – Nietoperz
19.30 Kaktus i Mały
19.40 Dobranocka – Cała Polska
19.45 Dobranocka – Świat Pacyka
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.40 Pogoda
20.45 Komisarz Alex – odc. 87
21.35 Krótka historia – (198); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1547
22.10 Polska z Miodkiem
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (29)
22.55 Halo Polonia; magazyn
23.35 Saga rodów – Ród Gepner
23.55 Przepis dnia; magazyn
PIĄTEK 17.02.2017
0.05 Dom nad rozlewiskiem – 8/13
1.00 Było, nie minęło – kronika
1.30 Domisie – odc. 326
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii – (29)
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (198); felieton
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 121
7.25 M jak miłość – odc. 1268
8.25 Komisarz Alex – odc. 87
9.20 Przegląd Piosenki Aktorskiej
10.20 Okrasa łamie przepisy
10.55 Domisie – odc. 326
11.20 Krótka historia – (199); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 Reportaż
12.25 Było, nie minęło – kronika
12.55 Na sygnale – odc. 121
13.25 Wolny Ekran – (39); magazyn
13.45 Dobranocka – Dobromir
14.00 Wiadomości
14.35 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 656
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (30)
16.25 Halo Polonia; magazyn
17.15 program rozrywkowy
18.15 Reportaż
18.45 Las bliżej nas ; magazyn
19.15 Domisie – odc. 326
19.40 Dobranocka – Cała Polska
19.45 Dobranocka – Dobromir
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 656
21.45 Na sygnale – odc. 121
22.10 Krótka historia – (199); felieton
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (30)
22.55 Halo Polonia; magazyn

SOBOTA 18.02.2017
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1544
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1545
0.35 Barwy szczęścia – odc. 1546
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1547
1.30 Pytanie na śniadanie – w tym: Pogoda

4.45 Polonia 24
5.05 Rozmowa Polonii – (30); rozmowa
5.20 Halo Polonia; magazyn
6.10 Ojciec Mateusz – odc. 154 – Disco (Ojciec Mateusz XII odc. 7) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP
7.05 Na dobre i na złe – odc. 656 – Największy strach –  txt. str. 777; serial TVP
8.05 program rozrywkowy
9.05 Okrasa łamie przepisy – Kaczka z octem i musztardą –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
9.30 Tańczący z naturą – Wsłuchani w niedźwiedzia
10.00 Kulturalni PL – (339); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (337)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1269 –  txt. str. 777; serial TVP
12.50 Opole 2009 na bis /25/; koncert
13.10 Dobranocka – Podróże na burzowej chmurze – Wstążka Duende, odc. 8 –  AD; serial animowany
13.30 Wiadomości
14.05 Sport
14.15 Pogoda
14.30 62. Konkurs Piosenki Eurowizji – Krajowe Eliminacje – Polska /1/
15.35 62. Konkurs Piosenki Eurowizji – Krajowe Eliminacje – Polska /2/
16.15 Uwaga – Premiera! – Dotknij mnie  83′; film obyczajowy; reż.:Ewa Stankiewicz, Anna Jadowska; wyk.:Ewa Szykulska, Sylwester Jakimow, Piotr Miazga, Iza Nowakowska, Karolina Obrębka, Grzegorz Słocz, Anna Bielecka, Wojciech Zieliński, Cezary Majdański, Marek Nałęcz; Dla małoletnich od lat 16
17.45 program rozrywkowy
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (337)
18.50 M jak miłość – odc. 1269 –  txt. str. 777; serial TVP
19.45 Dobranocka za oceanem – Podróże na burzowej chmurze – Wstążka Duende, odc. 8 –  AD; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ogłoszenie matrymonialne  52′; film obyczajowy; reż.:Zbigniew Chmielewski; wyk.:Tadeusz Borowski, Joanna Bolewska, Hanna Giza, Ilona Kuśmierska, Marta Lipińska, Teresa Lipowska, Anna Milewska, Maria Wróblewska, Jolanta Zykun
21.50 Uwaga – Premiera! – Dotknij mnie  83′; film obyczajowy; reż.:Ewa Stankiewicz, Anna Jadowska; wyk.:Ewa Szykulska, Sylwester Jakimow, Piotr Miazga, Iza Nowakowska, Karolina Obrębka, Grzegorz Słocz, Anna Bielecka, Wojciech Zieliński, Cezary Majdański, Marek Nałęcz; Dla małoletnich od lat 16
23.20 Za zasługi… Herdzin
0.05 Piersi – koncert Igrzyska Polonijne Jelenia Góra; koncert
0.30 Przepis dnia – /137/; magazyn

NIEDZIELA 19.02.2017
0.40 Warszawskie Combo Taneczne – koncert; koncert
1.45 Saga rodów – Ród Gepner; magazyn
2.10 1200 Muzeów – odc. 8 Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Tyskie Browarium w Tychach; cykl reportaży
2.40 Smaki polskie – Smaki polskiej wieprzowiny – Krótka droga do pieroga; magazyn kulinarny
2.55 Smaki polskie – Sposób na kurczaka; magazyn kulinarny
3.05 Wolny Ekran – (40); magazyn
3.20 Polska z Miodkiem – (86) Łódź, Lask; felieton
3.30 Ziarno – O miłości przyjaciół i nieprzyjaciół; magazyn
4.00 Tajemnice dzikich zwierząt – odc. 4 Lis; magazyn
4.15 Petersburski Music Show – odc. 34; program muzyczny
4.45 Kłusownik – odc. 3; serial TVP
5.50 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy Zdroju, Transmisja
8.20 Zimowa jazda – Szczyrk
8.40 Straszny sen Dzidziusia Górkiewicza –  txt. str. 777  101′; komediodramat; reż.:Kazimierz Kutz; wyk.:Edward Dziewoński, Katarzyna Skrzynecka, Stanisława Celińska, Janusz Gajos, Jan Peszek, Artur Barciś, Marek Kondrat, Leonard Pietraszak, Zbigniew Zamachowski, Zofia Czerwińska
10.30 Rodzinka.pl – odc. 97 „Historie samochodowe” –  txt. str. 777 AD
11.00 Rodzinka.pl – odc. 98 „Ludwik żelazne ramię” –  txt. str. 777 AD
11.25 Polska z Miodkiem – (86) Łódź, Lask; felieton
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1270 –  txt. str. 777; serial TVP
12.50 Oczy w oczy – (37) Jerzy Zelnik
13.25 Tajemnice dzikich zwierząt – odc. 4 Lis; magazyn
13.45 Dobranocka – Zima w Wiklinowej Zatoce – odc. 7/7 – Odlotowy gość; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Ranczo – odc. 129* (seria X, odc. 12) – Ochotnicza straż kobiet
15.40 Złoto dezerterów –  txt. str. 777  117′; komedia; reż.:Janusz Majewski; wyk.:Marek Kondrat, Bogusław Linda, Wiktor Zborowski, Katarzyna Figura, Piotr Gąsowski, Jan Englert, Piotr Machalica, Leonard Pietraszak, Paweł Delag, Artur Żmijewski
17.55 Zakochaj się w Polsce – odc. 21 Otwock
18.25 Polska z Miodkiem – (86) Łódź, Lask; felieton
18.35 M jak miłość – odc. 1270 –  txt. str. 777; serial TVP
19.25 Tajemnice dzikich zwierząt – odc. 4 Lis; magazyn
19.45 Dobranocka za oceanem – Zima w Wiklinowej Zatoce – odc. 7/7 – Odlotowy gość; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ranczo – odc. 129* (seria X, odc. 12) – Ochotnicza straż kobiet
21.40 Oczy w oczy – (37) Jerzy Zelnik
22.20 Złoto dezerterów –  txt. str. 777  117′; komedia; reż.:Janusz Majewski; wyk.:Marek Kondrat, Bogusław Linda, Wiktor Zborowski, Katarzyna Figura, Piotr Gąsowski, Jan Englert, Piotr Machalica, Leonard Pietraszak, Paweł Delag, Artur Żmijewski; Dla małoletnich od lat 12

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.