08.04.2016 – 14.04.2016

PIĄTEK 08.04.2016  
0.05 Świat się kręci – /503/
0.55 Było, nie minęło –
1.30 Karrypel kontra Groszki –  1
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Krótka historia – (29); felieton
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 90
7.25 M jak miłość – odc. 1203
8.25 Prokurator – odc. 8/10
9.20 Program  kulturalny
9.55 Po prostu
10.50 A la show – Maciej Stuhr
11.20 Krótka historia – (30); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 KabareTOP
12.25 Było, nie minęło
12.55 Na sygnale – odc. 90
13.25 Przygody Smoka Pola
13.45 Dobranocka – Bolek i Lolek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 625
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.25 Kocham Cię, Polsko! – (5)
19.00 Przyjaciele lasu – odc. 25
19.15 Karrypel kontra Groszki – odc. 1
19.45 Dobranocka – Bolek i Lolek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 625
21.45 Na sygnale – odc. 90
22.10 Krótka historia – (30); felieton
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Zakończenie dnia
SOBOTA 09.04.2016  
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1365
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1366
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1367
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1368
1.30 Pytanie na śniadanie
4.50 Polonia 24
5.20 Halo Polonia; magazyn
6.20 Ojciec Mateusz – odc. 175
7.15 Na dobre i na złe – odc. 625
8.20 Kocham Cię, Polsko! – odc. (5)
10.00 Kulturalni PL – (292)
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1222.
12.50 Z drugiej strony – (5)
13.45 Dobranocka – Baśnie i bajki
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Siedlisko – odc. 4/9
15.45 Maksymilian Kolbe, dramat
17.25 Przegląd Piosenki Aktorskiej
18.15 Słownik polsko@polski
18.50 M jak miłość – odc. 1222.
19.45 Dobranocka – Baśnie i bajki
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Siedlisko – odc. 4/9
21.40 Maksymilian Kolbe; dramat
23.35 Z drugiej strony – (5)
0.20 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 10.04.2016
0.25 Niepodległy – film dok.
1.30 Przegląd Piosenki Aktorskiej
2.20 Polska z Miodkiem
2.30 Polska 1050
3.00 Przygody Smoka Pola
3.20 Kłopoty Pogodziaków – 10
3.35 Podwodne ABC – Odc. 2
3.50 Ziarno – Mieszko I
4.15 Zmiennicy – odc. 11/15
5.20 Wolny Ekran – (6); magazyn
5.35 Między ziemią a niebem
6.00 Regina Coeli, Transmisja
6.15 Między ziemią a niebem
6.55 Światowe Dni Młodzieży
7.00 Msza Święta
8.35 program rozrywkowy
9.25 Okrasa łamie przepisy
9.55 Rodzinka.pl – odc. 11
10.20 Rodzinka.pl – odc. 12
10.55 Racja stanu – (42)
11.25 Polska z Miodkiem
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1205
12.50 Oczy w oczy – (4)
13.25 Przygody Smoka Pola
13.45 Dobranocka – Miś Fantazy
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Dziewczyny ze Lwowa – 5
15.40 Teatr Telewizji – Juliusz Cezar
17.10 Muszka, Marylka, Maria
17.55 Racja stanu – (42)
18.25 Polska z Miodkiem – (82)
18.35 M jak miłość – odc. 1205
19.25 Przygody Smoka Pola
19.45 Dobranocka – Miś Fantazy
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Dziewczyny ze Lwowa –  5
21.35 Oczy w oczy – (4)
22.10 Teatr Telewizji – Juliusz Cezar
23.35 Muszka, Marylka, Maria
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 11.04.2016
0.15 Racja stanu – (42)
0.45 Nad Niemnem
1.05 Przygody Smoka Pola
1.25 Sześć milionów sekund
2.00 Pytanie na śniadanie
4.50 Krótka historia – (30); felieton
5.00 Podróże z historią – odc. 5
5.35 Z drugiej strony
6.25 Polska z Miodkiem
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1369
7.25 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 5
8.20 Oczy w oczy – (4)
8.50 Teatr Telewizji – Juliusz Cezar
10.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 61
11.20 Krótka historia – (31); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Kulturalni PL – (292)
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1369
13.25 Nad Niemnem
13.45 Dobranocka – Proszę słonia
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.50 O mnie się nie martw –  13
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.25 WIELKI TEST Z HISTORII
19.00 Wolny Ekran – (6); magazyn
19.15 Codzienna 2 m. 3 – odc. 61
19.45 Dobranocka – Proszę słonia
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 O mnie się nie martw – 13
21.35 Krótka historia – (31); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1369
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.45 Do zobaczenia w Krakowie; cykl reportaży
WTOREK 12.04.2016
0.05 Świat się kręci – /505/
1.00 Cafe Historia
1.25 Karino – odc. 5/13 Porwanie
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Krótka historia – (31); felieton
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1370
7.25 Siedlisko – odc. 4/9
8.25 Niedziela z… Iwoną Bielską
9.10 WIELKI TEST Z HISTORII
10.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 62
11.20 Krótka historia – (32); felieton
11.30 Teleexpress
11.45 Polska z Miodkiem – (83)
11.55 Naszaarmia.pl – odc. 209
12.20 Podróże z historią – odc. 5
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1370
13.25 250 lat teatru publicznego
13.45 Dobranocka – Bajki zza okna
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 176
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.25 Warto rozmawiać
18.25 Polska z Miodkiem
18.29 Pod Tatrami; magazyn
18.45 Codzienna 2 m. 3 – odc. 62
19.15 Karino – odc. 5/13 Porwanie
19.45 Dobranocka – Bajki zza okna
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 176
21.35 Krótka historia – (32); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1370
22.10 Polska z Miodkiem – (83)
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Nad Niemnem
23.55 Zapiski Łazęgi
ŚRODA 13.04.2016
0.05 Świat się kręci – /506/
1.00 Prorokować będą; reportaż
1.25 Paziowie – odc. 4/5
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Krótka historia – (32); felieton
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1371
7.25 O mnie się nie martw – odc. 13
8.25 Warto rozmawiać
9.30 Jak to działa – odc. 105
10.00 Tygodnik Kulturalny
10.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 63
11.20 Krótka historia – (33); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Okrasa łamie przepisy
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1371
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Pingwin Pik – Pok
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Orędzie Prymasa
14.55 Egzamin z życia – odc. 67
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.25 Katyń. Prawda i kłamstwo
18.45 Codzienna 2 m. 3 – odc. 63
19.15 Paziowie – odc. 4/5
19.45 Dobranocka – Pingwin Pik – Pok
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.35 Orędzie Prymasa
20.50 Egzamin z życia – odc. 67
21.35 Krótka historia – (33); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1371
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Wilnoteka ; magazyn
CZWARTEK 14.04.2016
0.05 Świat się kręci – /507/
1.05 Flesz historii – odc. 281
1.25 Słoneczna włócznia – odc. 3
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Krótka historia – (33); felieton
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1372
7.25 M jak miłość – odc. 1204
8.20 Egzamin z życia – odc. 67
9.15 Wilnoteka ; magazyn
9.35 Katyń. Prawda i kłamstwo
10.25 Codzienna 2 m. 3 – odc. 64
10.50 Krótka historia – (34); felieton
11.00 Teleexpress
11.25 Msza Święta
13.15 Barwy szczęścia – odc. 1372
13.45 Dobranocka – Marceli Szpak
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Prokurator – odc. 9/10
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.25 Chodzi o pieniądze
18.10 Stanisław Soyka; talk-show
18.35 Polska z Miodkiem – (84)
18.45 Codzienna 2 m. 3 – odc. 64
19.15 Słoneczna włócznia – odc. 3
19.45 Dobranocka  – Marceli Szpak
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Prokurator – odc. 9/10
21.35 Krótka historia – (34); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1372
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Ród Wojciechowskich
0.00 Polska z Miodkiem – (84)

PIĄTEK 15.04.2016 TV Polonia
0.05 19. Przegląd Piosenki Aktorskiej – Zakład dla normalnych – piosenki Jana Wołka cz. 2
0.55 Było, nie minęło – kronika zwiadowców historii – Bychawy historia sekretna
1.30 Karrypel kontra Groszki – odc. 2 – Fałszywe żaby; serial animowany
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: Panorama i Pogoda
4.55 Krótka historia – (34); felieton
5.05 Halo Polonia; magazyn
5.55 Transmisja zgromadzenia narodowego z Poznania
7.05 Na sygnale – odc. 91 „Diagnoza” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
7.40 M jak miłość – odc. 1205
8.40 Prokurator – odc. 9/10 –  txt. str. 777; serial kryminalny TVP
9.35 Wolny Ekran – (6); magazyn
9.55 Chodzi o pieniądze
10.50 A la show – (29) – Stanisław Soyka; talk-show
11.20 Krótka historia – (35); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 KabareTOP czyli kabaretowa lista przebojów – (49); program rozrywkowy
12.25 Było, nie minęło – kronika zwiadowców historii. – Bychawy historia sekretna
12.55 Na sygnale – odc. 91 „Diagnoza” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
13.25 Przygody Smoka Pola – (15) ZOO; program edukacyjny
13.45 Dobranocka – Przygody Bolka i Lolka – Zaginął piesek; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 626 – Idealna para –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.25 Kocham Cię, Polsko! – odc. (6); zabawa quizowa
19.00 Przyjaciele lasu – odc. 26 –  txt. str. 777; cykl reportaży
19.15 Karrypel kontra Groszki – odc. 2 – Fałszywe żaby; serial animowany
19.45 Dobranocka za oceanem – Przygody Bolka i Lolka – Zaginął piesek, odc. 62; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 626 – Idealna para; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
21.45 Na sygnale – odc. 91 „Diagnoza”; serial fabularyzowany TVP
22.10 Krótka historia – (35); felieton
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn

SOBOTA 16.04.2016 TV Polonia
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1369
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1370
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1371
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1372
1.30 Pytanie na śniadanie – w tym Pogoda
4.30 Wolny Ekran; magazyn
4.50 Halo Polonia; magazyn
5.55 Ojciec Mateusz – odc. 176 – Świadek oskarżenia (Ojciec Mateusz XIV odc. 3) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
6.45 Na dobre i na złe – odc. 626 – Idealna para –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
7.45 Msza św. jubileuszowa w 1050. rocznicę Chrztu Polski z Poznania
10.00 Kulturalni PL – (293); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (304)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1206
12.50 Z drugiej strony – (6); program publicystyczny
13.45 Dobranocka – Baśnie i bajki polskie – odc. 3 – O Bartku doktorze; film animowany
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Siedlisko – odc. 5/9
15.45 Afonia i pszczoły –  txt. str. 777; film obyczajowy kraj prod.Polska (2009); reż.:Jan Jakub Kolski; wyk.:Grażyna Błęcka-Kolska, Andriey Bilanov, Mariusz Zaniternik, Zofia Zoń, Krzysztof Adamczyk; STEREO, 10.9, Dla małoletnich od lat 16
17.40 SuperPrzeboje – Opole bisuje! /1/; koncert; STEREO, 10.9, Dla małoletnich od lat 12; .
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (304)
18.50 M jak miłość – odc. 1206
19.45 Dobranocka za oceanem – Baśnie i bajki polskie – odc. 3 – O Bartku doktorze; film animowany
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Siedlisko – odc. 5/9
21.40 Afonia i pszczoły; film obyczajowy; STEREO, 10.9, Dla małoletnich od lat 16
23.35 Z drugiej strony – (6); program publicystyczny

NIEDZIELA 17.04.2016 TV Polonia
0.25 Tajemnice początków Polski – Wyspa władców; cykl dokumentalny
1.30 45. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej OPOLE 2008 – recital zespołu Bajm
2.20 Polska z Miodkiem – (85) Strzelno, Strzelce; felieton
2.30 Polska 1050; cykl dokumentalny
3.00 Przygody Smoka Pola – (16) Wesołe miasteczko; program edukacyjny
3.20 Petersburski Music Show – odc. 27; program muzyczny
3.50 Ziarno – Mieszko i Dobrawa; magazyn
4.20 Zmiennicy – odc. 12/15 – Obywatel Monte Christo –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 7
5.25 Wolny Ekran – (7); magazyn
5.40 Między ziemią a niebem; magazyn
6.00 Regina Coeli, Transmisja
6.15 Między ziemią a niebem; magazyn
6.55 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży – Kronika odc. 38
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z katedry pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu, Transmisja
8.40 Szczęśliwej drogi już czas…
9.25 Okrasa łamie przepisy – Lekkie i szybkie dania –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
9.55 Rodzinka.pl – odc. 13 „Rodzicielskie rozterki” –  txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
10.20 Rodzinka.pl – odc. 14 „Marzenia Kacperka” –  txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
10.55 Racja stanu – (43)
11.25 Polska z Miodkiem – (85) Strzelno, Strzelce; felieton
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1207
12.50 Oczy w oczy – (5); rozmowa
13.25 Przygody Smoka Pola – (16) Wesołe miasteczko; program edukacyjny
13.45 Dobranocka – Miś Fantazy – Busola Latariusza, odc. 12 –  AD; serial animowany; STEREO + AUDIODESKRYPCJA
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 6* „Domki z kart”
15.40 Korczak (Korczak) –  txt. str. 777; dramat kraj prod.Polska, Niemcy (1990); reż.:Andrzej Wajda; wyk.:Wojciech Pszoniak, Marzena Trybała, Piotr Kozłowski, Wojciech Klata, Ewa Dałkowska; 10.9
17.40 program rozrywkowy
17.55 Racja stanu – (43)
18.25 Polska z Miodkiem – (85) Strzelno, Strzelce; felieton
18.35 M jak miłość – odc. 1207
19.25 Przygody Smoka Pola – (16) Wesołe miasteczko; program edukacyjny
19.45 Dobranocka za oceanem – Miś Fantazy – Busola Latariusza, odc. 12 –  AD; serial animowany; STEREO + AUDIODESKRYPCJA
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 6* „Domki z kart”
21.35 Oczy w oczy – (5); rozmowa
22.10 Korczak (Korczak); dramat kraj prod.Polska, Niemcy (1990); 10.9, Dla małoletnich od lat 12

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.