06.10.2017 – 12.10.2017

PIĄTEK 06.10.2017
0.05 O mnie się nie martw – 5/13
0.55 Magazyn śledczy Anity Gargas
1.25 Domisie – odc. 366
1.45 Tajemnice dzikich zwierząt
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (305); felieton
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (136)
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 141
7.25 M jak miłość – odc. 1306
8.20 Ratownicy – odc. 3/13
9.10 Przekaz bezpośredni
9.15 Warto rozmawiać
10.20 Wiadomości
10.30 Skarby architektury drewnianej
10.45 Baw się słowami; magazyn
10.55 Domisie – odc. 366
11.10 Bąblandia – Jesienny ludzik
11.20 Krótka historia – (306); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Polska Molskiej – odc. 1
12.25 Zaolzie
12.55 Na sygnale – odc. 141
13.25 Wolny Ekran – (61); magazyn
13.45 Dobranocka – Bolek i Lolek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Na dobre i na złe – odc. 674
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (137)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.15 Festiwal Polonijnych Zespołów
18.25 Polska Molskiej – odc. 1
18.50 Magazyn z Ameryki; magazyn
19.15 Domisie – odc. 366
19.40 Dobranocka – Bolek i Lolek
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 674
21.40 Na sygnale – odc. 141
22.05 Krótka historia – (306); felieton
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (137)
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 Przepis dnia – /227/; magazyn
SOBOTA 07.10.2017
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1675
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1676
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1677
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1678
1.30 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia 24
5.15 Rozmowa Polonii – (137)
5.30 Halo Polonia; magazyn
6.20 Ojciec Mateusz – odc. 172
7.15 Na dobre i na złe – odc. 674
8.10 Koncert Stana Borysa cz. I
9.00 Okrasa łamie przepisy
9.30 Zakochaj się w Polsce – odc. 27
10.00 Kulturalni PL – (372); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1307
12.50 Paranienormalni Tonight
13.45 Dobranocka – Rodzina Treflików
13.50 Cała Polska Czyta dzieciom
14.00 Wiadomości
14.30 Orędzie na Dzień Papieski
14.40 Sport
14.44 Pogoda
14.50 Wojenne dziewczyny – odc. 5
15.45 Wielki Test o Zdrowiu
17.20 Mocny skład
18.15 Słownik polsko@polski
18.50 M jak miłość – odc. 1307
19.45 Dobranocka – Rodzina Treflików
20.00 Wiadomości
20.30 Orędzie na Dzień Papieski
20.35 Sport
20.40 Pogoda
20.50 Wojenne dziewczyny – odc. 5
21.40 Wielki Test o Zdrowiu
23.10 Paranienormalni Tonight
NIEDZIELA 08.10.2017
23.55 Dom – odc. 2/25
1.30 Saga rodów – Ród Żuławskich
1.55 Biskup największej diecezji
2.25 Magazyn z Wysp; magazyn
2.45 Wolny Ekran – (62); magazyn
3.05 Ziarno – Św. Jan Paweł II
3.35 Baw się słowami; magazyn
3.45 Baw się słowami; magazyn
4.00 Transmisja Mszy Świętej
5.55 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
6.45 Maszyna zmian – Sobowtór
7.15 Maszyna zmian – Wielka forsa
7.50 Gala Nagród TOTUS 2017
8.50 Dom – odc. 2/25
10.15 Turystyczna Jazda – odc. 75
10.30 Rodzinka.pl – odc. 163
11.00 Rodzinka.pl – odc. 164
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1308
12.50 Oczy w oczy – (59)
13.25 Baw się słowami; magazyn
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki
13.50 Cała Polska Czyta dzieciom
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Blondynka – odc. 57
15.40 Drzazgi – film obyczajowy
17.30 Idźmy naprzód z nadzieją
18.30 M jak miłość – odc. 1308
19.20 Baw się słowami; magazyn
19.30 Baw się słowami; magazyn
19.45 Dobranocka – Baśnie i bajki
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Blondynka – odc. 57
21.35 Oczy w oczy – (59)
22.25 Drzazgi; film obyczajowy
PONIEDZIAŁEK 09.10.2017
0.15 Zakochaj się w Polsce – odc. 27
0.50 Nad Niemnem – Magazyn
1.10 Moliki książkowe – odc. 5
1.25 SUPEŁKOWE ABC – odc. 56
1.50 Przepis dnia – /228/; magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (306)
5.10 Kulturalni PL – (372); magazyn
6.05 Racja stanu – (79)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1679
7.25 Blondynka – odc. 57
8.20 Oczy w oczy – (59)
8.50 Dole i niedole
9.25 Turystyczna Jazda – odc. 67
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 21
10.25 Ukryte skarby – Szybowce
10.55 SUPEŁKOWE ABC – odc. 56
11.20 Krótka historia – (307)
11.30 Teleexpress
11.55 Niedziela z…
12.40 Pod Tatrami – Pępek Świata
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1679
13.25 Nad Niemnem – Magazyn
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 O mnie się nie martw
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (138)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.10 Chile śladami Domeyki
18.15 Ukryte skarby – Szybowce
18.45 Komisariat – odc. 21
19.15 SUPEŁKOWE ABC – odc. 56
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.34 Pogoda
20.45 O mnie się nie martw
21.30 Krótka historia – (307)
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1679
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (138)
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 Magazyn z Ameryki; magazyn
23.50 Wolny Ekran – (62); magazyn
0.05 Zakończenie dnia
WTOREK 10.10.2017
0.05 The Best Of Szalom na Szerokiej
1.05 Pożyteczni.pl; magazyn
1.35 Margolcia i Miś zapraszają dziś
1.50 Przepis dnia – /229/; magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (307)
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (138)
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1680
7.25 Wojenne dziewczyny – odc. 5
8.20 Chile śladami Ignacego Domeyki
9.25 Następna stacja – Zgorzelec
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 22 Matka i syn
10.25 Sonda 2 – (62) – Prąd
10.55 Margolcia i Miś zapraszają dziś
11.10 Przyjaciele lasu – odc. 16
11.20 Krótka historia – (308) Prusy
11.30 Teleexpress
11.55 ZUS bez granic – /3/; magazyn
12.15 Barwy szczęścia – odc. 1680
12.45 Dobranocka – Pingwin Pik – Pok
13.00 Msza Święta
14.15 Wiadomości
14.45 Sport
14.50 Pogoda
15.00 Ojciec Mateusz – odc. 173
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (139)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.10 Dole i niedole
17.40 Ktokolwiek widział…
18.15 Sonda 2 – (62) – Prąd
18.45 Komisariat – odc. 22
19.30 Przyjaciele lasu – odc. 16
19.45 Dobranocka – Pingwin Pik – Pok
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 173
21.30 Krótka historia – (308)
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1680
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (139)
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 ZUS bez granic – /3/; magazyn
23.50 Następna stacja – Zgorzelec; magazyn
0.05 Zakończenie dnia
ŚRODA 11.10.2017
0.05 O mnie się nie martw
1.00 Znaki nadziei – zachować pamięć
1.25 Petersburski Music Show
1.50 Przepis dnia – /230/; magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (308) Prusy
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii; rozmowa
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1681
7.25 O mnie się nie martw
8.20 Wszystko dla Polski
9.25 Podmuch energii; cykl reportaży
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 23
10.25 Astronarium – (40)
10.55 Petersburski Music Show
11.20 Krótka historia – (309)
11.30 Teleexpress
11.55 Wojownicy czasu
12.25 Studio Wschód – Polskie drogi
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1681
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Eliasz i Pistulka
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Głęboka woda – odc. 4/13
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (140)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.10 Wszystko dla Polski
18.15 Studio Wschód – Polskie drogi
18.45 Komisariat – odc. 23
19.15 Petersburski Music Show
19.45 Dobranocka – Eliasz i Pistulka
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Głęboka woda – odc. 4/13
21.30 Krótka historia – (309)
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1681
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (140)
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 Wilnoteka; magazyn
23.50 Podmuch energii
0.05 Zakończenie dnia
CZWARTEK 12.10.2017
0.05 O mnie się nie martw
1.00 Studio Wschód – Polskie drogi
1.30 Las Story – odc. 1
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (309)
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (140)
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1682
7.25 M jak miłość – odc. 1307
8.20 Głęboka woda – odc. 4/13
9.10 Pod Tatrami – Pępek Świata
9.25 Wilnoteka; magazyn
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 24 Bomber
10.25 Jak to działa – odc. 132
10.55 Las Story – odc. 1
11.20 Krótka historia – (310)
11.30 Teleexpress
11.55 Podróże z historią – odc. 38
12.25 Racja stanu – (80)
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1682
13.25 Magazyn Kanada; magazyn
13.45 Dobranocka – Kulfon
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Instynkt – odc. 4
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (141)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.05 Magazyn śledczy Anity Gargas
17.40 Warto rozmawiać
18.45 Komisariat – odc. 24 Bomber
19.15 Las Story – odc. 1
19.45 Dobranocka – Kulfon
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Instynkt – odc. 4
21.30 Krótka historia – (310)
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1682
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (141)
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 Racja stanu – (80)
0.00 Zakończenie dnia

PIĄTEK 13.10.2017
0.05 O mnie się nie martw – s. II odc. 8/13
0.55 Magazyn śledczy Anity Gargas; magazyn
1.25 Domisie – odc. 367 Bądź odkrywcą przyrody; program dla dzieci
1.50 Przepis dnia – /231/; magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (310) Czarne diabły; felieton
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (141); rozmowa
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 142 „Kurs kolizyjny” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
7.25 M jak miłość – odc. 1308
8.20 Ratownicy – odc. 4/13
9.15 Warto rozmawiać; program publicystyczny
10.20 Wiadomości
10.30 Skarby architektury drewnianej UNESCO – odc. 2 Binarowa
10.45 Baw się słowami – s. II (40); magazyn
10.55 Domisie – odc. 367 Bądź odkrywcą przyrody; program dla dzieci
11.20 Krótka historia – (311) Przesłanie Polski Podziemnej; felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Polska Molskiej – odc. 2 Warmia – txt. str. 777; magazyn kulinarny
12.25 Kwartet – magazyn regionów Czwórki Wyszehradzkiej – Tradycyjne produkty i potrawy regionalne; magazyn; Bez ograniczeń wiekowych; Zdrowe regionalne produkty stają się coraz bardziej popularne. W tym odcinku programu tworzonego przez dziennikarzy z czterech krajów zapraszamy do poznania przepisów na podkarpacki ekologiczny chleb, słowackie wędliny i ser, węgierska segedyńską paprykę oraz czeski ser z Ołumuńca.
12.55 Na sygnale – odc. 142 „Kurs kolizyjny” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
13.25 Wolny Ekran – (62); magazyn
13.45 Dobranocka – Olimpiada Bolka i Lolka – odc. 2 – Skok w dal
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Na dobre i na złe – odc. 675 Byle do świtu
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (142); rozmowa
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.15 Hit Dekady – (1) – skrót; widowisko rozrywkowe
18.25 Polska Molskiej – odc. 2 Warmia – txt. str. 777; magazyn kulinarny
18.50 Magazyn Kanada; magazyn
19.15 Domisie – odc. 367 Bądź odkrywcą przyrody; program dla dzieci
19.45 Dobranocka za oceanem – Olimpiada Bolka i Lolka – odc. 2 – Skok w dal
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 675 Byle do świtu
21.40 Na sygnale – odc. 142 „Kurs kolizyjny” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
22.05 Krótka historia – (311) Przesłanie Polski Podziemnej; felieton
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (142); rozmowa
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 Przepis dnia – /231/; magazyn
23.40 Zakończenie dnia

SOBOTA 14.10.2017
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1679
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1680
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1681
0.55 Barwy szczęścia – odc. 1682
1.30 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia 24
5.15 Rozmowa Polonii – (142); rozmowa
5.30 Halo Polonia; magazyn
6.20 Ojciec Mateusz – odc. 173 – Ostatnie dni (Ojciec Mateusz XIII odc. 13) – txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP
7.15 Na dobre i na złe – odc. 675 Byle do świtu
8.10 Koncert Stana Borysa cz. II
9.00 Okrasa łamie przepisy – Potrawy z ziemniaków i mleka – txt. str. 777; magazyn kulinarny
9.30 Zakochaj się w Polsce – odc. 28 Kraków nowoczesny – txt. str. 777; magazyn
10.00 Kulturalni PL – (373); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (360)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1309
12.50 Paranienormalni Tonight – (2) Piotr Chrapkowski i Sławomir Szmal; program rozrywkowy
13.45 Dobranocka – Rodzina Treflików – Urodziny Treflika, odc. 5
13.50 Dobranocka – Cała Polska Czyta dzieciom – Czytanie przed spaniem – Kamienie; widowisko kameralne
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Wojenne dziewczyny – odc. 6
15.40 Wielki Test o Wiśle
17.10 The Best Of Szalom na Szerokiej (Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie 2017); koncert
24:00 Nasze Beskidy – Schronisko PTTK Markowe Szczawiny; magazyn turystyczny
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (360)
18.50 M jak miłość – odc. 1309
19.45 Dobranocka za oceanem – Rodzina Treflików – Urodziny Treflika, odc. 5
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Wojenne dziewczyny – odc. 6
21.35 Wielki Test o Wiśle
23.05 Paranienormalni Tonight – (2) Piotr Chrapkowski i Sławomir Szmal; program rozrywkowy
23.55 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 15.10.2017
23.55 Dom – odc. 3/25 – Warkocze naszych dziewcząt będą białe
1.20 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii – Strzegom; reportaż
1.35 Saga rodów – Ród Axentowiczów; magazyn
2.05 Dole i niedole Ułana Krechowieckiego; reportaż
2.35 ZUS bez granic – /3/; magazyn
2.55 Wolny Ekran – (63); magazyn
3.15 Teleranek – odc. 41 – txt. str. 777; magazyn
3.50 Ziarno – Dom na skale; magazyn
4.20 Baw się słowami – s. II (41); magazyn
4.30 Baw się słowami – s. II (42); magazyn
5.00 Transmisja Mszy Świętej – z sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy; STEREO, 10.9, Transmisja
7.05 Maszyna zmian – Ostatni raz
7.35 Maszyna zmian – Pięć pięknych welonów
8.10 Turystyczna Jazda – odc. 67 Tajlandia Bangkok; Dla małoletnich od lat 12; Odwiedzimy stolicę Tajlandii – Bangkok, miasto położone w południowo – wschodniej Azji. Dowiemy się, gdzie znajdują się największe i najcenniejsze posągi Buddy oraz trafimy do miejsca nazwanego „uniwersytetem” tajskiego masażu.
8.40 Dom – odc. 3/25 – Warkocze naszych dziewcząt będą białe
10.30 Rodzinka.pl – odc. 165 „Trudna miłość” sezon 7 – txt. str. 777 AD
11.00 Rodzinka.pl – odc. 166 „Podział” sezon 7 – txt. str. 777 AD
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1310
12.50 Oczy w oczy – (60) Dariusz Malejonek
13.25 Baw się słowami – s. II (41); magazyn
13.40 Dobranocka – Pamiętnik Florki – Jeziorko, odc. 1
13.50 Dobranocka – Cała Polska Czyta dzieciom – Czytanie przed spaniem – Babie lato; widowisko kameralne
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Blondynka – odc. 58* (seria V, odc. 6) – Przyjaciele…
15.40 Uwaga – Premiera! – Fotograf – txt. str. 777 AD 107′; dramat; reż.:Waldemar Krzystek; wyk.:Tatiana Arntgolts, Aleksandr Baluev, Agata Buzek, Sonia Bohosiewicz, Tomasz Kot, Adam Woronowicz
17.35 Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni; widowisko artystyczne
18.30 M jak miłość – odc. 1310
19.20 Baw się słowami – s. II (41); magazyn
19.30 Baw się słowami – s. II (42); magazyn
19.45 Dobranocka za oceanem – Pamiętnik Florki – Jeziorko, odc. 1
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Blondynka – odc. 58* (seria V, odc. 6) – Przyjaciele…
21.40 Uwaga – Premiera! – Fotograf – txt. str. 777 AD 107′; dramat; reż.:Waldemar Krzystek; wyk.:Tatiana Arntgolts, Aleksandr Baluev, Agata Buzek, Sonia Bohosiewicz, Tomasz Kot, Adam Woronowicz
23.40 Oczy w oczy – (60) Dariusz Malejonek
0.10 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.