05.11.2015 – 12.11.2015

PIĄTEK 06.11.2015
0:05 Świat się kręci – /408/
0:55 Przestrzenie grafiki; reportaż
1:30 Bajki Pana Bałagana
2:00 Pytanie na śniadanie
4:55 Polonia w Komie – (860)
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6:35 Wiadomości
6:50 Na sygnale – odc. 70
7:25 M jak miłość – odc. 1159
8:25 Determinator – odc. 1/13
9.20 Pejzaż bez Ciebie
10:15 Rozmowy poSzczególne
10:55 Załoga Eko – Na tropie tajemnic
11:20 Polonia w Komie – (860)
11:30 Teleexpress
11:55 KabareTOP
12:25 Przestrzenie grafiki; reportaż
12:55 Na sygnale – odc. 70
13:25 Cafe Historia – Obrzędy i rytuały
13:45 Dobranocka – STRASZNY FILM
14:00 Wiadomości
14:30 Sport
14:40 Pogoda
14:50 Na dobre i na złe – odc. 604
15.50 Polonia w Komie – (861)
16:05 Polonia 24
16:35 Halo Polonia; magazyn
17:40 Cztery noce z Anną, dramat
19.15 Bajki Pana Bałagana
19.45 Dobranocka  – Straszny film
20:00 Wiadomości
20:25 Sport
20:35 Pogoda
20:45 Na dobre i na złe – odc. 604
21:45 Na sygnale – odc. 70 „Sława”
22:9: Polonia w Komie – (861)
22:20 Polonia 24
22:50 Halo Polonia; magazyn
0.40 Las Story – odc. 11
0:05 Zakończenie dnia
SOBOTA 07.11.2015
0:05 Barwy szczęścia – odc. 1277
0:30 Barwy szczęścia – odc. 1278
1:00 Barwy szczęścia – odc. 1279
1:25 Barwy szczęścia – odc. 1280
2:00 Pytanie na śniadanie
5.20 Polonia 24
5.50 Halo Polonia; magazyn
6:50 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
7:10 Ojciec Mateusz – odc. 167
8:00 Na dobre i na złe – odc. 604
9:00 Paderewski. Człowiek czynu
9:20 Kulturalni PL – (270); magazyn
10:00 Słownik polsko@polski
10:30 Teleexpress
10:55 M jak miłość – odc. 1160
12:50 Tygodnik.pl; magazyn
13:45 Dobranocka – Kulfon
14:00 Wiadomości
14:25 Sport
14:35 Pogoda
14:45 Strażacy – odc. 5/9
15:40 Pamiętaj o mnie
16:05 Pożegnanie cesarzy; film TVP
17:15 Ósmy Plan Live in Alvernia
17:55 Skarby prowincji –  II odc. 18
18:15 Słownik polsko@polski
18:50 M jak miłość – odc. 1160
19.45 Dobranocka – Kulfon
20:00 Wiadomości
20:20 Sport
20:25 Pogoda
20:40 Strażacy – odc. 5/9:; serial TVP
21:50 Pożegnanie cesarzy; film TVP
23.00 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka
23.30 Tygodnik.pl; magazyn
0:20 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 08.11.2015
0:25 Paderewski. Człowiek czynu
1:9: Smaki polskie
1:30 Muszelki Wigier 2015
2:25 Polska z Miodkiem
2:35 Astronarium
3:05 Załoga Eko
3:35 Ziarno – Święta Jadwiga
4:05 Doktor Murek – odc. 3
5.15 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.35 Las Story – odc. 11
5.55 Między ziemią a niebem
6:00 Anioł Pański
6:15 Między ziemią a niebem
6:45 Pod Tatrami; cykl reportaży
6:55 Światowe Dni Młodzieży
7:00 Transmisja Mszy Świętej
8:25 Muszelki Wigier 2015
9:25 Okrasa łamie przepisy
9:50 Alchemia zdrowia i urody
10:05 Skarby prowincji –  II
10:25 Retromania
10:55 Tańczący z naturą
11:25 Polska z Miodkiem
11:30 Teleexpress
11:55 M jak miłość – odc. 1161
12:50 Racja stanu – (22)
13:25 Gwiazdy, hity, historie
13:35 Szlakiem miejsc niezwykłych
13:45 Dobranocka – Król Maciuś I
14:00 Wiadomości
14:25 Sport
14:35 Pogoda
14:45 Ranczo – odc. 113
15.40 Teatr Telewizji – Kordian cz. 2
17:35 Pamiętaj o mnie
17:55 Racja stanu – (22)
18:25 Gwiazdy, hity, historie
18:40 Polska z Miodkiem
18:50 M jak miłość – odc. 1161
19.45 Dobranocka – Król Maciuś I
20:00 Wiadomości
20:20 Sport
20:30 Pogoda
20:40 Ranczo – odc. 113
21:40 Teatr Telewizji – Kordian cz. 2
23.25 Pamiętaj o mnie
23.40 Tańczący z naturą
0:9: Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 09.11.2015
0.15 Racja stanu – (22)
0.45 Gwiazdy, hity, historie
1.05 Regiony z Historią
1.25 Sto minut wakacji – odc. 1
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: 8.05, 8.55, 9.40 Pogoda
4.55 Polonia w Komie – (861)
5.05 Tańczący z naturą
5.35 Tygodnik.pl; magazyn
6.25 Polska z Miodkiem
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1281
7.25 Ranczo – odc. 113
8.25 Teatr Telewizji – Kordian cz. 2
10.25 Naszaarmia.pl
10.55 Rezydencja – odc. 34
11.20 Polonia w Komie – (861)
11.30 Teleexpress
11.55 Kulturalni PL – (270); magazyn
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1281
13.25 Regiony z Historią
13.45 Dobranocka – Lis Leon
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Cisza nad rozlewiskiem
15.50 Polonia w Komie – (862)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 TOMASZ LIS NA ŻYWO
18.45 Rezydencja – odc. 34
19.15 Sto minut wakacji – odc. 1
19.45 Dobranocka – Lis Leon
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Cisza nad rozlewiskiem
21.35 Polonia w Komie – (862)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1281
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Sztuka życia – odc. 96
0.05 Zakończenie dnia
WTOREK 10.11.2015  
0.05 Świat się kręci – /410/
1.00 E – lementarz; magazyn
1.25 Żegnaj, Rockefeller – odc. 3
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia w Komie – (862)
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1282
7.25 Strażacy – odc. 5/10
8.20 TOMASZ LIS NA ŻYWO
9.15 Zapiski Łazęgi
9.25 Astronarium – (11)
10.00 Hala odlotów (s. V, odc. 7)
10.55 Rezydencja – odc. 35
11.20 Polonia w Komie – (862)
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem
11.53 Nożem i widelcem – odc. 58
12.05 Alchemia zdrowia i urody
12.20 Nie ma jak Polska – odc. 54
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1282
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Świat Pacyka
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 168
15.40 Polska z Miodkiem – (17)
15.50 Polonia w Komie – (863)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 Po latach niewoli wstaje Polska
18.45 Rezydencja – odc. 35
19.15 Żegnaj, Rockefeller – odc. 3
19.45 Dobranocka – Świat Pacyka
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 168
21.35 Polonia w Komie – (863)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1282
22.10 Polska z Miodkiem – (17)
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Regiony z Historią – Powiat Warszawski Zachodni – wieki średnie
23.55 Zapiski Łazęgi
0.05 Zakończenie dnia
ŚRODA 11.11.2015  
0.05 Świat się kręci – /411/
1.00 Znak Orła – odc. 5* – Wici 1318
1.40 Dzieje Mistrza Twardowskiego
3.25 Polska z Miodkiem
3.35 Polonia 24
4.05 Halo Polonia; magazyn
5.05 Barwy szczęścia – odc. 1283
5.40 Święto Niepodległości 2015
7.30 Cisza nad rozlewiskiem – 5/13
8.30 Po latach niewoli wstaje Polska
9.30 Śpiewnik Polaka
10.25 Nie tylko koń i szabla
10.55 Rezydencja – odc. 36
11.20 Polonia w Komie – (863)
11.30 Teleexpress
11.55 Okrasa łamie przepisy
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1283
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Pingwin Pik – Pok
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Egzamin z życia – odc. 45
15.50 Polonia w Komie – (864)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 Po prostu
18.45 Rezydencja – odc. 36
19.15 Znak Orła – odc. 5* – Wici 1318
19.45 Dobranocka – Pingwin Pik – Pok
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Egzamin z życia – odc. 45
21.35 Polonia w Komie – (864)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1283
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Wilnoteka; magazyn
23.55 Zapiski Łazęgi – Niecodzienne miejsca okolic Manowa
0.05 Zakończenie dnia
CZWARTEK 12.11.2015
0.05 Śpiewnik Polaka
1.05 Flesz historii – odc. 259
1.25 Awantura o Basię – odc. 1/12
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia w Komie – (864)
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1284
7.25 M jak miłość – odc. 1160
8.20 Egzamin z życia – odc. 45
9.15 Wilnoteka; magazyn
9.35 Program Tomasza Sekielskiego
10.20 Szlakiem miejsc niezwykłych
10.30 Do zobaczenia w Krakowie
10.55 Rezydencja – odc. 37
11.20 Polonia w Komie – (864)
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem
11.55 Makłowicz w podróży
12.25 Ród Lutosławskich
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1284
13.25 Pułkownik Kwiatkowski
13.45 Dobranocka – Dobromir
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.55 Determinator – odc. 2/13
15.50 Polonia w Komie – (865)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 Pitbull – odc. 31
18.30 Polska z Miodkiem
18.45 Rezydencja – odc. 37
19.15 Awantura o Basię – odc. 1/12
19.45 Dobranocka – Dobromir
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Determinator – odc. 2/13
21.35 Polonia w Komie – (865)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1284
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Ród Lutosławskich
0.00 Polska z Miodkiem
0.05 Zakończenie dnia

PIĄTEK 13.11.2015 TV Polonia
0.05 Świat się kręci – /412/; widowisko publicystyczne
0.55 Prawie sto lat w Warszawie
1.30 Bajki Pana Bałagana – Królewna Śmieszka; reż.:Bronisław Zeman, Andrzej Sperling
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: 8.05, 8.55, 9.40 Pogoda
4.55 Polonia w Komie – (865)
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 71 „Zabójczy pocałunek” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
7.25 M jak miłość – odc. 1161 –  txt. str. 777; serial TVP
8.25 Determinator – odc. 2/13 –  txt. str. 777; serial kryminalny TVP
9.20 Koncert S 1 – Marcin Nowakowski Live
10.20 Kocham Kino – magazyn filmowy Grażyny Torbickiej (7.11.2015)
10.55 Załoga Eko – Na tropie tajemnic przyrody – odc. 10 – Gorczańskie łąki; magazyn
11.20 Polonia w Komie – (865)
11.30 Teleexpress
11.55 KabareTOP czyli kabaretowa lista przebojów – (35); program rozrywkowy
12.25 Prawie sto lat w Warszawie
12.55 Na sygnale – odc. 71 „Zabójczy pocałunek” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
13.25 Cafe Historia – Bolączki reprywatyzacji; program publicystyczny
13.45 Dobranocka – Film pod strasznym tytułem – odc. 6; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 605 – „Nie flirtuję z mężatkami” –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
15.50 Polonia w Komie – (866)
16.05 Polonia 24
16.35 Halo Polonia; magazyn
17.40 Sztuczki –  txt. str. 777  91′; film obyczajowy kraj prod.Polska (2007); reż.:Andrzej Jakimowski; wyk.:Damian Ul, Ewelina Walendziak, Tomasz Sapryk, Rafał Guźniczak, Iwona Fornalczyk, Joanna Liszowska, Andrzej Golejewski, Grzegorz Stelmaszewski, Krzysztof Ławniczak, Roman Baranowicz
19.15 Bajki Pana Bałagana – Królewna Śmieszka; reż.:Bronisław Zeman, Andrzej Sperling
19.45 Dobranocka za oceanem – Film pod strasznym tytułem – odc. 6; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 605 – „Nie flirtuję z mężatkami”; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
21.45 Na sygnale – odc. 71 „Zabójczy pocałunek”; serial fabularyzowany TVP
22.10 Polonia w Komie – (866)
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Las Story – odc. 15; cykl reportaży
0.05 Zakończenie dnia

SOBOTA 14.11.2015 TV Polonia
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1281
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1282
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1283
1.25 Barwy szczęścia – odc. 1284
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: 8.05, 8.55, 9.40 Pogoda
5.20 Polonia 24
5.50 Halo Polonia; magazyn
6.50 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
7.10 Ojciec Mateusz – odc. 168 – Reportaż z domu (Ojciec Mateusz XIII odc. 8) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
8.00 Na dobre i na złe – odc. 605 – „Nie flirtuję z mężatkami” –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
9.00 Młodziutka staruszka  46′; dokument fabularyzowany; reż.:Henryk Jantos
10.00 Kulturalni PL – (271); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (282)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1162 –  txt. str. 777; serial TVP
12.50 Tygodnik.pl; magazyn
13.45 Dobranocka – Bardzo przygodowe podróże Kulfona – odc. 3 – Lekarstwo na przecieplenie; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Strażacy – odc. 6/10 –  txt. str. 777; serial TVP
15.40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.05 Tak, tak (Tak, tak) –  txt. str. 777  82′; komedia kraj prod.Polska, Francja (1991); reż.:Jacek Gąsiorowski; wyk.:Zbigniew Zamachowski, Julie Japhet, Monika Bolly, Piotr Machalica, Krystyna Tkacz, Małgorzata Potocka, Karina Szafrańska, Grzegorz Warchoł, Aleksandra Zawieruszanka, Andrzej Fedorowicz; Dla małoletnich od lat 16
17.55 Skarby prowincji – II odc. 20; cykl reportaży; 10.9
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (282)
18.50 M jak miłość – odc. 1162 –  txt. str. 777; serial TVP
19.45 Dobranocka za oceanem – Bardzo przygodowe podróże Kulfona – odc. 3 – Lekarstwo na przecieplenie; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.40 Strażacy – odc. 6/10; serial TVP
21.35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.55 Tak, tak (Tak, tak)  82′; komedia kraj prod.Polska, Francja (1991); reż.:Jacek Gąsiorowski; wyk.:Zbigniew Zamachowski, Julie Japhet, Monika Bolly, Piotr Machalica, Krystyna Tkacz, Małgorzata Potocka, Karina Szafrańska, Grzegorz Warchoł, Aleksandra Zawieruszanka, Andrzej Fedorowicz; Dla małoletnich od lat 16
23.35 Tygodnik.pl; magazyn
0.20 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 15.11.2015 TV Polonia
0.25 Młodziutka staruszka  46′; dokument fabularyzowany; reż.:Henryk Jantos
1.20 Smaki polskie – Ślimak z żeberek i szynka na szaro; magazyn kulinarny
1.40 Kabaretowa Noc Listopadowa 2015 – Maraton Niepodległości – (1) Do biegu – start!
2.40 Polska z Miodkiem – (19) Tychy
2.50 Astronarium – (11) – „Obserwatoria społeczne”; magazyn
3.20 Załoga Eko – Na tropie tajemnic przyrody – odc. 11 – Dzikie Bieszczady; magazyn
3.50 Ziarno – Fryderyk Chopin; magazyn
4.20 Doktor Murek – odc. 4 –  txt. str. 777; serial TVP
5.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.55 Między ziemią a niebem; magazyn
6.00 Anioł Pański; STEREO, 10.9, Transmisja
6.15 Między ziemią a niebem; magazyn
6.45 Pod Tatrami – „Odkrywanie Małopolski”; magazyn
6.55 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży – Kronika odc. 16
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z kościoła pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu; STEREO, 10.9, Transmisja
8.30 Kabaretowa Noc Listopadowa 2015 – Maraton Niepodległości – (1) Do biegu – start!
9.35 Okrasa łamie przepisy – Z ziemi włoskiej do Polski –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
10.05 Skarby prowincji – II odc. 20; cykl reportaży; 10.9
10.25 Retromania – /7/; magazyn muzyczny
10.55 Tańczący z naturą
11.25 Polska z Miodkiem
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1163 –  txt. str. 777; serial TVP
12.50 Racja stanu – (23)
13.25 Gwiazdy, hity, historie – Piosenki Jonasza Kofty; magazyn muzyczny
13.45 Dobranocka – Król Maciuś Pierwszy s. I – odc. 16 – W drogę na Togo – Pogo (ep. 16); serial animowany kraj prod.Francja, Polska (2002)
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Ranczo – odc. 114* (seria IX, odc. 10) – Zamrożony kapitał
15.40 Teatr Telewizji – O żonach złych i dobrych  93′; spektakl teatralny kraj prod.Polska (1992); reż.:Barbara Borys-Damięcka; wyk.:Agnieszka Kotulanka, Marian Opania, Alina Janowska, Gustaw Lutkiewicz, Edward Dziewoński, Ewa Błaszczyk, Marek Bargiełowski, Grażyna Barszczewska, Krzysztof Kowalewski, Witold Pyrkosz
17.20 Pod Tatrami –  „Odkrywanie Małopolski”; magazyn
17.35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
17.55 Racja stanu – (23)
18.25 Gwiazdy, hity, historie – Piosenki Jonasza Kofty; magazyn muzyczny
18.40 Polska z Miodkiem
18.50 M jak miłość – odc. 1163 –  txt. str. 777; serial TVP
19.45 Dobranocka za oceanem – Król Maciuś Pierwszy s. I – odc. 16 – W drogę na Togo – Pogo (ep. 16); serial animowany kraj prod.Francja, Polska (2002)
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Ranczo – odc. 114* (seria IX, odc. 10) – Zamrożony kapitał
21.30 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży – Kronika odc. 16
21.40 Teatr Telewizji – O żonach złych i dobrych  93′; spektakl teatralny kraj prod.Polska (1992); reż.:Barbara Borys-Damięcka; wyk.:Agnieszka Kotulanka, Marian Opania, Alina Janowska, Gustaw Lutkiewicz, Edward Dziewoński, Ewa Błaszczyk, Marek Bargiełowski, Grażyna Barszczewska, Krzysztof Kowalewski, Witold Pyrkosz
23.25 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
23.40 Tańczący z naturą
0.10 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.