04.08.2017 – 11.08.2017

PIĄTEK 04.08.2017
0.05 Cisza nad rozlewiskiem
0.55 Było, nie minęło – kronika
1.30 Domisie – program dla dzieci
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Krótka historia – (102)
5.05 Polonia 24
5.25 Halo Polonia; magazyn
6.00 Kroniki Igrzysk Polonijnych
6.15 Regiony z Historią
6.35 Wiadomości; STEREO
6.50 Pokój 107 – odc. 8/13
7.25 Siostry – odc. 1/13
8.20 Komisarz Alex – odc. 98
9.10 Pod Tatrami
9.25 Wiadomości
9.40 Eska Music Awards
10.45 Baw się słowami – /19/
10.55 Domisie – program dla dzieci
11.20 Krótka historia – (180)
11.30 Teleexpress
11.55 Polski grill – /4/; magazyn
12.25 Było, nie minęło
12.55 Pokój 107 – odc. 8/13
13.25 Flesz historii – odc. 349
13.45 Dobranocka – Wnuczek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Tour de Pologne – kronika
14.40 Pogoda
14.45 Wiedźmin – odc. 8/13
15.45 Polonia 24
16.05 Halo Polonia; magazyn
16.45 Kroniki Igrzysk Polonijnych
17.00 Wieczór Mistrzów
17.50 Dzika Polska
18.20 Polski grill – /4/; magazyn
18.50 Magazyn z Ameryki – /12/
19.10 Domisie – program dla dzieci
19.40 Dobranocka – Wnuczek
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Tour de Pologne – kronika
20.37 Pogoda
20.40 Wiedźmin – odc. 8/13
21.40 Pokój 107 – odc. 8/13
22.15 Polonia 24
22.30 Halo Polonia; magazyn
23.10 Kroniki Igrzysk Polonijnych 23.35 Przepis dnia – /202/
SOBOTA 05.08.2017
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1639
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1640
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1641
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1642
1.30 Pytanie na śniadanie
4.40 Polonia 24
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.35 Kroniki Igrzysk Polonijnych
5.50 Z Andrusem po Galicji – Jasło
6.20 Wolna sobota – film TVP
7.10 Wiedźmin – odc. 8/13
8.05 Rodzina sama w domu – (8)
8.55 Okrasa łamie przepisy
9.30 Błękitne wakacje; magazyn
10.00 Kulturalni PL – (363); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 Siostry – odc. 2/13 – Karolek
12.50 Marta Lipińska – bez tajemnic
13.40 Dobranocka – Marceli Szpak
13.50 Cała Polska Czyta dzieciom
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Noce i dnie – odc. 10/12
15.50 Kroniki Igrzysk Polonijnych
16.05 Wyrok na Franciszka Kłosa
17.50 program rozrywkowy
18.15 Słownik polsko@polski
18.50 Siostry – odc. 2/13 – Karolek
19.45 Dobranocka – Marceli Szpak
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Noce i dnie – odc. 10/12
21.45 Kroniki Igrzysk Polonijnych
22.00 Wyrok na Franciszka Kłosa
NIEDZIELA 06.08.2017
0.10 Królowa Bona – odc. 7
1.15 Saga rodów – Ród Lothów
1.40 Detektyw powstania; reportaż
2.15 Magazyn z Ameryki – /12/
2.35 Baśnie i bajki polskie – odc. 6
2.50 Teleranek – odc. 29
3.20 Ziarno – Camino de Santiago
3.50 Baw się słowami – /20/
4.00 W Krainie Baśni – odc. 8
4.30 Sto minut wakacji – odc. 2
5.00 Sto minut wakacji – odc. 3
5.30 Kroniki Igrzysk Polonijnych
5.40 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.40 Królowa Bona – odc. 7
9.45 Herbatka z kabaretem – (21)
10.15 Turystyczna Jazda
10.30 Rodzinka.pl – odc. 145
11.00 Rodzinka.pl – odc. 146
11.25 Polska z Miodkiem – (119)
11.30 Teleexpress
11.55 Siostry odc.3/13
12.50 Oczy w oczy – (30) Anna Seniuk
13.25 Baw się słowami – /20/
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki
13.50 Cała Polska Czyta dzieciom
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Wiedźmy – odc. 10/13
15.40 Skazany na bluesa – dramat
17.25 Herbatka z kabaretem
17.55 Zakochaj się w Polsce – odc. 43
18.30 Siostry odc.3/13
19.20 Baw się słowami – /20/
19.25 Baw się słowami – /21/
19.45 Dobranocka – Baśnie i bajki
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Wiedźmy – odc. 10/13
21.35 Oczy w oczy – (30) Anna Seniuk
22.15 Skazany na bluesa – dramat
PONIEDZIAŁEK 07.08.2017
0.15 Polski grill – /4/
0.50 Nad Niemnem – Magazyn
1.20 Moliki książkowe – odc. 15
1.30 SUPEŁKOWE ABC – odc. 47
w tym: Panorama i Pogoda
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Kulturalni PL – (363)
5.55 Podróże z historią – odc. 28
6.25 Krótka historia – (180)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1643
7.25 Wiedźmy – odc. 10/13
8.20 Oczy w oczy – (30) Anna Seniuk
8.50 Milionerka
9.25 Wiadomości
9.40 Powstanie Warszawskie – odc. 7
9.55 Baron24 – odc. 12
10.30 Do przerwy 0:1 – odc 6/
11.00 Mój zwierzyniec – odc. 9
11.10 Podwodne ABC – Odc. 17
11.20 Krótka historia – (234)
11.30 Teleexpress
11.55 Ukryte skarby – Rośliny biblijne
12.20 Podróże z historią – odc. 28
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1643
13.25 Nad Niemnem – Magazyn
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.40 Przeprowadzki – odc. 7/10
15.35 Powstanie Warszawskie; odc. 7
15.45 Polonia 24
16.05 Halo Polonia
16.45 Muzeum KL Auschwitz
17.55 Dzika Polska – Żeruj z Marcinem
18.20 Baron24 – odc. 12
18.50 Do przerwy 0:1 – odc 6/7
19.20 SUPEŁKOWE ABC – odc. 47
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.30 Krótka historia – (234)
20.40 Przeprowadzki – odc. 7/10
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1643
22.05 Powstanie Warszawskie; odc. 7
22.15 Polonia 24
22.30 Halo Polonia
23.10 Flesz historii – odc. 350
23.25 Dzika Polska – Żeruj z Marcinem
23.50 Nożem i widelcem – odc. 165
WTOREK 08.08.2017
0.05 Rodzina sama w domu
0.55 Zakochaj się w Polsce – odc. 43
1.30 W Krainie Baśni – odc. 9
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.25 Halo Polonia
6.00 Pożyteczni.pl
6.25 Krótka historia – (234)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1644
7.25 Noce i dnie – odc. 10/12
8.25 Muzeum KL Auschwitz
9.30 Wiadomości
9.45 Powstanie Warszawskie; odc. 8
9.55 Baron24 – odc. 13
10.30 Do przerwy 0:1 – odc 7/7
11.00 Moliki książkowe – odc. 15
11.20 Krótka historia – (203)
11.30 Teleexpress
11.55 Błękitne wakacje – magazyn
12.20 Szlakiem Kolberga
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1644
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Lis Leon
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Ojciec Mateusz – odc. 164
15.45 Polonia 24
16.05 Halo Polonia
16.50 14. Przegląd Piosenki Aktorskiej
17.45 Dzika Polska
18.15 Baron24 – odc. 13
18.40 Powstanie Warszawskie; odc. 8
18.50 Do przerwy 0:1 – odc 7/7
19.20 W Krainie Baśni – odc. 9
19.45 Dobranocka – Lis Leon
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Ojciec Mateusz – odc. 164
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1644
22.05 Krótka historia – (203)
22.15 Polonia 24
22.35 Halo Polonia
23.10 Nad Niemnem – Magazyn
23.25 Dzika Polsk
23.50 Smaki polskie – Polędwiczki
ŚRODA 09.08.2017
0.05 Przybliżenie – (5) B. Wildstein
1.05 Luteranie na świecie
1.30 Petersburski Music Show
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.25 Halo Polonia
6.05 Błękitne wakacje – magazyn
6.25 Krótka historia – (203)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1645
7.25 Przeprowadzki – odc. 7/10
8.25 Marta Lipińska – bez tajemnic
9.10 Powstanie Warszawskie; odc. 9
9.25 Wiadomości
9.40 Nasze Beskidy; magazyn
9.55 Baron24 – odc. 14 „Święto kina”
10.30 Podróż za jeden uśmiech – 1/7
11.00 Margolcia i Miś zapraszają dziś
11.20 Krótka historia – (215) Hiroszima
11.30 Teleexpress
11.55 Przez granice – Zlate Hory
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1645
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Proszę słonia
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Mała Moskwa – odc. 2/4
15.45 Polonia 24
16.05 Halo Polonia
16.45 Przybliżenie – B. Wildstein
17.45 Dzika Polska
18.15 Baron24 – odc. 14 „Święto kina”
18.45 Podróż za jeden uśmiech 1/7
19.15 Petersburski Music Show
19.45 Dobranocka – Proszę słonia
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Mała Moskwa – odc. 2/4
21.30 Powstanie Warszawskie; odc. 9
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1645
22.15 Polonia 24
22.30 Halo Polonia
23.10 Wilnoteka; magazyn
23.25 Dzika Polska
23.50 Krótka historia – (215) Hiroszima
23.55 Przepis dnia – /204/
CZWARTEK 10.08.2017
0.05 Cisza nad rozlewiskiem – 9/13
1.00 Studio Wschód
1.35 Załoga Eko – odc. 14
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Krótka historia – (215) Hiroszima
5.05 Polonia 24
5.25 Halo Polonia
6.05 Przez granice – Zlate Hory
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1646
7.25 Siostry – odc. 2/13 – Karolek
8.20 Mała Moskwa – odc. 2/4
9.10 Powstanie Warszawskie
9.25 Wiadomości
9.40 Wilnoteka; magazyn
9.55 Baron24 – odc. 15
10.30 Podróż za jeden uśmiech – 2/7
11.00 Borówka skrzat wyrusza w świat
11.20 Krótka historia – Herbert Hoover
11.30 Teleexpress
12.00 Barwy szczęścia – odc. 1646
12.30 Magazyn z Wysp – /12/
12.50 Dobranocka – Kulfon
13.00 Msza Święta
14.15 Wiadomości
14.45 Sport
14.50 Pogoda
14.55 Komisarz Alex – odc. 99
15.45 Polonia 24
16.05 Halo Polonia
16.45 Eska Music Awards
17.50 Dzika Polska
18.15 Baron24 – odc. 15
18.45 Podróż za jeden uśmiech – 2/7
19.20 Załoga Eko
19.45 Dobranocka – Kulfon
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Komisarz Alex – odc. 99
21.25 Krótka historia – Herbert Hoover
21.30 Powstanie Warszawskie
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1646
22.15 Polonia 24
22.30 Halo Polonia
23.10 Magazyn z Wysp – /12/
23.25 Dzika Polska
23.50 Zapiski Łazęgi – Biały bór
23.55 Przepis dnia – /206/

PIĄTEK 11.08.2017
0.05 Cisza nad rozlewiskiem
0.55 Było, nie minęło – kronika
1.30 Domisie
2.00 Pytanie na śniadanie
4.45 Powstanie Warszawskie
4.55 Krótka historia – Herbert Hoover
5.05 Polonia 24
5.25 Halo Polonia
6.05 Szlakiem Kolberga
6.35 Wiadomości
6.50 Pokój 107 – odc. 9/13
7.25 Siostry – odc. 3/13
8.20 Komisarz Alex – odc. 99
9.10 Pod Tatrami – Wspomnienie
9.25 Wiadomości
9.35 Eska Music Awards
10.45 Baw się słowami – /21/
10.55 Domisie – Dziura w spodniach
11.20 Krótka historia – (198)
11.30 Teleexpress
11.55 Polski grill – /5/
12.25 Było, nie minęło – kronika
12.55 Pokój 107 – odc. 9/13
13.25 Flesz historii – odc. 350
13.45 Dobranocka – Wnuczek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Wiedźmin – odc. 9/13
15.45 Polonia 24
16.05 Halo Polonia
16.50 Złote przeboje Marka Grechuty
17.45 Dzika Polska – Pustułki
18.10 Powstanie Warszawskie
18.20 Polski grill – /5/
18.50 Magazyn z Wysp – /12/
19.10 Domisie – Dziura w spodniach
19.40 Dobranocka – Wnuczek
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Wiedźmin – odc. 9/13
21.30 Krótka historia – (198)
21.40 Pokój 107 – odc. 9/13
22.05 Powstanie Warszawskie
22.15 Polonia 24
22.35 Halo Polonia
23.10 Dzika Polska – Pustułki
SOBOTA 12.08.2017
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1643
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1644
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1645
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1646
1.30 Pytanie na śniadanie
4.40 Powstanie Warszawskie d
4.50 Polonia 24
5.10 Halo Polonia
5.45 Z Andrusem po Galicji – Przemyśl
6.15 Ojciec Mateusz – odc. 164
7.10 Wiedźmin – odc. 9/13
8.05 Kabaretowe Hity – 2014 roku (6)
8.45 Powstanie Warszawskie
8.55 Okrasa łamie przepisy
9.30 Błękitne wakacje – magazyn żeglarski
10.00 Kulturalni PL – (364)
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (343)
11.30 Teleexpress
11.55 Siostry – odc. 4/13 – Muzyka i gwiazdy
12.50 Złote przeboje Marka Grechuty
13.45 Dobranocka – Marceli Szpak dziwi się światu – Pora korali; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Noce i dnie – odc. 11/12 – U schyłku dnia
15.50 Umarłem, aby żyć – txt. str. 777 83′; dramat wojenny; reż.:Stanisław Jędryka; wyk.:Zygmunt Hubner, Halina Łabonarska, Marek Walczewski, Wojciech Wysocki, Jerzy Zass, Anna Ciepielewska, Joanna Jedryka, Ryszarda Hanin
17.25 Ziharon – koncert pamięci Żydów Lublina; transmisja
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (343)
18.50 Siostry – odc. 4/13 – Muzyka i gwiazdy
19.45 Dobranocka za oceanem – Marceli Szpak dziwi się światu – Pora korali; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Noce i dnie – odc. 11/12 – U schyłku dnia
21.45 Umarłem, aby żyć – txt. str. 777 83′; dramat wojenny; reż.:Stanisław Jędryka; wyk.:Zygmunt Hubner, Halina Łabonarska, Marek Walczewski, Wojciech Wysocki, Jerzy Zass, Anna Ciepielewska, Joanna Jedryka, Ryszarda Hanin
23.15 Ziharon – koncert pamięci Żydów Lublina; transmisja
0.00 Powstanie Warszawskie dzień po dniu

NIEDZIELA 13.08.2017
0.15 Królowa Bona – odc. 8
1.15 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii – Pomniki historii – Bochnia; reportaż
1.25 Saga rodów – Ród Duchowskich
1.50 Milionerka
2.20 Magazyn z Wysp – /12/ (Magazyn z Wysp); magazyn kraj prod.Wielka Brytania (2017)
2.40 Baśnie i bajki polskie – odc. 7 – O kowalu i diable – txt. str. 777; film animowany
2.55 Teleranek – odc. 33
3.25 Ziarno – Stulecie objawień w Fatimie
3.55 Baw się słowami – /22/ Zwierzęta w zoo
4.05 Baw się słowami – /23/ Co lubisz robić?
4.20 W Krainie Baśni – odc. 9 Królowa Bałtyku
4.40 Sto minut wakacji – odc. 4
5.10 Sto minut wakacji – odc. 5
5.35 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański (Anioł Pański) kraj prod.Watykan (2017), Transmisja
6.15 Między ziemią a niebem
7.00 Transmisja Mszy Świętej, Transmisja
8.20 Turystyczna Jazda – odc. 68 Tatabanya i Będzin; Dla małoletnich od lat 12; Poznamy turystyczne atrakcje dwóch miast partnerskich, które łączy górnicza przeszłość: Będzina i węgierskiej Tatabanyi. Dowiemy się, jak powstało miasto Tatabanya oraz jak aktywnie można spędzić czas w Będzinie.
8.40 Królowa Bona – odc. 8
9.45 Herbatka z kabaretem – (4); program rozrywkowy
10.20 Powstanie Warszawskie dzień po dniu
10.30 Rodzinka.pl – odc. 147 „Milcząca większość” sezon 6
11.00 Rodzinka.pl – odc. 148 „Święty spokój nie istnieje” sezon 6
11.30 Teleexpress
11.55 Siostry – odc. 5/13 – Rodzicielski zakaz
12.50 Oczy w oczy – (31) Janusz Józefowicz
13.25 Baw się słowami – /22/ Zwierzęta w zoo
13.40 Dobranocka – Baśnie i bajki polskie – odc. 18 – Złota jabłoń – txt. str. 777; film animowany
13.50 Dobranocka – Cała Polska Czyta dzieciom – Zabawy na łące; widowisko kameralne
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Wiedźmy – odc. 11/13 – Lokal numer 13
15.40 Cudze szczęście – txt. str. 777 88′; film obyczajowy; reż.:Mirosław Bork; wyk.:Danuta Stenka, Susanne Luning, Maciej Robakiewicz, Oliver Stritzel, Jan Machulski
17.20 Herbatka z kabaretem – (4); program rozrywkowy
17.55 Zakochaj się w Polsce – odc. 4 Zamek w Baranowie Sandomierskim
18.30 Siostry – odc. 5/13 – Rodzicielski zakaz
19.20 Baw się słowami – /22/ Zwierzęta w zoo
19.30 Baw się słowami – /23/ Co lubisz robić?
19.45 Dobranocka za oceanem – Baśnie i bajki polskie – odc. 18 – Złota jabłoń – txt. str. 777; film animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.40 Wiedźmy – odc. 11/13 – Lokal numer 13
21.35 Oczy w oczy – (31) Janusz Józefowicz
22.15 Cudze szczęście – txt. str. 777 88′; film obyczajowy; reż.:Mirosław Bork; wyk.:Danuta Stenka, Susanne Luning, Maciej Robakiewicz, Oliver Stritzel, Jan Machulski
23.45 Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.