03.03.2017 – 09.03.2017

PIĄTEK 03.03.2017
0.05 Miłość nad rozlewiskiem – 3/13
1.00 Było, nie minęło
1.30 Domisie – odc. 328
2.00 Pytanie na śniadanie
4.45 Panorama
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii – (39)
5.40 Halo Polonia
6.25 Krótka historia – (208)
6.35 Wiadomości; STEREO
6.50 Na sygnale – odc. 123 „Kły”
7.25 M jak miłość – odc. 1272
8.25 Komisarz Alex – odc. 89
9.25 Wiadomości
9.40 Warto rozmawiać
10.45 Moliki książkowe – odc. 4
10.55 Domisie – odc. 328
11.20 Krótka historia – (209)
11.30 Teleexpress
11.50 Centralny Okręg Przemysłowy
12.25 Było, nie minęło
12.55 Na sygnale – odc. 123 „Kły”
13.25 Wolny Ekran – (41)
13.45 Dobranocka – Dobromir
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 658
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (40)
16.25 Halo Polonia
17.20 Pięknie żyć
18.20 Centralny Okręg Przemysłowy
18.50 Las bliżej nas
19.15 Domisie – odc. 328
19.45 Dobranocka  –  Dobromir
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 658
21.45 Na sygnale – odc. 123 „Kły”
22.10 Krótka historia – (209)
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (40)
22.55 Halo Polonia
23.40 Zakończenie dnia
SOBOTA 04.03.2017
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1552
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1553
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1554
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1555
1.30 Pytanie na śniadanie
4.45 Polonia 24
5.05 Rozmowa Polonii – (40)
5.20 Halo Polonia
6.10 Ojciec Mateusz – odc. 156
7.05 Na dobre i na złe – odc. 658
8.00 Pięknie żyć  55
9.05 Okrasa łamie przepisy
9.30 Domy przyszłości – 1; reportaż
10.00 Kulturalni PL – (341)
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1273
12.50 Mów mi Mistrzu – (8)
13.45 Dobranocka – Podróże
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Strażacy – odc. 18
15.45 Mistrz  109′; dramat
17.45 Tylko hity! Opole2012 – odc. 1
18.15 Słownik polsko@polski
18.50 M jak miłość – odc. 1273
19.45 Dobranocka – Podróże
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Strażacy – odc. 18
21.35 Mistrz  109′; dramat
23.45 Mów mi Mistrzu – (8); widowisko
0.30 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 05.03.2017
0.35 Pięknie żyć  55′
1.40 Saga rodów
2.05 Pamięć Polski. II edycja; film
2.35 Magazyn z Ameryki
2.55 Wolny Ekran – (42)
3.10 Polska z Miodkiem – (92)
3.20 Niedziela Wielkiego Postu
3.50 Baw się słowami
4.00 Baw się słowami
4.15 Petersburski Music Show – 32
4.50 W piątą stronę świata – odc. 2/8
5.50 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.20 Turystyczna jazda – Kostaryka 2
8.40 Kino retro – Ada, to nie wypada!
10.30 Rodzinka.pl – odc. 101
11.00 Rodzinka.pl – odc. 102
11.25 Polska z Miodkiem – (92) Nisko
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1274
12.50 Oczy w oczy – (39)
13.25 Baw się słowami
13.40 Dobranocka – Powrót do Zatoki
13.50 Czytanie przed spaniem
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Blondynka – odc. 40
15.45 E = MC2  93′; komedia
17.30 Nagród im. Jana Rodowicza
18.30 M jak miłość – odc. 1274
19.20 Baw się słowami
19.30 Baw się słowami
19.45 Dobranocka – Powrót do Zatoki
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Blondynka – odc. 40
21.40 Oczy w oczy – (39)
22.20 E = MC2  93′; komedia
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 06.03.2017
0.15 Centralny Okręg Przemysłowy
0.50 Nad Niemnem – Magazyn
1.15 Moliki książkowe – odc. 11
1.30 SUPEŁKOWE ABC – odc. 26
2.00 Pytanie na śniadanie
4.45 Panorama
5.00 Podróże z historią – odc. 21
5.35 Mów mi Mistrzu – (8)
6.25 Krótka historia – (209)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1556
7.25 Blondynka – odc. 40
8.20 Oczy w oczy – (39)
8.50 Dzień dobry dziś; reportaż
9.25 Wiadomości
9.40 Medycyna i Ty – Oiom
9.55 Sonda 2 – (26)
10.30 Galeria – odc. 174
10.55 SUPEŁKOWE ABC – odc. 26
11.20 Krótka historia – (210)
11.30 Teleexpress
11.55 Kulturalni PL – (341); magazyn
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1556
13.25 Nad Niemnem – Magazyn
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 O mnie się nie martw – s. IV
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (41)
16.25 Halo Polonia; magazyn
17.15 Już nie zapomnisz mnie
18.15 Sonda 2 – (26)
18.45 Galeria – odc. 174
19.15 SUPEŁKOWE ABC – odc. 26
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
19.50 Dobranocka – Polska Czyta
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 O mnie się nie martw – s. IV
21.35 Krótka historia – (210)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1556
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (41)
22.55 Halo Polonia; magazyn
23.35 Wolny Ekran – (42); magazyn
23.50 Medycyna i Ty – Oiom
0.00 Zakończenie dnia
WTOREK 07.03.2017
0.05 Miłość nad rozlewiskiem – 4/13
0.55 Zakochaj się w Polsce – Odc. 19
1.30 W Krainie Baśni – odc. 1
1.45 Notatnik przyrodniczy
2.00 Pytanie na śniadanie
4.45 Panorama
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (210)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1557
7.25 Strażacy – odc. 18
8.20 Już nie zapomnisz mnie
9.25 Wiadomości
9.40 Smaki polskie
9.55 Sonda 2 – (23)
10.30 Galeria – odc. 175
10.55 W Krainie Baśni – odc. 1
11.20 Krótka historia – (211)
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem – (93)
11.55 Koncert „Zielono mi”.
12.40 Pod Tatrami
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1557
13.25 Flesz historii – odc. 328
13.45 Dobranocka – Kot Filemon
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 157
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (42)
16.25 Halo Polonia; magazyn
17.15 Dzień dobry dziś; reportaż
17.45 Ktokolwiek widział…
18.15 Sonda 2 – (23)
18.45 Galeria – odc. 175
19.10 Polska z Miodkiem – (93)
19.15 W Krainie Baśni – odc. 1
19.45 Dobranocka – Kot Filemon
19.50 Dobranocka – Polska Czyta
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 157
21.35 Krótka historia – (211)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1557
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (42)
22.55 Halo Polonia; magazyn
23.40 Nad Niemnem – Magazyn
23.55 Przepis dnia – /140/; magazyn
0.00 Zakończenie dnia
ŚRODA 08.03.2017
0.05 Miłość nad rozlewiskiem
1.00 Rośnij; reportaż
1.30 ABC wszystko wie – odc. 52
1.40 Mój zwierzyniec – odc. 17
2.00 Pytanie na śniadanie
4.45 Panorama
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii – (42)
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (211)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1558
7.25 O mnie się nie martw – s. IV
8.20 Marcowa gra.
9.25 Wiadomości
9.40 Las bliżej nas; magazyn
9.55 Domy przyszłości – 1
10.30 Kopciuszek – odc. 1  serial
10.55 Moliki książkowe – odc. 9
11.05 Mój zwierzyniec – odc. 17
11.20 Krótka historia – (212)
11.30 Teleexpress
11.55 Kronika regionu – Zaolzie
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1558
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Przygódy Ćwirka
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Artyści – odc. 1 – serial TVP
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (43)
16.25 Halo Polonia; magazyn
17.15 Marcowa gra.
18.10 Studio Wschód;
18.45 Kopciuszek – odc. 1 – serial
19.15 ABC wszystko wie – odc. 52
19.25 Mój zwierzyniec – odc. 17
19.45 Dobranocka – Przygódy Ćwirka
19.50 Dobranocka – Polska Czyta
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Artyści – odc. 1 – serial TVP
21.35 Krótka historia – (212)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1558
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (43)
22.55 Halo Polonia; magazyn
23.40 Wilnoteka ; magazyn
23.55 Przepis dnia – /141/; magazyn
0.00 Zakończenie dnia
CZWARTEK 09.03.2017
0.05 Miłość nad rozlewiskiem – 6/13
1.00 Studio Wschód
1.35 Przyjaciele lasu
1.45 Kaktus i Mały  serial animowany
2.00 Pytanie na śniadanie
4.45 Panorama
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii – (43)
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (212)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1559
7.25 M jak miłość – odc. 1273
8.25 Duch w dom – odc. 1/8
9.15 Szlakiem miejsc niezwykłych
9.25 Wiadomości
9.40 Wilnoteka; magazyn
9.55 Jak to działa – Windy
10.30 Kopciuszek – odc. 2
11.00 Przyjaciele lasu
11.10 Kaktus i Mały
11.20 Krótka historia – (213)
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem – (94)
11.55 Naszaarmia.pl – odc. 254
12.20 Podróże z historią – odc. 21
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1559
13.25 Magazyn z Wielkiej Brytanii
13.45 Dobranocka – Świat Pacyka
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Komisarz Alex – odc. 90
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii
16.25 Halo Polonia; magazyn
17.10 Magazyn śledczy Anity Gargas
17.40 Warto rozmawiać
18.45 Kopciuszek – odc. 2
19.10 Polska z Miodkiem – (94)
19.20 Przyjaciele lasu
19.30 Kaktus i Mały
19.45 Dobranocka  – Świat Pacyka
19.50 Dobranocka – Polska Czyta
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Komisarz Alex – odc. 90
21.35 Krótka historia – (213)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1559
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (44)
22.55 Halo Polonia; magazyn
23.40 Magazyn z Wielkiej Brytanii
23.55 Przepis dnia – /142/; magazyn
0.00 Zakończenie dnia
PIĄTEK 10.03.2017
0.05 Miłość nad rozlewiskiem
0.55 Magazyn śledczy Anity Gargas
1.30 Domisie – odc. 329 Żaby
2.00 Pytanie na śniadanie
4.45 Panorama
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii – (44)
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (213)
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 124
7.25 M jak miłość – odc. 1274
8.25 Komisarz Alex – odc. 90
9.25 Wiadomości
9.40 Warto rozmawiać
10.45 Baw się słowami
10.55 Domisie – odc. 329 Żaby
11.20 Krótka historia – (214)
11.30 Teleexpress
11.50 Racja stanu – (65)
12.20 Na sygnale – odc. 124
12.45 Dobranocka – Dobromir
13.00 Msza Święta
14.15 Wiadomości
14.45 Sport
14.55 Pogoda
15.00 Na dobre i na złe – odc. 659
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (45)
16.25 Halo Polonia; magazyn
17.20 Sting i Anna Maria Jopek
18.25 Racja stanu – (65)
18.55 Las bliżej nas – odc. 55
19.15 Domisie – odc. 329 Żab
19.45 Dobranocka – Dobromir
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.40 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 659
21.45 Na sygnale – odc. 124
22.10 Krótka historia – (214)
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii
22.55 Halo Polonia; magazyn
23.40 Zakończenie dnia

SOBOTA 11.03.2017
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1556
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1557
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1558
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1559
1.30 Pytanie na śniadanie – w tym Pogoda
4.45 Polonia 24
5.05 Rozmowa Polonii – (45); rozmowa
5.20 Halo Polonia; magazyn
6.10 Ojciec Mateusz – odc. 157 – Medalion (Ojciec Mateusz XII odc. 10) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP
7.05 Na dobre i na złe – odc. 659 – Życie za życie
8.05 O! Polskie Przeboje; program muzyczny
9.00 Okrasa łamie przepisy – Potrawy pięknie podane –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
9.30 Domy przyszłości – 2 –  txt. str. 777; reportaż
10.00 Kulturalni PL – (342); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (340)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1275
12.50 Projekt Grechuta – Kultura Przede Wszystkim (bis); koncert
13.40 Dobranocka – Podróże na burzowej chmurze – Słoma Wasylika, odc. 11 –  AD; serial animowany
13.50 Dobranocka – Cała Polska Czyta dzieciom – Strych; widowisko kameralne
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Strażacy – odc. 19 (seria II, odc. 9) – Ojciec i syn
15.45 Wygrany (Winner, The) –  txt. str. 777  111′; film obyczajowy kraj prod.USA, POLSKA (2011); reż.:Wiesław Saniewski; wyk.:Paweł Szajda, Janusz Gajos, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Śmiechowicz
17.45 Śpiewamy Kaczmarskiego; reportaż
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (340)
18.50 M jak miłość – odc. 1275
19.45 Dobranocka za oceanem – Podróże na burzowej chmurze – Słoma Wasylika, odc. 11 –  AD; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Strażacy – odc. 19 (seria II, odc. 9) – Ojciec i syn
21.40 Kocham Cię, Polsko! – odc. (1); zabawa quizowa
23.15 Sting i Anna Maria Jopek – Gala telewizyjna; koncert

NIEDZIELA 12.03.2017
0.40 O! Polskie Przeboje; program muzyczny
1.
35 Saga rodów – Ród Radowickich; magazyn
2.00 Dzień dobry dziś; reportaż
2.35 Magazyn z Wielkiej Brytanii
2.55 Wolny Ekran – (43); magazyn
3.10 Polska z Miodkiem – (95) Prudnik, Głubczyce Niemodlin; felieton
3.20 Ziarno – Camino de Santiago; magazyn
3.50 Baw się słowami
4.00 Baw się słowami
4.15 Petersburski Music Show – odc. 54; program muzyczny
4.50 W piątą stronę świata – odc. 3/8 – Paczka z wybrzeża
5.45 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
6.50 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii – Warszawskie Filtry; reportaż
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szczecinie; STEREO, 10.9, Transmisja
8.25 Turystyczna jazda – Gorlice i Sękowa; STEREO, 10.9, Dla małoletnich od lat 12; Sprawdzimy bazę narciarską w rejonie Beskidu Gorlickiego, ze szczególnym uwzględnieniem nart biegowych… Dowiemy się także, gdzie zapłonęła pierwsza uliczna lampa naftowa.
8.40 Kino retro – Dziewczyna szuka miłości  73′; film obyczajowy kraj prod.POLSKA (1938); reż.:Romuald Gantkowski, Romuald Gantkowski; wyk.:Jan Kurnakowicz, Tamara Wiszniewska, Mieczysław Cybulski, Kazimierz Szubert, Józef Orwid, Maria Chmurkowska, Franciszek Dominiak, Mieczysław Milecki, Jan Ciecierski
10.30 Rodzinka.pl – odc. 103 „Czas na zmiany”
11.00 Rodzinka.pl – odc. 104 „Wiek mentalny kontra wiek fizyczny”
11.25 Polska z Miodkiem – (95) Prudnik, Głubczyce Niemodlin; felieton
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1276
12.50 Oczy w oczy – (40)
13.25 Baw się słowami
13.40 Dobranocka – Powrót do Wiklinowej Zatoki – odc. 3/7 – Znowu razem; serial animowany
13.50 Cała Polska Czyta dzieciom – Sznurówki; widowisko kameralne
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Blondynka – odc. 41* (seria IV, odc. 2) – Nocne rozmowy
15.45 Kocham Cię, Polsko! – odc. (1); zabawa quizowa
17.20 Kobieta nie jedno ma imię
18.15 Polska z Miodkiem – (95) Prudnik, Głubczyce Niemodlin; felieton
18.30 M jak miłość – odc. 1276
19.20 Baw się słowami
19.30 Baw się słowami
19.45 Dobranocka za oceanem – Powrót do Wiklinowej Zatoki – odc. 3/7 – Znowu razem; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Blondynka – odc. 41* (seria IV, odc. 2) – Nocne rozmowy
21.40 Oczy w oczy – (40)
22.20 Wygrany (Winner, The) –  txt. str. 777; film obyczajowy kraj prod.USA, POLSKA (2011)
0.10 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.