01.04.2016 – 07.04.2016

PIĄTEK 01.04.2016
0.05 Świat się kręci
0.55 Było, nie minęło
1.30 Między nami bocianami – odc. 13
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Krótka historia – (24); felieton
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 89
7.25 M jak miłość – odc. 1201
8.25 Prokurator – odc. 7/10
9.15 Rozmowy poSzczególne
9.55 Chodzi o pieniądze
10.50 A la show – – Maria Sadowska
11.20 Krótka historia – (25); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 KabareTOP
12.25 Było, nie minęło
12.55 Na sygnale – odc. 89
13.25 Przygody Smoka Pola
13.45 Dobranocka – Bolek i Lolek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 624
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.25 Kocham Cię, Polsko! – odc. (4)
19.00 Przyjaciele lasu – odc. 24
19.15 Między nami bocianami – 13
19.45 Dobranocka – Bolek i Lolek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 624
21.45 Na sygnale – odc. 89
22.10 Krótka historia – (25); felieton
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Zakończenie dnia
SOBOTA 02.04.2016
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1361
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1362
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1363
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1364
1.30 Pytanie na śniadanie
4.30 Szlakiem miejsc niezwykłych
4.50 Polonia 24
5.20 Halo Polonia; magazyn
6.20 Ojciec Mateusz – odc. 174
7.15 Na dobre i na złe – odc. 624
8.20 Kocham Cię, Polsko! – odc. (4)
10.00 Kulturalni PL – (291); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1202
12.50 Z drugiej strony – (4)
13.45 Dobranocka – Baśnie i bajki
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Siedlisko – odc. 3/9
15.45 Legenda Tatr  105′; film fab.
17.35 Ósmy Plan Live in Alvernia
18.15 Słownik polsko@polski
18.50 M jak miłość – odc. 1202
19.45 Dobranocka – Baśnie i bajki
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.40 Siedlisko – odc. 3/9
21.40 Legenda Tatr  105′; film fab.
23.35 Z drugiej strony – (4)
0.20 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 03.04.2016
0.25 Nieznane życie Jana Pawła II
1.10 Pod Tatrami – Teatr Witkacego
1.30 Gdzie ci artyści szaleni
2.20 Polska z Miodkiem
2.30 Astronarium – (21)
3.00 Przygody Smoka Pola
3.20 Kłopoty Pogodziaków – odc. 9
3.35 Podwodne ABC – Odc. 1
3.50 Ziarno – Dolina Miłosierdzia
4.20 Zmiennicy – odc. 10/15
5.30 Wolny Ekran – (5); magazyn
5.45 Santo Subito cz. 1
6.20 Santo Subito cz. 2
6.55 Światowe Dni Młodzieży
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.25 Gdzie ci artyści szaleni
9.25 Okrasa łamie przepisy
9.55 Rodzinka.pl – odc. 8
10.20 Rodzinka.pl – odc. 10
10.55 Racja stanu – (41)
11.25 Polska z Miodkiem
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1203
12.50 Oczy w oczy – (3); rozmowa
13.25 Przygody Smoka Pola
13.45 Dobranocka – Miś Fantazy
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 4
15.40 Pestka  87′; melodramat
17.15 Kwartet w operze; reportaż
17.40 Pod Tatrami –   Teatr Witkacego
17.55 Racja stanu
18.25 Polska z Miodkiem – (79)
18.35 M jak miłość – odc. 1203
19.25 Przygody Smoka Pola – (14)
19.45 Dobranocka – Miś Fantazy
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.40 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 4
21.35 Oczy w oczy – (3); rozmowa
22.10 Pestka  87′; melodramat
23.45 Kwartet w operze
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 04.04.2016
0.15 Racja stanu – (41)
0.45 Nad Niemnem
1.05 Przygody Smoka Pola
1.25 Sześć milionów sekund
2.00 Pytanie na śniadanie
4.50 Krótka historia – (25); felieton
5.00 Podróże z historią – odc. 4
5.35 Z drugiej strony – (4)
6.25 Polska z Miodkiem – (7)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1365
7.25 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 4*
8.20 Oczy w oczy – (3); rozmowa
8.50 Pestka – melodramat
10.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 57
11.20 Krótka historia – (26); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Kulturalni PL – (291); magazyn
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1365
13.25 Nad Niemnem
13.45 Dobranocka – Proszę słonia
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.50 O mnie się nie martw – odc. 12
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.25 Krystyna – Ostatnia klasówka
18.25 Wolny Ekran – (5); magazyn
18.45 Codzienna 2 m. 3 – odc. 57
19.15 Sześć milionów sekund
19.45 Dobranocka – Proszę słonia
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 O mnie się nie martw – odc. 12
21.35 Krótka historia – (26); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1365
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.45 Do zobaczenia w Krakowie
0.05 Zakończenie dnia
WTOREK 05.04.2016
0.05 Świat się kręci
1.00 Cafe Historia – Historia kawy
1.25 Karino – odc. 4/13 Przyjaciel
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Krótka historia – (26); felieton
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1366
7.25 Siedlisko – odc. 3/9
8.25 Krystyna – Ostatnia klasówka
9.25 Polska 1050; cykl dokumentalny
9.55 Niedziela z… Arturem Barcisiem
10.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 58
11.20 Krótka historia – (27); felieton
11.30 Teleexpress
11.45 Polska z Miodkiem – (80) Żarów
11.55 Naszaarmia.pl – odc. 208
12.20 Podróże z historią – odc. 4
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1366
13.25 250 lat teatru publicznego
13.45 Dobranocka – Bajki zza okna
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 175
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.25 Warto rozmawiać
18.25 Polska z Miodkiem
18.25 Notacje – Anna Walentynowicz
18.45 Codzienna 2 m. 3 – odc. 58
19.15 Karino – odc. 4/13 Przyjaciel
19.45 Dobranocka – Bajki zza okna
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 175
21.35 Krótka historia – (27); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1366
22.10 Polska z Miodkiem – (80) Żarów
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Nad Niemnem
23.55 Zapiski Łazęgi – Przerwany lot
0.05 Zakończenie dnia
ŚRODA 06.04.2016
0.05 Świat się kręci – /501/; widowisko
1.00 O naszym bogactwie; reportaż
1.25 Paziowie – odc. 3/5
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Krótka historia – (27); felieton
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1367
7.25 O mnie się nie martw – odc. 12
8.25 Warto rozmawiać
9.30 Jak to działa – odc. 122
10.00 Tygodnik Kulturalny
10.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 59
11.20 Krótka historia – (28); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Okrasa łamie przepisy
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1367
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Pingwin Pik – Pok
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Egzamin z życia – odc. 66
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.25 Historia Kowalskich – film dok.
18.45 Codzienna 2 m. 3 – odc. 59
19.15 Paziowie – odc. 3/5
19.45 Dobranocka – Pingwin Pik – Pok
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Egzamin z życia – odc. 66
21.35 Krótka historia – (28); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1367
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Wilnoteka
0.00 Zakończenie dnia
CZWARTEK 07.04.2016
0.05 Świat się kręci – widowisko
1.05 Flesz historii – odc. 280
1.25 Słoneczna włócznia – odc. 2
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Krótka historia – (28); felieton
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1368
7.25 M jak miłość – odc. 1202
8.20 Egzamin z życia – odc. 66
9.15 Wilnoteka; magazyn
9.35 Historia Kowalskich – film dok.
10.35 Do zobaczenia w Krakowie
10.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 60
11.20 Krótka historia – (29); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem
11.55 Pegaz – /5/
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1368
13.25 Wolny Ekran – (5); magazyn
13.45 Dobranocka – Marceli Szpak
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Prokurator – odc. 8/10
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.25 Po prostu
18.10 A la show – (33) – Maciej Stuhr
18.35 Polska z Miodkiem
18.45 Codzienna 2 m. 3 – odc. 60
19.15 Słoneczna włócznia – odc. 2
19.45 Dobranocka  – Marceli Szpak
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Prokurator – odc. 8/10
21.35 Krótka historia – (29); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1368
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Ród Gebethnerów; magazyn
0.00 Polska z Miodkiem – (81)
0.05 Zakończenie dnia

PIĄTEK 08.04.2016 TV Polonia
0.05 Świat się kręci – /503/; widowisko publicystyczne
0.55 Było, nie minęło – kronika zwiadowców historii. – Skarb z rzecznych odmętów
1.30 Karrypel kontra Groszki – odc. 1 – Latający Królik; serial animowany
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Krótka historia – (29); felieton
5.05 Polonia 24
5.35 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 90 „Tajemnica lekarska” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
7.25 M jak miłość – odc. 1203
8.25 Prokurator – odc. 8/10 –  txt. str. 777; serial kryminalny TVP
9.20 Program  kulturalny
9.55 Po prostu; program publicystyczny
10.50 A la show – (33) – Maciej Stuhr; talk-show
11.20 Krótka historia – (30); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 KabareTOP czyli kabaretowa lista przebojów – (48); program rozrywkowy
12.25 Było, nie minęło – kronika zwiadowców historii. – Skarb z rzecznych odmętów
12.55 Na sygnale – odc. 90 „Tajemnica lekarska” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
13.25 Przygody Smoka Pola – (14) Szkoła; program edukacyjny
13.45 Dobranocka – Olimpiada Bolka i Lolka odc.13 – Żółty czepek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 625 – Skrucha –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.25 Kocham Cię, Polsko! – odc. (5); zabawa quizowa
19.00 Przyjaciele lasu – odc. 25 –  txt. str. 777; cykl reportaży
19.15 Karrypel kontra Groszki – odc. 1 – Latający Królik; serial animowany
19.45 Dobranocka za oceanem – Olimpiada Bolka i Lolka odc.13 – Żółty czepek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 625 – Skrucha; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
21.45 Na sygnale – odc. 90 „Tajemnica lekarska”; serial fabularyzowany TVP
22.10 Krótka historia – (30); felieton
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.40 Zakończenie dnia

SOBOTA 09.04.2016 TV Polonia
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1365
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1366
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1367
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1368
1.30 Pytanie na śniadanie
4.50 Polonia 24
5.20 Halo Polonia; magazyn
6.20 Ojciec Mateusz – odc. 175 – Drift (Ojciec Mateusz XIV odc. 2) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
7.15 Na dobre i na złe – odc. 625 – Skrucha –  txt. str. 777; serial TVP; STEREO / DOLBY E, 10.9
8.20 Kocham Cię, Polsko! – odc. (5); zabawa quizowa
10.00 Kulturalni PL – (292); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (303)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1222.
12.50 Z drugiej strony – (5); program publicystyczny
13.45 Dobranocka – Baśnie i bajki polskie – odc. 2 – Złota kaczka; film animowany; STEREO
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Siedlisko – odc. 4/9
15.45 Życie za życie. Maksymilian Kolbe (Życie za życie. Maksymilian Kolbe.) –  txt. str. 777; dramat kraj prod.Polska, Niemcy (1990)
17.25 19. Przegląd Piosenki Aktorskiej – Zakład dla normalnych – piosenki Jana Wołka cz. 1; STEREO
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (303)
18.50 M jak miłość – odc. 1222.
19.45 Dobranocka za oceanem – Baśnie i bajki polskie – odc. 2 – Złota kaczka; film animowany; STEREO
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Siedlisko – odc. 4/9
21.40 Życie za życie. Maksymilian Kolbe (Życie za życie. Maksymilian Kolbe.); dramat kraj prod.Polska, Niemcy (1990)
23.35 Z drugiej strony – (5); program publicystyczny
0.20 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 10.04.2016 TV Polonia
0.25 Niepodległy – opowieść o Januszu Krupskim; film dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12; Film dokumentalny kreślący sylwetkę Janusza Krupskiego działacza antykomunistycznej opozycji w PRL, inicjatora niezależnego ruchu wydawniczego, współtwórcy i redaktora Niezależnego Pisma Młodych Katolików Spotkania (1977 – 1988), a w III RP wydawcy (Editions Spotkania i Krupski i sp), oraz zaangażowanego urzędnika państwowego wiceprezesa IPN (2001 – 2005) i kierownika UdSKiOR, który zginął towarzysząc prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu w tragicznym locie do Katynia 10 kwietnia 2010 roku.
1.30 21 Przegląd Piosenki Aktorskiej – Koncert Gilberta Becaud – artyści piosenki; STEREO
2.20 Polska z Miodkiem – (82) Objazd, Ujazd, Ochocza; felieton
2.30 Polska 1050; cykl dokumentalny
3.00 Przygody Smoka Pola – (15) ZOO; program edukacyjny
3.20 Kłopoty Pogodziaków – odc. 10; magazyn
3.35 Podwodne ABC – Odc. 2 Gdzie są błazenki?; magazyn
3.50 Ziarno – Mieszko I – Książe Polan; magazyn
4.15 Zmiennicy – odc. 11/15 – Antycypacja –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 7
5.20 Wolny Ekran – (6); magazyn
5.35 Między ziemią a niebem; magazyn
6.00 Regina Coeli, Transmisja
6.15 Między ziemią a niebem; magazyn
6.55 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży – Kronika odc. 37
7.00 Msza Święta
8.35 program rozrywkowy
9.25 Okrasa łamie przepisy – Potrawy z suszonych owoców –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
9.55 Rodzinka.pl – odc. 11 „Nienormalnie normalna rodzina” –  txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
10.20 Rodzinka.pl – odc. 12 „Walka z nałogami” –  txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
10.55 Racja stanu – (42)
11.25 Polska z Miodkiem – (82) Objazd, Ujazd, Ochocza; felieton
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1205
12.50 Oczy w oczy – (4)
13.25 Przygody Smoka Pola – (15) ZOO; program edukacyjny
13.45 Dobranocka – Miś Fantazy – Kostka zagadki, odc. 11 –  AD; serial animowany; STEREO + AUDIODESKRYPCJA
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.30 Pogoda
14.45 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 5* „Cuda się zdarzają”
15.40 Teatr Telewizji – Juliusz Cezar; spektakl teatralny; reż.:Jan Englert; wyk.:Jan Englert, Jerzy Radziwiłowicz, Jan Frycz, Mariusz Bonaszewski, Krzysztof Stelmaszyk, Andrzej Blumenfeld, Maciej Kozłowski, Jarosław Gajewski, Henryk Talar, Jacek Mikołajczak; STEREO
17.10 Muszka, Marylka, Maria; reportaż
17.55 Racja stanu – (42)
18.25 Polska z Miodkiem – (82) Objazd, Ujazd, Ochocza; felieton
18.35 M jak miłość – odc. 1205
19.25 Przygody Smoka Pola – (15) ZOO; program edukacyjny
19.45 Dobranocka za oceanem – Miś Fantazy – Kostka zagadki, odc. 11 –  AD; serial animowany; STEREO + AUDIODESKRYPCJA
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 5* „Cuda się zdarzają”
21.35 Oczy w oczy – (4)
22.10 Teatr Telewizji – Juliusz Cezar  80′; spektakl teatralny; reż.:Jan Englert; STEREO
23.35 Muszka, Marylka, Maria; reportaż
0.10 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.